02.03.2016
+---------------+
|        |
+---------------+
| ЗАКОН УКРАЇНИ |
+---------------+

Про внесення змін до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 16, ст. 146) такі зміни:

1) у статті 10:

частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі виявлення помилок або неточностей у відомостях про особу, внесених до рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, протягом місяця з дня отримання особової справи біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, з письмовим висновком, приймає рішення про їх виправлення та здійснює обмін документів, виданих на підставі такого рішення";

в абзаці першому частини восьмої:

у першому реченні слова "протягом семи робочих днів з дня отримання рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, видає кожній особі" замінити словами і цифрами "протягом 15 робочих днів з дня прийняття рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, оформлює та видає кожній особі";

друге речення після слів "як виняток" доповнити словами "оформлено та";

2) частину чотирнадцяту статті 11 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі виявлення помилок або неточностей у відомостях про особу, внесених до рішень про втрату, позбавлення статусу біженця або додаткового захисту і про скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, протягом місяця з дня отримання особової справи біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, з письмовим висновком, приймає рішення про їх виправлення".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

+---------------------+-------------+
| Президент України | П.ПОРОШЕНКО |
+---------------------+-------------+
|    м. Київ    |       |
| 4 лютого 2016 року |       |
|   № 992-VIII   |       |
+---------------------+-------------+