27.02.2016
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|         НАКАЗ         |
+---------------------------------------+
|      30.12.2015  № 919      |
+---------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2016 р.
за № 126/28256 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до Переліку рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування

Відповідно до статті 53-1 розділу V Основ законодавства України про охорону здоров’я, з метою забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Переліку рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України від 27 жовтня 2014 року № 778, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2014 року за № 1439/26216, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Медичному департаменту (Кравченку В.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шафранського В.В.

+---------+---------------+
| Міністр | О. Квіташвілі |
+---------+---------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства охорони здоров’я
України
30.12.2015  № 919 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2016 р.
за № 126/28256 |
+---+------------------------------+

ПЕРЕЛІК рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування

І. Рідкісні ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

1

Гіперінсулінізм

Е16.1

71212 79643 79644 263455 276575 276580 276598 276603

2

Псевдогіпопаратиреоз

Е20.1

79443 79444 94089 94090

3

Гіпопаратиреоз, інші форми гіпопаратиреозу

Е20.8

2237, 2238 2239, 2323 3453 36913 189466

4

Акромегалія і гіпофізарний гігантизм

Е22.0

116, 744, 821, 963 2081 99725 99725 300373

5

Передчасне статеве дозрівання центрального походження

Е22.8

562, 759, 169615 169618

6

Гіпопітуїтаризм

Е23.0

432, 467, 478 90695 91354 95494

7

Діабет нецукровий

Е23.2

3463 3463 30925 95501 95626 178029

8

Хвороба (Іценка - ) Кушинга гіпофізного походження

Е 24.0

96253

9

Ектопічний АКТГ синдром

Е 24.3

99889

10

Природжені адреногенітальні порушення, пов’язані з ферментною недостатністю

Е25.0

252, 253, 418 90791 90793 90794 90795 95409 95698 95699 95701 168558 315306 315311 325524 325529

11

Первинна недостатність кіркової речовини надниркових залоз, адреналовий криз

Е27.1, Е27.2

3143 85138 95409 95702 168558 319205

12

Гіпофункція яєчок, синдром андрогенної резистентності, тестикулярна фемінізація (синдром)

Е29.1, Е34.5

478, 754, 90797 99429

13

Передчасне статеве дозрівання

Е30.1

3000 178040

14

Автоімунна полігландулярна недостатність (автоімунний полігландулярний синдром, тип І)

E31.0

3453 3454

15

Карликовість, не класифікована в інших рубриках, тип Ларона (синдром Ларона)

E34.3

633

16

Недостатність інших уточнених вітамінів групи В (біотинідазна недостатність)

Е53.8

79241

17

Класична фенілкетонурія, інші гіперфенілаланінемії

Е70.0, Е70.1

226, 716, 2209 79253 79254 238583 293284

18

Порушення обміну тирозину Тирозинемія Охроноз, алкаптонурія

E70.2

882 28378 69723 56

19

Хвороба «кленового сиропу»

Е71.0

511

20

Інші порушення обміну амінокислот з розгалуженим ланцюгом (ізовалеріанова, метилмалонова, пропіонова ацидемії)

Е71.1

33, 35 280183

21

Порушення обміну жирних кислот (MCAD, LCAD, LCHAD, SCAD)

E71.3

5, 6, 13, 19,20,42, 111, 939, 26792 26793 35123 35129 35701 66634 67046 67047 67048 79095 79157 79350 79351 99901 255182 289504 309127

22

Інші порушення обміну амінокислот

Е72

23, 90, 141, 2116 35704 247525

23

Порушення транспорту амінокислот Синдром Фанконі (- де Тоні - Дебре)

Е72.0

3337

24

Порушення обміну сірковмісних амінокислот Цистатіонурія Гомоцистинурія

Е72.1

213 394

25

Порушення обміну циклу сечовини (цитрулінемія) Метіонінемія

Е72.2

247546 187, 395, 622 247525 249546, 247585

26

Порушення обміну лізину та гідроксилізину (глутарова ацидурія)

Е72.3

25

27

Інші уточнені порушення обміну амінокислот

Е72.8

3467

28

Хвороба Помпе

Е74.0

365

29

Порушення обміну галактози Галактоземія

Е74.2

79237 79238 79239 354

30

Інші гангліозидози Гангліозидоз GM1

Е75.1

79257 512 206448

31

Інші сфінголіпідози Хвороби: Фабрі (- Андерсен) Гоше Німанна - Піка

Е75.2

324 355 646 77292 77293

32

Cфінголіпідоз, неуточнений

Е75.3

79225

33

Нейронний цероїдний ліпофусциноз

Е75.4

216 79262 79263 79264 168486 228329 228337

34

Інші порушення накопичення ліпідів

Е75.5

909

35

Мукополісахаридоз, тип I

Е76.0

579 583

36

Мукополісахаридоз, тип II

Е76.1

580

37

Інші мукополісахаридози Мукополісахаридоз, типи ІІІ, ІV, VI

Е76.2

582 309297 309310 189159

38

Дефекти посттрансляційної модифікації лізосомальних ферментів

Е77.0

61, 118, 309252

39

Інші гіперліпідемії

Е78.4

14

40

Інші порушення обміну ліпопротеїдів

Е78.8

425

41

Cиндром Леша - Найхана

Е79.1

510

42

Порушення обміну міді (хвороба Вільсона)

Е83.0

309839

43

Кістозний фіброз (муковісцидоз)

Е84.0, Е84.1, Е84.8

586

44

Сімейна середземноморська гарячка

E85.0

342

45

Інші форми амілоїдозу

Е85.8

366

46

Порушення обміну плазматичних білків, не класифіковані в інших рубриках

Е88.0

48818

47

Інші уточнені порушення обміну речовин

Е88.8

28,29, 31, 45,46, 60, 134,141, 147,156, 157, 324, 349,355, 365,579, 584,976, 926, 3137 35121 79318-79333 79095 79293 228302, 228395, 228308 247676 289157

ІІ. Рідкісні хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

1

Нічна пароксизмальна гемоглобінурія

D59.5

447

2

Інші апластичні анемії, конституціональна апластична анемія (синдром Блекфена - Дайємонда, анемія Фанконі), апластична анемія, спричинена лікарськими засобами, апластична анемія, спричинена іншими зовнішніми агентами, ідіопатична апластична анемія, інші уточнені апластичні анемії

D61 (D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8)

84 124 811 164823 182040

3

Природжена дизеритропоетична анемія

D64.4

85 98869 98873 98870 293825 293830 363727

4

Спадкова недостатність фактора VIII, гемофілія А

D66

98878

5

Спадкова недостатність фактора IX, гемофілія В

D67

98879

6

Хвороба Віллебранда

D68.0

903

7

Спадковий дефіцит фактора XI

D68.1

329

8

Спадковий дефіцит інших факторів згортання крові

D68.2

330

9

Алергічна пурпура (хвороба Геноха (- Шенлейна), геморагічний васкуліт, Ig A-асоційований васкуліт)

D69.0

761

10

Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура

D69.3

1959

11

Агранулоцитоз (автосомно домінантна тяжка вроджена нейтропенія)

D70

486

12

Хронічний (дитячий) гранульоматоз

D71

379

13

Інші уточнені порушення лейкоцитів (автоімунний лімфопроліферативний синдром)

D72.8

3261

14

Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз

D76.1

540

15

Зчеплена з Х-хромосомою агаммаглобулінемія (Брутона) (з дефіцитом гормону росту)

D80.0

47

16

Автосомна рецисивна агаммаглобулінемія (швейцарський тип)

D80.0

33110

17

Вибірний дефіцит імуноглобуліну G (IgG)

D80.3

183675

18

Імунодефіцит з підвищеним рівнем імуноглобуліну M (IgM)

D80.5

101088

19

Комбіновані імунодефіцити

D81.0 - D81.3

183660

20

Синдром Віскотта - Олдріча

D82.0

906

21

Синдром Ді Георге

D82.1

567

22

Синдром гіперімуноглобуліну Е (IgE)

D82.4

2314 169446

23

Імунодефіцит, пов'язаний з іншими уточненими значними дефектами (синдром Ніймегена)

D82.8

647

24

Загальний варіабельний імунодефіцит

D83.0 - D83.2, D83.8, D83.9

1572

25

Дефект у системі комплементу

D84.1

169147 169150

26

Дефіцит інгібітора С1-естерази

D84.1

91378

27

Інші уточнені імунодефіцитні порушення (дефіцит адгезії лейкоцитів, тип І)

D84.8

99842

28

Есенціальний кріоглобулінемічний васкуліт

D89.1

91138

ІІІ. Рідкісні розлади психіки та поведінки

1

Набута афазія з епілепсією (синдром Ландау - Клефнера)

F80.3

98818

2

Синдром Ретта

F84.2

778 3095

3

Комбінований голосовий та множинний моторний тик (синдром де ла Туретта)

F95.2

856

ІV. Рідкісні хвороби нервової системи

1

Хвороба Гентінгтона Хорея Гентінгтона

G10

399 248111

2

Рання мозочкова атаксія Атаксія Фрідрейха (автосомно-рецесивна)

G11.1

95

3

Телеангіектатична атаксія (синдром Луї-Бар)

G11.3

100

4

Спадкова спастична параплегія

G11.4

10989 100988 100990 100991 100993 100994 100998 100999 101009 171612 171617

5

Спінальна м`язова атрофія та споріднені синдроми

G12

70,481 803, 1216 2048 35689 65684 73245 83330 83418 83419 83420 85146 90020 97229 97229 98503 98920 99965 139518 139547 139552 140465 140468 206580 206580 206701 206704 206707 206713 209335 209341 211037 276435 314485 357043 363447 363447 363454

6

Бічний склероз аміотрофічний

G12.2

803

7

Хвороба Геллервордена - Шпатца

G23.0

385 157846 157850 216866 216873 329303 397922

8

Прогресуюча над'ядерна офтальмоплегія (Стіла - Річардсона - Ольшевського)

G23.1

683 240103 240112

9

Стріатонігральна дегенерація

G23.2

1576 98933 225147 225154

10

Інші уточнені дегенеративні хвороби базальних гангліїв

G23.8

1980

11

Ідіопатична сімейна дистонія

G24.1

256, 1866 36899 70594 71516 71517 98203 98806 98807 98808 101150 156159 199351 210571 329466 376724

12

Спастична кривошия

G24.3

93962 370114 420485 420492

13

Ідіопатична рото-лицева дистонія Рото-лицева дискінезія

G24.4

93964

14

Обмежена атрофія головного мозку

G31.0

278

15

Дегенеративна хвороба нервової системи, неуточнена

G31.9

58,141, 370997

16

Інші види генералізованої епілепсії та епілептичних синдромів (синдром Леннокса - Гасто, синдром Драве, ювенільна міоклонічна епілепсія, пролонговані судоми у дітей)

G40.4

2382

17

М‘язова дистрофія

G71.0

98473

18

Міотонічні розлади (міотонія)

G 71.1

612, 614, 684, 84142 99734 99735 99736 206973

19

Природжені міопатії

G71.2

595, 597, 97242 97245 98902 169189 171442 371007

20

Періодичний параліч (пароксизмальна міоплегія)

G72.3

681, 682 371433 375553

21

Запальна міопатія, не класифікована в інших рубриках (анти-ГМГ-КоА міопатія)

G72.4

206569

22

Синдром Ітона - Ламберта

G73.1

43393

23

Багатосистемна дегенерація

G90.3

102 98933 227510

24

Церебральна кіста

G93.0

2356 314697

25

Сирингомієлія

G95.0

3280 99856 99857 99858 370034

V. Рідкісні хвороби системи кровообігу

1

Первинна легенева гіпертензія

I27.0

182090

2

Інші уточнені форми легенево-серцевої недостатності

I27.8

182090

3

Легенево-серцева недостатність, неуточнена

I27.9

182090

4

Субарахноїдальний крововилив, включно розрив аневризми судин мозку

I60

90065 231160

5

Хвороба Мойамойа

I67.5

2573

6

Негнійний тромбоз внутрішньочерепної венозної системи

I67.6

329217

7

Церебральний артеріїт, не класифікований в інших рубриках (первинний васкуліт центральної нервової системи)

I67.7

140989

8

Спадкова геморагічна телеангіектазія

I78.0

774

VІ. Рідкісні хвороби шкіри та підшкірної клітковини

1

Набутий бульозний епідермоліз

L12.3

46487

2

Дискоїдний червоний вовчак

L93.0

90281

3

Підгострий шкірний червоний вовчак

L93.1

163525

VІІ. Рідкісні природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

1

Лобне енцефалоцеле

Q01.0

1931

2

Носо-лобне енцефалоцеле

Q01.1

141118

3

Потиличне енцефалоцеле

Q01.2

199647

4

Енцефалоцеле інших локалізацій

Q01.8

268823

5

Енцефалоцеле, неуточнене

Q01.9

268826 268829

6

Мікроцефалія

Q02.0

275543

7

Природжена вада водопроводу мозку (сільвієв водопровід)

Q03.0

2182

8

Атрезія отворів Мажанді та Лушки (Синдром Денді - Уокера)

Q03.1

217

9

Інша природжена гідроцефалія

Q03.8

2185 269505 269510

10

Інші редукційні вади головного мозку

Q04.3

2149 35981 102009 268943 280640

11

Природжені церебральні кісти

Q04.6

799

12

Spina bifida (неповне закриття хребтового каналу) Spina bifida, неуточнена

Q05.0-Q05.9

823 268369 268377 268388 268392 268762 268744 268748 268397 268740 268770

13

Діастематомієлія

Q06.2

1671

14

Синдром Арнольда - Кіарі

Q07.0

1136 26882

15

Периферична артеріовенозна вада розвитку

Q27.3

53721

16

Артеріовенозна вада розвитку церебральних судин

Q28.2

1053 46724 53719 141189 141194 141199

17

Інші вади розвитку церебральних судин

Q28.3

97339 221061

18

Краніосиностоз

Q75.0

1531 1538 2145 2343 3267 3366 35093 35099 139390 169163

19

Черепно-лицевий дизостоз

Q75.1

207 1784 93262

20

Синдром Кліппеля - Фейля

Q76.1

2345

21

Ахондрогенезія

Q77.0

932

22

Ахондроплазія гіпохондроплазія

Q77.4

15, 429, 750

23

Спондилоепіфізарна дисплазія

Q77.7

485 1427 1855 2619 93347 93349 94068 137678 156731 420794

24

Інша остеохондродисплазія з дефектами росту трубчастих кісток і хребетного стовпа

Q77.8

40, 254, 750, 969, 3180 85200 168549 168555 401979

25

Незавершений остеогенез

Q78.0

666, 216796 216804 216812 216820 216828

26

Остеопетроз (мармурова хвороба)

Q78.2

2781

27

Синдром Елерса - Данлоса

Q79.6

287 1901 75501 98249 90309 90318

28

Інший природжений іхтіоз (синдром Незертона)

Q80.8

634

29

Бульозний епідермоліз

Q81

303, 304, 305, 257, 2908 79396 79399 79400 79402 79403 79404 79407 79408 79842

30

Нейрофіброматоз (незлоякісний)

Q85.0

636, 637, 2678, 93921, 97685, 137605, 363700

31

Туберозний склероз

Q85.1

805

32

Інші факоматози, не класифіковані в інших рубриках

Q85.8

201, 524, 892 3205

33

Синдроми природжених вад, що впливають переважно на зовнішній вигляд обличчя

Q87.0

949 1786 1787 1788 64542 93453 140997 141132 141327 141330 221054 280651

34

Синдроми природжених вад, що проявляються переважно карликовістю Синдром Рассела - Сільвера Синдром Прадера - Віллі

Q87.1

633 2616 2637 141132 813 739 98754 98793 171829 177901 177904 177907 177910 398069 398073 398079

35

Синдром Марфана і асоційовані стани

Q87.4

558 284963 284973 384993

36

Синдром Тернера (синдром Шерешевського - Тернера)

Q96.0-Q96.4, Q96.8, Q96.9

881 99413

37

Інші аномалії статевих хромосом, жіночий фенотип, не класифіковані в інших рубриках

Q97.0-Q97.3, Q97.8

9,11, 243 1772 2138 3375 96263 96264 199310 261534

38

Інші аномалії статевих хромосом, чоловічий фенотип, не класифіковані в інших рубриках

Q98.0- Q98.8

8, 242, 243, 393, 1770 2138 96266 99329 99330 199310 251510

VІІІ. Рідкісні хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

1

Хвороба Рейтера

M02.3

29207

2

Синдром Фелті

M05.0

47612

3

Синдром Стілла у дорослих

M06.1

829

4

Псоріатична артропатія

M07

40050

5

Ювенільний ревматоїдний артрит

M08.0

85435

6

Родинний хондрокальциноз

M11.1

1416

7

Артропатія при амілоїдозі

M14.4

85445

8

Вузликовий поліартеріїт

M30.0

767

9

Поліартеріїт із залученням легенів (Чарджа - Стросса, еозинофільний гранулематоз із поліангіїтом)

M30.1

183

10

Слизово-шкірний синдром лімфатичних вузлів (Кавасакі)

M30.3

2331

11

Синдром Гудпащера

M31.0

375

12

Гранульоматоз Вегенера

M31.3

900

13

Синдром дуги аорти (Такаясу) (неспецифічний аортоартеріїт)

M31.4

3287

14

Гігантоклітинний артеріїт (хвороба Хортона)

M31.5

397

15

Системний червоний вовчак

M32

536

16

Системний червоний вовчак, спричинений лікарськими препаратами

M32.0

231111

17

Інші форми системного червоного вовчаку (бульозний системний червоний вовчак)

M32.8

46489

18

Дерматополіміозит

M33

221

19

Ювенільний дерматоміозит

M33.0

93672

20

Поліміозит

M33.2

732

21

Системний склероз

M34

801

22

Синдром CR(E)ST, вогнищева склеродермія

M34.1

90290 220402

23

Інші форми системного склерозу (склеродермія Бушке)

M34.8

352763

24

Сухий синдром (Шегрена)

M35.0

289390

25

Змішана хвороба сполучної тканини

M35.1

809

26

Хвороба Бехчета

M35.2

117

27

Ревматична поліміалгія

M35.3

93569

28

Дифузний (еозинофільний) фасцит

M35.4

3165

29

Рецидивний панікуліт (Вебера - Крісчена)

M35.6

33577

30

Інші уточнені системні ураження сполучної тканини (антисинтетазний синдром)

M35.8

81

31

Анкілозивний спондиліт

M45

825

32

Інші міозити (міозит із внутрішньоклітинними включеннями, локалізований міозит)

M60.8

611 48918

33

Гіперостоз черепа

M85.2

443098

34

Хронічний багатовогнищевий остеомієліт (синдром SAPHO)

M86.3

793

35

Рецидивний поліхондрит

M94.1

728

ІХ. Деякі рідкісні інфекційні та паразитарні хвороби

1.

Хвороба Лайма

A69.2

91546

2.

Кандидоз шкіри і нігтя (хронічний шкірно-слизовий кандидоз)

B37.2

1334

3.

Цистицеркоз центральної нервової системи

В69.0

1560

4.

Інфекція інших локалізацій і множинний ехінококоз, викликаний Echinococcus granulosus (ехінококоз головного і спинного мозку)

В67.3

400

5.

Інфекція інших локалізацій і множинний ехінококоз, викликаний Echinococcus multilocularis (альвеолярний ехінококоз головного і спинного мозку)

В67.6

284

Х. Рідкісні новоутворення

1

Позамозкові пухлини мозкових оболонок (менінгіоми)

D32.0 D32.1 D32.9

2495

2

Доброякісне новоутворення головного мозку та інших частин центральної нервової системи (астроцитома, олігодендрогліома, олігоастроцитома)

D33.0 D33.1 D33.2 D33.4 D33.7 D33.9

94 251940 251595 251601 251604 251592 251656 251612 251615 251607 251598 251618

3

Вестибулярна шванома (невринома слухового нерва)

D33.3

252175

4

Гіперпролактинемія (пролактинома)

D35.2 Е22.1

2965

5

Краніофарингіома

D44

54595

6

Плюригландулярне ураження Множинний ендокринний аденоматоз

D44.8

652 276161 276152

7

Поліцитемія справжня

D45

729

8

Мієлодиспластичні синдроми

D46

52688

9

Хронічна мієлопроліферативна хвороба

D47.1

824

10

Ессенціальна (геморагічна) тромбоцитемія

D47.3

3318

11

Гістіоцитоз із клітин Лангерганса

D76.0

389

12

Інші гістіоцитозні синдроми (синдром Розаї - Дорфмана)

D76.3

158014

13

Злоякісне новоутворення губи

С00

69078 99967 99969 99970 99971

14

Злоякісне новоутворення привушної, інших та неуточнених великих слинних залоз

C07, С08

276145

15

Злоякісне новоутворення носової частини глотки

C11

150

16

Злоякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій губи, ротової порожнини та глотки

C14

98061

17

Злоякісне новоутворення стравоходу

C15

70482

18

Злоякісне новоутворення шлунка

C16

26106 36273 63443 314022

19

Злоякісне новоутворення тонкої кишки

C17

104076

20

Злоякісне новоутворення ободової кишки

C18

144

21

Злоякісне новоутворення печінки та внутрішньопечінкових жовчних протоків

С22

449 33402 70567 88673 178315 306633

22

Злоякісне новоутворення підшлункової залози

C25

1333 217074

23

Злоякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій органів травлення

C26

44890 98059

24

Злоякісне новоутворення бронхів та легенів

C34

70573 98060

25

Злоякісне новоутворення загрудинної залози

C37

99868 99869 263331 263335 263339

26

Злоякісне новоутворення кісток та суглобових хрящів кінцівок, інших та неуточнених локалізацій

C40, C41

319, 668, 2760 55880 223727

27

Злоякісна меланома та інші злоякісні новоутворення шкіри

C43, C44

618 51013 97338 98589 168999 252050 252206 293822 404560

28

Мезотеліома

C45

50251 168811 168816

29

Саркома Капоші

C46

33276

30

Злоякісне новоутворення периферичних нервів та вегетативної нервової системи

C47

635 1957 3148 251877 252212

31

Злоякісні новоутворення інших типів сполучної і м'яких тканин

С49

780, 2030, 3273 3394 31112 64720 69078 79105 97338 99756 99757 99967 99969 99970 99971 163699 209916 263413 293190 293199 293202 370334

32

Злоякісне новоутворення молочної залози

С50

145 180257 213524 213711 227535

33

Злоякісне новоутворення вульви

С51

98063

34

Злоякісне новоутворення піхви

С52

206489 206492

35

Злоякісне новоутворення шийки матки

С53

213564 213761 213782 213792 213797 213802 213807 213812 213837

36

Злоякісне новоутворення тіла матки

С54

213564 213569 213589 213600 213610 213615 213620 213625 213630 213751

37

Злоякісне новоутворення яєчника

C56

145 3399 35807 35808 99912 99915 99916 99917 206538 213500 213512 213517 363582 398940 398934

38

Злоякісне новоутворення статевого члена

C60

398043

39

Злоякісне новоутворення передміхурової залози

C61

1331

40

Злоякісне новоутворення яєчка

C62

842 3399 363494 363504 363582

41

Злоякісне новоутворення нирки, ниркової миски

C64, C65

151, 523, 98058 217071 319314

42

Злоякісне новоутворення сечового міхура

C67

157980 284400

43

Злоякісне новоутворення ока та його придатків, злоякісне новоутворення оболон мозку, злоякісне новоутворення головного мозку, злоякісне новоутворення спинного мозку, черепно-мозкових нервів та інших частин центральної нервової системи

C69, С70, С71, С72

790 251576 251858 251995 252021 357027 357034

44

Злоякісне новоутворення щитоподібної залози

C73

142 1332 100088

45

Злоякісне новоутворення наднирника

C74

1501 231625

46

Вторинне злоякісне новоутворення інших уточнених локалізацій, злоякісне новоутворення без уточнення локалізації

C79, C80

99913 363579

47

Хвороба Ходжкіна

C81

391 8844, 86893 98846

48

Неходжкінська лімфома, фолікулярна (нодулярна)

C82 (C82.1, C82.2, C82.7, C82.9)

545

49

Неходжкінська лімфома дифузна

C83

543, 544, 547 48686 52416 86869 300849

50

Периферійні та шкірні Т-клітинні лімфоми

C84

542 3162 86879 86880 86886 171918

51

Інші та неуточнені типи неходжкінської лімфоми

C85

171915 2420

52

Злоякісні імунопроліферативні хвороби

C88

33226 100025 100026

53

Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення

C90

29073 86855 98282

54

Лімфоїдний лейкоз (лімфолейкоз)

C91

513 58017 67038 86852 86873 86875

55

Гострий мієлоїдний лейкоз

C92.0

519

56

Хронічний мієлоїдний лейкоз

C92.1

521

57

Мієлоїдна саркома

C92.3

86850

58

Гострий промієлоцитарний лейкоз

C92.4

520

59

Гострий мієломоноцитарний лейкоз

C92.5

517

60

Інший мієлоїдний лейкоз, лейкоз мієломоноцитарний ювенільний

C92.7

514

61

Мієлоїдний лейкоз, неуточнений

C92.9

98829 102724

62

Моноцитарний лейкоз

C93

98823

63

Інший лейкоз уточненого клітинного типу

C94

318, 518, 158799 86843 86849

64

Інші та неуточнені злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин

C96

98850 99870

+------------------------+--------------+
| В.о. директора
Медичного департаменту | В. Кравченко |
+------------------------+--------------+