02.03.2016
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 30 грудня 2015 р. № 1197 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 143 і від 9 червня 2011 р. № 738

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 143 “Про порядок визначення переліку єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 7, ст. 281) і від 9 червня 2011 р. № 738 “Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 55, ст. 2180) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 1 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності через один місяць з дня її опублікування.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 21     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1197 |
+---+---------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 143 і від 9 червня 2011 р. № 738

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 143:

1) у пункті 1 слова “Міністерство транспорту” замінити словами “Міністерство інфраструктури”;

2) у пункті 2 слова “Міністерством транспорту за погодженням з Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації і Державним комітетом промислової політики” замінити словами “Міністерством інфраструктури”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 738:

1) у пункті 1:

в абзаці третьому підпункту 3 слова “Міністерством економічного розвитку і торгівлі за поданням Міністерства інфраструктури” замінити словами “Міністерством інфраструктури”;

підпункти 4 і 5 викласти в такій редакції:

“4) реєстр виданих сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання, що формується за повідомленнями уповноважених органів, і сертифікатів відповідності нових транспортних засобів або обладнання, виданих виробником, веде Міністерство інфраструктури, яке забезпечує доступ до зазначеного реєстру Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з безпеки на транспорті та Державній фіскальній службі;

5) Міністерство інфраструктури забезпечує доступ до Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, Державній службі з безпеки на транспорті, Міністерству внутрішніх справ та Державній фіскальній службі.”;

2) у пункті 2:

в абзаці другому слова “Міністерством економічного розвитку і торгівлі,” виключити;

абзац четвертий виключити.