01.03.2016
+---------------------------+
|              |
+---------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+---------------------------+
| від 4 лютого 2016 р. № 98 |
|      Київ      |
+---------------------------+

Про внесення змін до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 22, ст. 604), зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 21     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 2016 р. № 98 |
+---+---------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства).”.

2. Підпункти 1 і 2 пункту 4 викласти в такій редакції:

“1) реалізація державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування (далі - автомобільний транспорт), міському електричному, залізничному транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті;

2) внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті;”.

3. У пункті 5:

1) підпункт 17 викласти в такій редакції:

“17) бере в установленому порядку участь у діяльності міжнародних організацій та забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства в таких організаціях, здійснює міжнародне співробітництво з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті;”;

2) доповнити пункт підпунктом 59-1 такого змісту:

“59-1) організовує та проводить конкурси з перевезення пасажирів на міжміських і приміських маршрутах загального користування, які виходять за межі території області (міжобласних маршрутах);”.

4. Підпункт 6 пункту 7 після слова “Укртрансбезпеки” доповнити словами “службовими посвідченнями,”.

5. Пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

“Державні службовці та працівники Укртрансбезпеки мають службові посвідчення встановленого зразка.”.

6. Підпункт 2 пункту 12 викласти в такій редакції:

“2) вносить на розгляд Міністра інфраструктури пропозиції щодо забезпечення формування державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, зокрема розроблені Укртрансбезпекою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;”.