02.03.2016
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|         НАКАЗ         |
+---------------------------------------+
|      25.12.2015  № 1633     |
+---------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2016 р.
за № 131/28261 |
+---+------------------------------+

Про затвердження зразків документів, необхідних для оформлення, обміну, вилучення, тимчасового затримання паспорта громадянина України, та журналів їх обліку

Відповідно до пунктів 25, 30, 44 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) зразок довідки про обмін паспорта громадянина України у зв’язку з його непридатністю для подальшого використання/оформлення паспорта громадянина України замість втраченого/викраденого, що додається;

2) зразок акта про вилучення/тимчасове затримання паспорта громадянина України, що додається;

3) зразок довідки про вилучення/тимчасове затримання паспорта громадянина України, що додається;

4) зразок журналу обліку довідок про обмін паспорта громадянина України у зв’язку з його непридатністю для подальшого використання/оформлення паспорта громадянина України замість втраченого/викраденого, що додається;

5) зразок журналу обліку актів та довідок про вилучення/тимчасове затримання паспорта громадянина України, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної міграційної служби України Соколюка М.Ю.

+---------+-------------+
| Міністр | А.Б. Аваков |
+---------+-------------+
+---+--------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
25.12.2015  № 1633 |
+---+--------------------------+

ДОВІДКА про обмін паспорта громадянина України у зв’язку з його непридатністю для подальшого використання/оформлення паспорта громадянина України замість втраченого/викраденого

+-------------------------+---------------+
| Т.в.о. директора
Департаменту юридичного
забезпечення МВС | О.М. Губарева |
+-------------------------+---------------+
+---+--------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
25.12.2015  № 1633 |
+---+--------------------------+

АКТ про вилучення/тимчасове затримання паспорта громадянина України

+-------------------------+---------------+
| Т.в.о. директора
Департаменту юридичного
забезпечення МВС | О.М. Губарева |
+-------------------------+---------------+
+---+--------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
25.12.2015  № 1633 |
+---+--------------------------+

ДОВІДКА про вилучення/тимчасове затримання паспорта громадянина України

+-------------------------+---------------+
| Т.в.о. директора
Департаменту юридичного
забезпечення МВС | О.М. Губарева |
+-------------------------+---------------+
+---+--------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
25.12.2015  № 1633 |
+---+--------------------------+

ЖУРНАЛ обліку довідок про обмін паспорта громадянина України у зв’язку з його непридатністю для подальшого використання/оформлення паспорта громадянина України замість втраченого/викраденого

+-------------------------+---------------+
| Т.в.о. директора
Департаменту юридичного
забезпечення МВС | О.М. Губарева |
+-------------------------+---------------+
+---+--------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
25.12.2015  № 1633 |
+---+--------------------------+

ЖУРНАЛ обліку актів та довідок про вилучення/тимчасове затримання паспорта громадянина України

+-------------------------+---------------+
| Т.в.о. директора
Департаменту юридичного
забезпечення МВС | О.М. Губарева |
+-------------------------+---------------+