03.02.2016
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                          |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ |
|              ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ              |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                    НАКАЗ                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                23.12.2015  № 795/1996               |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2016 р.
за № 90/28220 |
+---+------------------------------+

Про внесення зміни до Порядку безоплатної передачі у державну власність виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 850-р «Про передачу у державну власність виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення» НАКАЗУЄМО:

1. Пункт 6 Порядку безоплатної передачі у державну власність виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Фонду державного майна України від 19 травня 2015 року № 266/739, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2015 року за № 671/27116, доповнити новим абзацом такого змісту:

«До складу Центральної комісії можуть входити представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів, діяльність яких пов’язана з безпекою, обороною держави та правоохоронною діяльністю, у разі надання ними відповідних пропозицій щодо складу Центральної комісії або залучення Адміністрацією Держспецзв’язку їх представників до її складу (за згодою)».

2. Директору Юридичного департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та заступника Голови Фонду державного майна України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+-------------------------------+----------------+
| Голова Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України | Л.О. Євдоченко |
+-------------------------------+----------------+
+--------------------------+-------------+
| Голова Фонду
державного майна України | І.О. Білоус |
+--------------------------+-------------+