03.02.2016
+------------------------------------------+
|                     |
+------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ |
+------------------------------------------+
|         НАКАЗ          |
+------------------------------------------+
|      25.12.2015  № 1248      |
+------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2016 р.
за № 101/28231 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2014 року № 437

Відповідно до абзацу шостого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 „Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” та Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96, НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та тексті наказу Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2014 року № 437 „Про затвердження Порядку взаємодії Державної інспекції України з питань праці та державної служби зайнятості”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 липня 2014 року за № 845/25622, слова „Державної інспекції України з питань праці” замінити словами „Державної служби України з питань праці”.

2. Внести до Порядку взаємодії Державної інспекції України з питань праці та державної служби зайнятості, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2014 року № 437, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 липня 2014 року за № 845/25622, такі зміни:

1) у заголовку та тексті слова „Державної інспекції України з питань праці” замінити словами „Державної служби України з питань праці”;

2) абзац сьомий підпункту 1 пункту 4 виключити.

3. Департаменту ринку праці та зайнятості (Кікіна С.О.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ярошенка В.С.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+---------+------------+
| Міністр | П. Розенко |
+---------+------------+