26.02.2016
+---------------------------+
|              |
+---------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+---------------------------+
| від 27 січня 2016 р. № 83 |
|      Київ      |
+---------------------------+

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606 “Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 50, ст. 1984, № 83, ст. 3362; 2013 р., № 8, ст. 273; 2014 р., № 8, ст. 249, № 53, ст. 1406) зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 71     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2016 р. № 83 |
+---+---------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606

1. У пункті 1 додатка 1:

абзаци четвертий і п’ятий викласти у такій редакції:

“економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій;”;

“регіонального розвитку та житлово-комунального господарства;”;

абзаци чотирнадцятий і шістнадцятий виключити.

2. У пункті 1 додатка 2:

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“екології та природних ресурсів;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - п’ятнадцятим;

в абзаці шостому слова “та будівництва” виключити.