27.02.2016
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ |
+-------------------------------+
|       НАКАЗ       |
+-------------------------------+
|    28.01.2016  № 20    |
+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2016 р.
за № 218/28348 |
+---+------------------------------+

Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства фінансів України від 21 березня 2011 року № 384, від 19 серпня 2014 року № 819

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 610 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства фінансів України від 21 березня 2011 року № 384 «Про затвердження Положення про організацію підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 454/19192;

наказ Міністерства фінансів України від 19 серпня 2014 року № 819 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2014 року за № 1075/25852.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л.

+---------+------------+
| Міністр | Н. Яресько |
+---------+------------+