07.01.2016
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ |
+-------------------------------+
|       НАКАЗ       |
+-------------------------------+
|    04.12.2015  № 1118   |
+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2015 р.
за № 1647/28092 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57

Відповідно до статті 44 Бюджетного кодексу України, Закону України від 09 квітня 2015 року № 328-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації" та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форм кошторису, зведеного кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. У формах плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану надання кредитів із загального фонду бюджету, зведеного плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану використання бюджетних коштів, зведеного помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, а також лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220), слова "тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" замінити словами "програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)-1" та доповнити їх новою виноскою такого змісту:

"-1 До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.".

3. Затвердити Зміни до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2004 року № 386), що додаються.

4. Департаменту державного бюджету (Лозицький В.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Юрик І.І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Уманського І.І.

+---------+------------+
| Міністр | Н. Яресько |
+---------+------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
28.01.2002  № 57
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118) |
+---+-------------------------------+

КОШТОРИС

+-----------------------+----------------+
| Директор Департаменту
державного бюджету | В.П. Лозицький |
+-----------------------+----------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
28.01.2002  № 57
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118) |
+---+-------------------------------+

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

+-----------------------+----------------+
| Директор Департаменту
державного бюджету | В.П. Лозицький |
+-----------------------+----------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
28.01.2002  № 57
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118) |
+---+-------------------------------+

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ спеціального фонду кошторису

+-----------------------+----------------+
| Директор Департаменту
державного бюджету | В.П. Лозицький |
+-----------------------+----------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2015 р.
за № 1647/28092 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

1. У главі 2:

1) в абзаці третьому пункту 2.5 слова ", закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, а також закладів охорони здоров'я, що відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (далі - заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, а також заклади охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах)" виключити;

2) у пункті 2.7 слова "головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації" замінити словами "структурних підрозділів з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

3) у пункті 2.8 слова ", а також закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, та заклади охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах" виключити.

2. У главі 3:

1) в абзаці сьомому пункту 3.5 слово "дев’ятим" замінити словом "десятим";

2) в абзаці третьому пункту 3.6 слова "фінансовим управлінням обласних (Київської та Севастопольської міських) державних адміністрацій" замінити словами "структурним підрозділам з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

3) в абзаці першому пункту 3.8 слова "закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, та заклади охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах," та в абзаці другому цього пункту слова "а також заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, та заклади охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах," виключити;

4) у пункті 3.9:

в абзаці другому після слів "затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис," та після слів "за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису" доповнити словами "зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін", слова "заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, та заклади охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах," виключити;

перше речення абзацу третього доповнити словами "та зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін".

3. Абзац другий пункту 5.4 глави 5 виключити.

4. У додатках 1-3, 6, 9-15 до Інструкції:

1) слова "тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" замінити словами "програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)-1";

2) доповнити новою виноскою такого змісту:

"-1 До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.".

5. Додаток 7 до Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

6. У додатках 9, 10 до Інструкції слова ", закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу," виключити.

7. Додатки 9, 10, 12-14 до Інструкції доповнити новою виноскою такого змісту:

"2 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.".

+-----------------------+----------------+
| Директор Департаменту
державного бюджету | В.П. Лозицький |
+-----------------------+----------------+
+---+-----------------------------------------+
|  | Додаток 7
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118) |
+---+-----------------------------------------+

ДОВІДКА про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України