01.03.2016
+-------------------------------------------------------+
|                            |
+-------------------------------------------------------+
| ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ |
+-------------------------------------------------------+
|             НАКАЗ             |
+-------------------------------------------------------+
|          25.01.2016  № 35          |
+-------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2016 р.
за № 224/28354 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 16 липня 2012 року № 188

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» НАКАЗУЮ:

1. Пункт 4 наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 16 липня 2012 року № 188 «Про упорядкування умов оплати праці працівників Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, інших державних телерадіоорганізацій (щодо працівників, які відповідно до законодавства не є журналістами)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 липня 2012 року за № 1294/21606, викласти в такій редакції:

«4. Установити, що у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах, у тому числі за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій, посадові оклади (тарифні ставки) працівників підвищуються відповідно до збільшення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298, з встановленням з 01 грудня 2015 року у штатному розписі посадових окладів (тарифних ставок) працівників у таких розмірах:

1 тарифного розряду - 1378 гривень;

2 тарифного розряду - 1383 гривні;

3 тарифного розряду - 1393 гривні;

4 тарифного розряду - 1414 гривень;

5 тарифного розряду - 1514 гривень;

6 тарифного розряду - 1614 гривень;

7 тарифного розряду - 1714 гривень;

8 тарифного розряду - 1825 гривень;

9 тарифного розряду - 1925 гривень;

10 тарифного розряду - 2026 гривень;

11 тарифного розряду - 2193 гривні;

12 тарифного розряду - 2360 гривень;

13 тарифного розряду - 2527 гривень;

14 тарифного розряду - 2693 гривні;

15 тарифного розряду - 2872 гривні;

16 тарифного розряду - 3105 гривень;

17 тарифного розряду - 3339 гривень;

18 тарифного розряду - 3573 гривні;

19 тарифного розряду - 3806 гривень;

20 тарифного розряду - 4051 гривня;

21 тарифного розряду - 4285 гривень;

22 тарифного розряду - 4519 гривень;

23 тарифного розряду - 4753 гривні;

24 тарифного розряду - 4853 гривні;

25 тарифного розряду - 5020 гривень.».

2. Абзац перший примітки 1 до додатка 1 до наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 16 липня 2012 року № 188 «Про упорядкування умов оплати праці працівників Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, інших державних телерадіоорганізацій (щодо працівників, які відповідно до законодавства не є журналістами)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 липня 2012 року за № 1294/21606, після цифр і слів «з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень» доповнити словами і цифрами «, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень».

3. Управлінню розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції (Радзієвський І.А.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 01 грудня 2015 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Червака Б.О.

+-----------------------------+----------------+
| Голова Державного комітету
телебачення і радіомовлення
України | О.І. Наливайко |
+-----------------------------+----------------+
+-------------------------------------+--------------+
| ПОГОДЖЕНО:
Міністр соціальної політики України
Заступник Міністра фінансів України | П.В. Розенко
Р.П. Качур |
+-------------------------------------+--------------+