27.02.2016
+-------------------------------------+
|                   |
+-------------------------------------+
| ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ |
+-------------------------------------+
|        НАКАЗ        |
+-------------------------------------+
|      28.01.2016  № 13     |
+-------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2016 р.
за № 223/28353 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» НАКАЗУЮ:

1. Абзац перший примітки 1 до додатка 1 до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228 «Про умови оплати праці працівників Національного центру управління та випробувань космічних засобів, представництв генерального замовника - Національного космічного агентства України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2005 року за № 1258/11538 (зі змінами), після цифр і слова «1012 гривень» доповнити словами і цифрами «, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень.».

2. Начальнику Національного центру управління та випробувань космічних засобів, начальникам представництв генерального замовника - Державного космічного агентства України установити з 01 грудня 2015 року у штатних розписах установ посадові оклади (тарифні ставки) працівників відповідно в таких розмірах:

1 тарифного розряду - 1378 гривень;

2 тарифного розряду - 1383 гривні;

3 тарифного розряду - 1393 гривні;

4 тарифного розряду - 1414 гривень;

5 тарифного розряду - 1514 гривень;

6 тарифного розряду - 1614 гривень;

7 тарифного розряду - 1714 гривень;

8 тарифного розряду - 1825 гривень;

9 тарифного розряду - 1925 гривень;

10 тарифного розряду - 2026 гривень;

11 тарифного розряду - 2193 гривні;

12 тарифного розряду - 2360 гривень;

13 тарифного розряду - 2527 гривень;

14 тарифного розряду - 2693 гривні;

15 тарифного розряду - 2872 гривні;

16 тарифного розряду - 3105 гривень;

17 тарифного розряду - 3339 гривень;

18 тарифного розряду - 3573 гривні;

19 тарифного розряду - 3806 гривень;

20 тарифного розряду - 4051 гривня;

21 тарифного розряду - 4285 гривень;

22 тарифного розряду - 4519 гривень.

3. Управлінню фінансово-економічної політики (Куцар Л.І.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 грудня 2015 року.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Голови Голуба О.Ю.

+--------+--------------+
| Голова | Л.Ю. Сабадош |
+--------+--------------+
+-------------------------------------+--------------+
| ПОГОДЖЕНО:
Міністр соціальної політики України
Заступник Міністра фінансів України | П.В. Розенко
Р.П. Качур |
+-------------------------------------+--------------+