01.03.2016
+-----------------------------------------------------+
|                           |
+-----------------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНА |
+-----------------------------------------------------+
|            НАКАЗ            |
+-----------------------------------------------------+
|         02.12.2015  № 459         |
+-----------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 лютого 2016 р.
за № 197/28327 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Порядку погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 1 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2015 рік», з метою забезпечення реалізації міжнародних зобов’язань України відповідно до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, який додається.

2. Управлінню екологічного моніторингу, аудиту та атмосферного повітря (Салата С.М.):

подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

після державної реєстрації довести цей наказ до відома Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

забезпечити в установленому порядку розгляд матеріалів, наданих Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, щодо погодження ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+---------------+--------------+
| В.о. Міністра | С.І. Курикін |
+---------------+--------------+
+---+-----------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
02.12.2015 № 459 |
+---+-----------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 лютого 2016 р.
за № 197/28327 |
+---+------------------------------+

ПОРЯДОК погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять

1. Цей Порядок визначає процедуру взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України і Міністерства економічного розвитку і торгівлі України під час надання погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять.

2. Погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, здійснюється в порядку міжвідомчого обміну інформацією між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України і Міністерством екології та природних ресурсів України в межах розрахункового  обсягу споживання озоноруйнівних речовин на відповідний календарний рік.

3. Для отримання погодження на ввезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України подає до Міністерства екології та природних ресурсів України оригінал заявки на одержання ліцензії на імпорт товарів, форма якої затверджена наказом Міністерства економіки України від 14 вересня 2007 року № 302 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2007 року за № 1100/14367.

4. Для отримання погодження на вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України подає до Міністерства екології та природних ресурсів України оригінал заявки на видачу ліцензії на експорт товарів, форма якої затверджена наказом Міністерства економіки України від 09 вересня 2009 року № 991 «Про порядок ліцензування експорту товарів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2009 року за № 937/16953.

5. За результатами розгляду наданих заявок на одержання ліцензії на імпорт товарів та на видачу ліцензії на експорт товарів, зазначених у  пунктах 3 та 4 цього Порядку, Міністерство екології та природних ресурсів України у десятиденний строк з дня їх отримання надає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, за формою, встановленою у додатку 1 до цього Порядку, яке підписується заступником Міністра екології та природних ресурсів України відповідно до розподілу обов’язків і засвідчується гербовою печаткою Міністерства екології та природних ресурсів України.

6. Достовірність інформації, наведеної у заявках на одержання ліцензії на імпорт товарів та на видачу ліцензії на експорт товарів, зазначених у пунктах 3 та 4 цього Порядку, забезпечує керівник суб'єкта господарювання.

7. Підстави для відмови у видачі погодження визначені у частині п’ятій статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

У разі виявлення підстав для відмови у видачі погодження Міністерство екології та природних ресурсів України в триденний строк інформує про це Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

8. Погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, готується у трьох примірниках, два з яких надаються  Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, третій примірник зберігається в Міністерстві екології та природних ресурсів України протягом десяти років.

9. Оригінали заявок на одержання ліцензії на імпорт товарів та на видачу ліцензії на експорт товарів, зазначених у пунктах 3 та 4 цього Порядку, залишаються в Міністерстві екології та природних ресурсів України.

10. Відповідно до кількості експортованих та імпортованих озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, суб’єкт господарювання подає до 15 лютого наступного року, що настає за звітним, до Міністерства екології та природних ресурсів України звіт про поводження з озоноруйнівними речовинами або товарами, що їх містять, за формою, встановленою у додатку 2 до цього Порядку.

11. Погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, вважається недійсним на підставі письмового звернення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у разі відмови ним у видачі суб’єкту господарювання ліцензії на імпорт або експорт озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять.

12. У разі відсутності озоноруйнівних речовин у товарах, що плануються до ввезення або вивезення, погодження не надається.

+---------------------------+-------------+
| Начальник Управління
екологічного моніторингу,
аудиту та атмосферного
повітря | С.М. Салата |
+---------------------------+-------------+
+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 1
до Порядку погодження на ввезення
або вивезення озоноруйнівних речовин
та товарів, що їх містять
(пункт 5) |
+---+--------------------------------------+

ПОГОДЖЕННЯ на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять

+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 2
до Порядку погодження на ввезення
або вивезення озоноруйнівних речовин
та товарів, що їх містять
(пункт 10) |
+---+--------------------------------------+

ЗВІТ про поводження з озоноруйнівними речовинами або товарами, що їх містять