01.03.2016
+---------------------+
|           |
+---------------------+
|     Указ    |
| Президента України |
+---------------------+

Про Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова

З метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективного механізму взаємодії державних органів та засобів масової інформації, інших інститутів громадянського суспільства з цих питань, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова (далі - Рада) як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Призначити співголовами Ради ТАРАНОВА Андрія Івановича - Заступника Глави Адміністрації Президента України та ЦЕГОЛКА Святослава Петровича - Прес-секретаря Президента України.

3. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова;

персональний склад Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова.

4. Співголовам Ради забезпечити у місячний строк проведення її першого засідання.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

+----------------------+-------------+
| Президент України  | П.ПОРОШЕНКО |
+----------------------+-------------+
|    м. Київ    |       |
| 23 лютого 2016 року |       |
|   № 61/2016    |       |
+----------------------+-------------+
+---+-----------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 23 лютого 2016 року № 61/2016 |
+---+-----------------------------------+

ПОЛОЖЕННЯ про Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова

1. Рада з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

моніторинг стану забезпечення захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова в Україні;

аналіз законодавства з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова і підготовка пропозицій щодо його вдосконалення та приведення у відповідність із європейськими демократичними стандартами, напрацювання узгоджених пропозицій щодо першочергових заходів з цих питань;

сприяння налагодженню ефективного механізму взаємодії державних органів та інститутів громадянського суспільства, зокрема засобів масової інформації, з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, інших організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) залучати до розгляду питань, що належать до компетенції Ради, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, експертів (за їх згодою);

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів із питань, що належать до компетенції Ради.

5. Рада утворюється у складі двох співголів, секретаря та інших членів Ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Персональний склад Ради затверджує Президент України.

Співголови Ради:

спільно організовують діяльність Ради та почергово головують на її засіданнях;

ініціюють проведення засідань Ради, забезпечують підготовку питань до розгляду Радою.

Секретар Ради забезпечує підготовку матеріалів до порядку денного роботи Ради, здійснює моніторинг реалізації прийнятих Радою рішень та регулярно (не рідше одного разу на квартал) інформує співголів Ради про хід їх виконання, виконує за дорученням співголів Ради інші завдання.

6. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які скликаються за дорученням співголів Ради секретарем Ради і проводяться за потребою.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

7. Рішення Ради приймаються не менш як двома третинами голосів присутніх на засіданні членів Ради та оформлюються протоколом, який підписує головуючий на засіданні співголова та секретар Ради.

Копії протоколів засідань Ради надаються усім членам Ради.

Рішення Ради в разі необхідності реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

8. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

+---------------------+----------+
| Глава Адміністрації
Президента України | Б.ЛОЖКІН |
+---------------------+----------+
+---+-----------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 23 лютого 2016 року № 61/2016 |
+---+-----------------------------------+

СКЛАД Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова

+---+-----------------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ТАРАНОВ
Андрій Іванович | - |                                                           Заступник Глави Адміністрації Президента України, співголова Ради                                                           |
+---+-----------------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ЦЕГОЛКО    | - |                                                               Прес-секретар Президента України, співголова Ради                                                               |
|  |  Святослав Петрович |  |                                                                                                                                                      |
+---+-----------------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    БІДЕНКО    | - |                                                          заступник Міністра інформаційної політики України - керівник апарату                                                          |
|  |   Артем Ігорович  |  |                                                                                                                                                      |
+---+-----------------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    БУХТАТИЙ    | - |                           головний консультант відділу аналізу інформаційного простору департаменту інформаційних стратегій Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України, секретар Ради                            |
|  | Олександр Євгенійович |  |                                                                                                                                                      |
+---+-----------------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ВАКУЛЕНКО    | - |                                                     заступник Голови Національної поліції України - начальник Головного слідчого управління                                                      |
|  | Олександр Федорович |  |                                                                                                                                                      |
+---+-----------------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |     ГАНЖА     | - |                                                   член громадської організації "Центр ЮЕЙ", редактор Інтернет-сайту "Доступ до правди" (за згодою)                                                   |
|  |  Олена Миколаївна  |  |                                                                                                                                                      |
+---+-----------------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |     ЄГОРОВ    | - | прокурор першого наглядового відділу за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України (за згодою) |
|  | Олександр Миколайович |  |                                                                                                                                                      |
+---+-----------------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    КОЛОМІЄЦЬ    | - |                                                     начальник управління Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України                                                     |
|  | Сергій Володимирович |  |                                                                                                                                                      |
+---+-----------------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   КОСТИНСЬКИЙ   | - |                                                       член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)                                                        |
|  | Сергій Анатолійович |  |                                                                                                                                                      |
+---+-----------------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   КОТЮЖИНСЬКА   | - |                                                         президент громадської організації "Асоціація медіа-юристів" (за згодою)                                                          |
|  |  Тетяна Григорівна  |  |                                                                                                                                                      |
+---+-----------------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |     ОСТАПА    | - |                                                              член громадської організації "Телекритика" (за згодою)                                                              |
|  | Світлана Віталіївна |  |                                                                                                                                                      |
+---+-----------------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    РОМАНЮК    | - |                                                      виконавчий директор громадської організації "Інститут масової інформації" (за згодою)                                                      |
|  |  Оксана Миколаївна  |  |                                                                                                                                                      |
+---+-----------------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |     СЮМАР     | - |                                                  голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики (за згодою)                                                   |
|  |  Вікторія Петрівна  |  |                                                                                                                                                      |
+---+-----------------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ТАРАСОВ    | - |                                                заступник голови комітету Всеукраїнської професійної спілки "Незалежна медіа-профспілка України" (за згодою)                                                |
|  | Олександр Вікторович |  |                                                                                                                                                      |
+---+-----------------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ТОМІЛЕНКО    | - |                                                          перший секретар Національної спілки журналістів України (за згодою)                                                           |
|  |  Сергій Антонович  |  |                                                                                                                                                      |
+---+-----------------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ЦУЦКІРІДЗЕ   | - |                                                заступник начальника управління - начальник відділу Головного слідчого управління Національної поліції України                                                |
|  |  Максим Сергійович  |  |                                                                                                                                                      |
+---+-----------------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ЧИЖЕВСЬКИЙ   | - |                             заступник начальника управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України (за згодою)                              |
|  | Віктор Броніславович |  |                                                                                                                                                      |
+---+-----------------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ШЕВЧЕНКО    | - |                                                         директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України                                                          |
|  |  Артем Валерійович  |  |                                                                                                                                                      |
+---+-----------------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ЯКОВЕНКО    | - |                               заступник начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України (за згодою).                               |
|  |  Сергій Сергійович  |  |                                                                                                                                                      |
+---+-----------------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------+----------+
| Глава Адміністрації
Президента України | Б.ЛОЖКІН |
+---------------------+----------+