27.02.2016
+---------------------------+
|              |
+---------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+---------------------------+
| від 27 січня 2016 р. № 89 |
|      Київ      |
+---------------------------+

Про внесення змін до Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 163 (Офіційний вісник України, 1997 р., числа 7, 8, с. 47; 2001 р., № 33, ст. 1545), зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 75     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2016 р. № 89 |
+---+---------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Нормативні документи розробляються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в межах його повноважень, визначених законодавством.”.

2. Пункт 3 виключити.

3. У пункті 4 слова “нормативно-правовими актами (керівними документами, наказами, інструкціями, правилами тощо) органів державного регулювання та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління цих органів, у межах їх повноважень” замінити словами “органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в межах його повноважень”.

4. У пункті 5:

1) в абзаці першому:

після слова “розробляються” доповнити словами “органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки і”;

слово “державних” виключити;

слова “органів державного регулювання” замінити словами “органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки”;

2) в абзаці другому слова “органами державного регулювання відповідно до їх повноважень” замінити словами “органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки”.

5. Пункт 6 після слів “з урахуванням” доповнити словами “досвіду експлуатації, висновків з аналізу безпеки діючих ядерних установок, досвіду провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії в Україні та інших країнах,”.

6. Пункт 7 після слова “затвердженого” доповнити словами “органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки”.

7. У пункті 8 після слів “документів з” доповнити словами “питань провадження”, а слова “визначають Мінекоресурсів, Держатомрегулювання, МОЗ та інші органи державного регулювання” замінити словами “визначає орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки”.

8. Пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Побудова, виклад та оформлення нормативних документів здійснюються відповідно до законодавства з урахуванням вимог ЄС, міжнародних організацій у галузі використання ядерної енергії.”.

9. Абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

“10. Норми і правила з ядерної та радіаційної безпеки затверджуються наказом органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.”.

10. Пункт 13 виключити.

11. У пункті 14 після слова “відгук” доповнити словами “та погодження”, а слова “відповідним органам державного регулювання” замінити словами “органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки”.