03.02.2016
+-------------------------------------------------------+
|                            |
+-------------------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ |
+-------------------------------------------------------+
|             НАКАЗ             |
+-------------------------------------------------------+
|          23.12.2015  № 1747         |
+-------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2016 р.
за № 79/28209 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Відповідно до статті 14 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 лютого 2005 року № 53 "Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, органів управління об’єднань підприємств, підприємств та організацій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 березня 2005 року за № 307/10587;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 червня 2005 року № 155 "Про затвердження Порядку проведення атестації головних та базових організацій метрологічних служб центральних органів виконавчої влади", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 липня 2005 року за № 750/11030.

3. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л.М.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 05 червня 2014 року № 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність", але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

+-----------------------------+----------------+
| Міністр економічного
розвитку і торгівлі України | А. Абромавичус |
+-----------------------------+----------------+
+---+-----------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
23.12.2015  № 1747 |
+---+-----------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2016 р.
за № 79/28209 |
+---+------------------------------+

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об'єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології

I. Загальні положення

1. Це Типове положення встановлює структуру, основні функції, права та обов’язки метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи (надають послуги) у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - метрологічні служби), а також основні функції, права та обов’язки осіб, відповідальних за забезпечення єдності вимірювань на підприємствах, в установах та організаціях.

Структура, функції, права та обов’язки метрологічних служб визначаються положеннями про такі служби, розробленими згідно з цим Типовим положенням, які затверджуються керівниками центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій.

2. Метрологічні служби можуть утворюватися:

у центральних органах виконавчої влади, інших державних органах, крім центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, для виконання робіт (надання послуг), пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань у визначених сферах діяльності;

в органах управління об'єднань підприємств для виконання делегованих підприємствами, що входять до складу об'єднань, функцій з метою виконання робіт (надання послуг) щодо забезпечення єдності вимірювань у визначених сферах діяльності;

на підприємствах, в установах та організаціях для виконання робіт (надання послуг), пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань у визначених сферах діяльності.

На підприємствах, в установах та організаціях, що виконують роботи (надають послуги) у сфері законодавчо регульованої метрології, обов’язково утворюються метрологічні служби або призначаються особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювань.

3. Метрологічні служби виконують роботи (надають послуги) у сфері законодавчо регульованої метрології, до якої належать види діяльності, визначені статтею 3 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

II. Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів

1. Структура метрологічної служби центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу містить або поєднує в собі:

структурний підрозділ центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, на які покладено функції метрологічної служби;

структурні (відокремлені) підрозділи органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, на які покладено функції метрологічної служби, або осіб, відповідальних за забезпечення єдності вимірювань.

2. Основними функціями метрологічної служби центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу є:

забезпечення єдності вимірювань у визначеній сфері діяльності;

здійснення аналізу стану забезпечення єдності вимірювань у визначеній сфері діяльності;

організація, проведення аналізу інформації стосовно міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу;

забезпечення ефективної взаємодії з іншими суб’єктами структури національної метрологічної служби щодо забезпечення єдності вимірювань;

розроблення програм щодо вдосконалення забезпечення єдності вимірювань, спрямованих на підвищення безпечності та якості продукції, що випускається (послуг, що надаються), шляхом підвищення точності та достовірності результатів перевірки на всіх етапах технологічного процесу виробництва продукції (надання послуг) з використанням засобів вимірювальної техніки;

здійснення аналізу матеріалів, наданих метрологічними службами підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, або особами, відповідальними за забезпечення єдності вимірювань, щодо наявності, використання та потреби в методиках вимірювань та засобах вимірювальної техніки; підготовка пропозицій з упорядкування їх номенклатури;

участь у розробленні сучасних методів вимірювань та засобів вимірювальної техніки;

підготовка пропозицій щодо проведення робіт з національної стандартизації у сфері метрології та метрологічної діяльності;

підготовка пропозицій та проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з питань забезпечення єдності вимірювань у визначеній сфері діяльності;

розроблення планів робіт з перевірки, перегляду та скасування галузевих нормативних документів з метрології та метрологічної діяльності;

організація і проведення експертизи технічних завдань, звітів про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що проводяться у визначеній сфері діяльності;

організація та проведення заходів, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу;

організація нарад, семінарів, конференцій, виставок з питань забезпечення єдності вимірювань, інших заходів з обміну досвідом у сфері метрології та метрологічної діяльності;

облік підприємств, установ та організацій у визначеній сфері діяльності, що займаються виробництвом, ремонтом, продажем і прокатом засобів вимірювальної техніки, виконують певні вимірювання у сфері законодавчо регульованої метрології, а також повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки, та калібрувальних лабораторій;

підтримка в контрольному стані нормативних документів щодо забезпечення єдності вимірювань у визначеній сфері діяльності з метою інформаційного забезпечення;

організація робіт з підвищення кваліфікації метрологів та фахівців, що працюють у відповідних метрологічних службах.

3. Метрологічна служба центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу має право:

отримувати в установленому порядку від органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, необхідні узагальнені звіти та інші матеріали щодо забезпечення єдності вимірювань;

координувати роботу метрологічних служб органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, щодо додержання вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності (далі - метрологічні вимоги).

4. Метрологічна служба центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу зобов’язана додержуватися метрологічних вимог.

III. Метрологічні служби органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій та особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювань

1. Метрологічна служба органу управління об’єднань підприємств, підприємства, установи та організації очолюється головним метрологом, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником органу управління об’єднань підприємств, підприємства, установи та організації.

Структура метрологічної служби органу управління об’єднань підприємств, підприємства, установи та організації містить або поєднує в собі структурні (відокремлені) підрозділи, що здійснюють діяльність у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Якщо через недостатній обсяг робіт (надання послуг) із забезпечення єдності вимірювань утворення метрологічних служб є недоцільним, призначається відповідальна особа, на яку покладаються функції із забезпечення єдності вимірювань.

2. Основними функціями метрологічної служби органу управління об’єднань підприємств, підприємства, установи та організації та особи, відповідальної за забезпечення єдності вимірювань, є:

здійснення аналізу стану вимірювань на всіх стадіях розроблення та виготовлення продукції (надання послуг);

забезпечення єдності вимірювань у визначеній сфері діяльності;

узагальнення результатів аналізу та оцінки стану засобів вимірювальної техніки, їх ремонту і використання, а також забезпечення єдності вимірювань для розроблення та виробництва продукції (надання послуг);

визначення необхідної номенклатури засобів вимірювальної техніки та їх застосування з метою ефективного контролю технологічних процесів та характеристик готової продукції (послуги, що надається);

надання методичної та практичної допомоги органам управління об’єднань підприємств, підприємствам, установам та організаціям щодо розроблення і застосування нових засобів вимірювальної техніки;

забезпечення зберігання еталонів, засобів вимірювальної техніки та допоміжних засобів повірки;

створення та застосування сучасних методів вимірювань та засобів вимірювальної техніки;

участь у розробленні методів вимірювань і засобів вимірювальної техніки та створенні допоміжних засобів повірки, узгодження пропозицій щодо їх розроблення та випуску із заінтересованими органами управління об’єднань підприємств, підприємствами, установами та організаціями;

участь у розробленні стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів;

проведення експертизи технічних завдань, проектної, конструкторської, технологічної документації, звітів про науково-дослідні роботи;

розроблення та застосування стандартів та інших документів органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, що регламентують питання забезпечення єдності вимірювань;

проведення моніторингу причин виготовлення неякісної продукції (надання неякісної послуги), що не відповідає метрологічним вимогам;

організація проведення в установленому порядку калібрування і ремонту засобів вимірювальної техніки;

установлення міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки;

взаємодія з науковими метрологічними центрами та державними підприємствами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, та провадять метрологічну діяльність;

проведення внутрішньої перевірки органами управління об’єднань підприємств, підприємствами, установами та організаціями щодо забезпечення єдності вимірювань у визначеній сфері діяльності;

організація і проведення робіт з підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки метрологів та фахівців, що працюють у відповідних метрологічних службах.

3. Метрологічній службі органу управління об’єднань підприємств, підприємства, установи та організації або особі, відповідальній за забезпечення єдності вимірювань, надається право:

залучати до виконання робіт із забезпечення єдності вимірювань інші структурні (відокремлені) підрозділи;

отримувати від керівників підрозділів матеріали і відомості, необхідні для виконання своїх обов'язків;

вимагати від підприємств, установ, організацій (їх структурних (відокремлених) підрозділів) припинення порушень метрологічних вимог в установленому органом управління об’єднань підприємств (підприємством, установою, організацією) порядку;

бути представником за дорученням керівництва органу управління об’єднань підприємств, підприємства, установи та організації в інших організаціях і центральних органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції метрологічної служби (особи, відповідальної за забезпечення єдності вимірювань);

подавати керівництву органу управління об’єднань підприємств, підприємства, установи та організації пропозиції щодо впровадження сучасних методів вимірювань і засобів вимірювальної техніки.

4. Метрологічні служби органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій та особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювань, зобов’язані додержуватися метрологічних вимог.

+------------------------+-----------+
| Директор департаменту
технічного регулювання | Л. Віткін |
+------------------------+-----------+