02.03.2016
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 24 лютого 2016 р. № 101 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Про здійснення правочинів з гарантованим державою боргом

Відповідно до пункту 15 розділу “Прикінцеві положення” Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Міністерству фінансів здійснити правочини з гарантованим державою боргом за зовнішнім кредитом Державного агентства автомобільних доріг, залученим під державну гарантію у 2006 році із строком погашення у 2016 році, обслуговування та погашення якого здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, шляхом зміни умов діючого кредиту, що включає заміну позичальника такого боргового зобов’язання на державу з одночасним обміном такого державного боргу на додатково випущені та розміщені облігації зовнішніх державних позик України 2015 року першої серії з датою погашення 1 вересня 2019 р. та додатково випущені та розміщені державні деривативи.

2. Установити, що:

1) додатковий випуск та розміщення облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року першої серії з датою погашення 1 вересня 2019 р. і додатковий випуск та розміщення державних деривативів здійснюються відповідно до Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року та Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912 “Про здійснення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і часткового списання” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3045), з урахуванням того, що:

обсяг (основна сума) додаткового випуску та розміщення таких облігацій становить 31617000 доларів США та дата, з якої нараховуватиметься дохід на ці облігації, може бути змінена відповідно до додаткових договорів про довірче управління щодо облігацій та будь-яких змін до таких договорів, але не повинна бути раніше дати, зазначеної в пункті 3 Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912;

обсяг (сукупна умовна сума) додаткового випуску та розміщення державних деривативів становить 10389000 доларів США;

2) відповідно до пункту 37 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України прострочена заборгованість Державного агентства автомобільних доріг перед державою не виникає у результаті вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цієї постанови.

3. Уповноважити Міністра фінансів Яресько Наталію та Голову Державного агентства автомобільних доріг Батищева Андрія Васильовича:

1) здійснити правочини з державним боргом та гарантованим державою боргом, передбачені цією постановою;

2) укласти відповідні договори та підписати інші документи, пов’язані із вчиненням правочинів, передбачених цією постановою.

4. Міністерству фінансів забезпечити виконання цієї постанови.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 34     |     |
+-------------------------+----------+