07.01.2016
+---+--------------------------------+
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
01.12.2015  № 457 |
+---+--------------------------------+

ПРИЙОМНА КВИТАНЦІЯ на закупівлю молочної сировини (Форма № 3-ПК (МС))

+----------------------------+------------------+
| Директор
Департаменту продовольства | Д.Ю. Шульмейстер |
+----------------------------+------------------+
+---+--------------------------------+
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
01.12.2015  № 457 |
+---+--------------------------------+
+---+------------------------------+
|   | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2015 р.
за № 1582/28027 |
+---+------------------------------+

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення Прийомної квитанції на закупівлю молочної сировини (форма № 3-ПК (МС))

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція може використовуватися суб’єктами господарювання під час заповнення Прийомної квитанції на закупівлю молочної сировини (форма № 3-ПК (МС)) (далі - Прийомна квитанція).

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

приймальник - суб’єкт господарювання, який здійснює приймання молочної сировини;

продавець - суб’єкт господарювання або фізична особа, які продають молочну сировину.

3. Прийомна квитанція - документ, у якому приймальник на підставі Спеціалізованої товарної накладної на перевезення молочної сировини (форма № 1-ТН (МС)) вказує кількість і вартість молочної сировини та розрахунки з продавцем за минулий місяць.

4. Прийомна квитанція складається у двох примірниках і не пізніше 03 числа наступного за звітним місяця надається:

перший примірник - продавцю;

другий примірник - приймальнику.

5. Документальне забезпечення записів у Прийомній квитанції здійснюється відповідно до вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за № 168/704 (із змінами).

II. Заповнення Прийомної квитанції

1. Прийомна квитанція складається з: заголовка; даних про кількість, якість, вартість молочної продукції та розрахунки за неї; даних бухгалтерського обліку про балансові розрахунки із суб’єктами господарювання та фізичними особами за молочну сировину:

1) у заголовку зазначається інформація щодо приймальника та продавця, а саме: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, найменування/прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання та його місцезнаходження/місце проживання, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, її місце проживання;

2) номер Прийомної квитанції проставляється приймальником;

дата виписки Прийомної квитанції оформляється словесно-цифровим способом: число, місяць, рік. Наприклад: 12 червня 2015 року.

Прийомна квитанція виписується один раз на місяць або за певний період місяця (з 01 по 31 травня або з 01 по 15 травня).

На переробному підприємстві протягом поточного місяця або певного періоду місяця по кожному суб’єкту господарювання на підставі Прийомної квитанції ведеться Реєстр про закупівлю молочної сировини (далі - Реєстр).

Дані з Прийомної квитанції за місяць або за певний період місяця по кожному суб’єкту господарювання або фізичній особі оформляються в окремий Реєстр;

3) наводяться дані бухгалтерського обліку про балансові розрахунки із суб’єктами господарювання або фізичними особами за молочну сировину з урахуванням суми доплати (компенсації), вартості наданих автотранспортних та інших послуг і оформляються прийомно-розрахункові відомості на закупівлю молочної сировини від суб’єктів господарювання та на видачу грошей за закуплену молочну сировину від фізичних осіб.

2. Прийомну квитанцію підписують керівник та головний бухгалтер молокопереробного підприємства та за наявності проставляється печатка.

+----------------------------+------------------+
| Директор
Департаменту продовольства | Д.Ю. Шульмейстер |
+----------------------------+------------------+
+---+--------------------------------+
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
01.12.2015  № 457 |
+---+--------------------------------+

АКТ про розходження кількісних або якісних показників молочної сировини між даними суб’єкта господарювання і молокопереробного підприємства

+----------------------------+------------------+
| Директор
Департаменту продовольства | Д.Ю. Шульмейстер |
+----------------------------+------------------+
+---+--------------------------------+
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
01.12.2015  № 457 |
+---+--------------------------------+

ПРИЙОМНО-РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ про закупівлю молочної сировини

+----------------------------+------------------+
| Директор
Департаменту продовольства | Д.Ю. Шульмейстер |
+----------------------------+------------------+
+---+--------------------------------+
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
01.12.2015  № 457 |
+---+--------------------------------+

ПРИЙОМНО-РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ про видачу грошей за закуплену молочну сировину від фізичних осіб

+----------------------------+------------------+
| Директор
Департаменту продовольства | Д.Ю. Шульмейстер |
+----------------------------+------------------+
+---+--------------------------------+
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
01.12.2015  № 457 |
+---+--------------------------------+

ПРИЙОМНО-РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ про видачу грошей за закуплену молочну сировину від фізичних осіб (у разі неможливості визначення якісних показників молока)

+----------------------------+------------------+
| Директор
Департаменту продовольства | Д.Ю. Шульмейстер |
+----------------------------+------------------+