02.03.2016
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 24 лютого 2016 р. № 110 |
|       Київ      |
+-----------------------------+

Про затвердження Порядку та умов надання у 2016 році субвенції з державного бюджету на обслуговування боргу за запозиченнями, здійсненими у 2012 році до загального фонду бюджету міста Києва

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання у 2016 році субвенції з державного бюджету на обслуговування боргу за запозиченнями, здійсненими у 2012 році до загального фонду бюджету міста Києва, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 34     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 110 |
+---+---------------------------------------+

ПОРЯДОК ТА УМОВИ надання у 2016 році субвенції з державного бюджету на обслуговування боргу за запозиченнями, здійсненими у 2012 році до загального фонду бюджету міста Києва

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2016 році субвенції з державного бюджету на обслуговування боргу за запозиченнями, здійсненими у 2012 році до загального фонду бюджету міста Києва (далі - субвенція).

2. Субвенція спрямовується на відшкодування видатків бюджету м. Києва, пов’язаних із здійсненням платежів із сплати відсотків за запозиченнями, здійсненими у 2012 році до загального фонду бюджету м. Києва для погашення заборгованості за вексельними розрахунками з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію (далі - запозичення).

Субвенція не може бути спрямована на погашення штрафних санкцій та/або пені, що нараховані за порушення умов запозичень, оплату агентських, консультаційних, рейтингових та/або інших комісій та послуг.

3. Головним розпорядником субвенції є Мінфін, відповідальним виконавцем - виконавчий орган Київської міської ради (Київська міськдержадміністрація).

4. Субвенція перераховується з державного бюджету бюджету м. Києва в обсязі, передбаченому Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”.

5. Для отримання передбаченої пунктом 2 цих Порядку та умов субвенції виконавчий орган Київської міської ради (Київська міськдержадміністрація) подає в день, що настає за днем здійснення платежів із сплати відсотків за запозиченнями, але не пізніше 15 числа (у грудні - до 20 числа) відповідне звернення, до якого додаються такі документи:

копії проспекту емісії та рішення Київської міської ради про схвалення умов реструктуризації у 2015 році боргових зобов’язань м. Києва, засвідчені підписом посадової особи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації) та скріплені печаткою (під час подання першого звернення);

довідку-розрахунок про сплату відсотків за запозиченнями, засвідчену підписом посадової особи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації) та скріплену печаткою, і копії платіжних доручень.

6. Мінфін готує доручення про відшкодування видатків бюджету м. Києва, пов’язаних із здійсненням платежів із сплати відсотків за запозиченнями, протягом трьох робочих днів після надходження зазначених у пункті 5 цих Порядку та умов документів та подає протягом двох робочих днів Казначейству.

7. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну.

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.