27.08.2010

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

10.08.2010 N 1264

Про затвердження роз'яснення "Про порядок застосування розділу XII Закону України "Про акціонерні товариства" щодо здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством розміщених ним акцій"

Відповідно до пункту 23 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити роз'яснення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про порядок застосування розділу XII Закону України "Про акціонерні товариства" щодо здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством розміщених ним акцій" .

2. Начальнику управління із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків Н.Піскун забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку О.Петрашка.

Голова Комісії Д.М.Тевелєв Текст надано ЗАТ «ІНФОРМТЕХНОЛОГІЯ»

Архів новин та нормативних актів: