27.02.2016
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|         НАКАЗ         |
+---------------------------------------+
|      25.01.2016 № 41      |
+---------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2016 р.
за № 210/28340 |
+---+------------------------------+

Про внесення зміни та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 05 вересня 1996 року № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» (зі змінами), з метою впорядкування Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого зазначеною постановою, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміну до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 1996 року № 1071 (далі – Перелік), що додається.

2. Доповнити Перелік міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами діючої речовини (речовин) лікарського засобу з відповідними фармакотерапевтичними групами, до яких входить діюча речовина (речовини) лікарського засобу (код АТХ), згідно з додатком до цього наказу, розмістивши їх в алфавітному порядку.

3. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шафранського В.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+---------+---------------+
| Міністр | О. Квіташвілі |
+---------+---------------+
+---+----------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
25.01.2016  № 41 |
+---+----------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2016 р.
за № 210/28340 |
+---+------------------------------+

ЗМІНА до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Абзац перший позиції 156 викласти в такій редакції:

«

+-----+--------------+----------------------+
| 156 | Декаметоксин | D08A R02A A20 S01A X |
+-----+--------------+----------------------+

».

+---------------------------+------------------+
| В.о. начальника
Управління фармацевтичної
діяльності та якості
фармацевтичної продукції | Т.М. Лясковський |
+---------------------------+------------------+
+---+--------------------------------+
|  | Додаток
до наказу Міністерства охорони
здоров’я України
25.01.2016  № 41 |
+---+--------------------------------+

ДОПОВНЕННЯ Переліку міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами діючої речовини (речовин) лікарського засобу з відповідними фармакотерапевтичними групами, до яких входить діюча речовина (речовини) лікарського засобу (код АТХ)

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
| № з/п | Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва діючої речовини (речовин) лікарського засобу | Фармакотерапевтична група, до якої входить діюча речовина (речовини) лікарського засобу (код АТХ) |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  1  |                       Налмефен                       |                       N07B B05                       |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  2  |                      Рилпівірин                      |                       J05A G05                       |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  3  |                      Софосбувір                      |                       J05A X15                       |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------+------------------+
| В.о. начальника
Управління фармацевтичної
діяльності та якості
фармацевтичної продукції | Т.М. Лясковський |
+---------------------------+------------------+