01.03.2016
+----------------------------+
|              |
+----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+----------------------------+
| від 18 лютого 2016 р. № 80 |
|      Київ      |
+----------------------------+

Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 21, ст. 957; 2015 р., № 92, ст. 3133), доповнивши абзац перший після слів “перших загальних зборів акціонерів товариства” словами “, а також на голів правлінь та членів правлінь публічних акціонерних товариств”.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 25     |     |
+-------------------------+----------+