02.03.2016
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   17.12.2015  № 728    |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
11 січня 2016 р.
за № 29/28159 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок оцінки морально-психологічного стану особового складу в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

Відповідно до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та з метою вдосконалення системи оцінки морально-психологічного стану особового складу Міністерства оборони України та Збройних Сил України в ході виконання військовими частинами завдань за призначенням під час особливого періоду НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок оцінки морально-психологічного стану особового складу в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 21 травня 2013 року № 335, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 червня 2013 року за № 915/23447, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+-------------------------+---------------+
| Міністр оборони України
генерал армії України | С.Т. Полторак |
+-------------------------+---------------+
+---+--------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
17.12.2015  № 728 |
+---+--------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
11 січня 2016 р.
за № 29/28159 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Інструкції про порядок оцінки морально-психологічного стану особового складу в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

1. У розділі І:

1) в пункті 1.1 слова “повсякденної діяльності” виключити;

2) пункт 1.3 після слів “складовим чинником боєготовності” доповнити словами “та боєздатності”.

2. У розділі ІІ:

1) абзац другий пункту 2.4 викласти в такій редакції:

“рівнем індивідуальної підготовленості, наявністю бойового та службового досвіду, необхідних військово-професійних навичок;”;

2) у пункті 2.5:

абзац перший викласти в такій редакції:

“2.5. Психологічний компонент визначає психологічну готовність військовослужбовців до виконання поставлених завдань і рівень їх стійкості до впливу несприятливих умов бойових дій, виконання завдань в особливий період та інших факторів службової діяльності та характеризується такими критеріями:”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“психологічною стійкістю до впливу несприятливих умов бойової обстановки, виконання завдань в особливий період та інших факторів службової діяльності;”.

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 3.3 після слів “аналізу результатів повсякденної” доповнити словами “та бойової”;

2) у пункті 3.4:

абзац третій після слів “виконання конкретних службових” доповнити словами “та бойових”;

абзац восьмий після слів “брав участь” доповнити словами “у бойових діях,”;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

“стійкість до впливу несприятливих умов повсякденної та бойової діяльності (загальна стійкість, ситуативна стійкість, ступінь стомлюваності, рівень втоми).”;

3) пункт 3.6 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

“в особливий період військовослужбовців навчальних центрів, військових частин - Головним управлінням по роботі з особовим складом Збройних Сил України, управліннями (відділами, відділеннями, групами) по роботі з особовим складом із застосуванням анкети за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.”;

4) пункт 3.7 доповнити підпунктом 3.7.3 такого змісту:

“3.7.3. У період відновлення боєздатності:

70 % бойових підрозділів;

10 % підрозділів забезпечення.”.

4. У пункті 4.9 розділу ІV цифру “3” замінити цифрою “4”.

5. Доповнити Інструкцію новим додатком 3, що додається.

+----------------------+--------------+
| Начальник Головного
управління по роботі
з особовим складом
Збройних Сил України
генерал-лейтенант | І.М. Чубенко |
+----------------------+--------------+
+---+----------------------------------+
|  | Додаток 3
до Інструкції про порядок оцінки
орально-психологічного стану
особового складу
в Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 3.6) |
+---+----------------------------------+

АНКЕТА

Шановний військовослужбовцю!

Для вивчення морально-психологічного стану військовослужбовців підрозділу просимо Вас взяти участь в опитуванні.

Результати будуть узагальнені, тому підписувати анкету не потрібно. Прочитайте питання та поставте ту оцінку, яка відповідає Вашій думці. Оцініть показники, перераховані нижче, за 5-бальною шкалою:

- 2 - повністю негативно;

- 1 - негативно;

0 - нейтрально (важко відповісти);

+ 1 - позитивно;

+ 2 - повністю позитивно;

1

2

3

1

Як Ви оцінюєте власну підготовленість до виконання завдань, покладених на Ваш підрозділ під час особливого періоду

2

Як Ви оцінюєте власну психологічну готовність до виконання завдань, покладених на Ваш підрозділ під час особливого періоду

3

Як Ви оцінюєте власну підготовленість до виконання завдань в пункті постійної дислокації

4

Як Ви оцінюєте рівень згуртованості (як єдине ціле) Вашого підрозділу

5

Як Ви оцінюєте рівень керованості Вашого підрозділу безпосередніми командирами (рот, взводів, відділень тощо)

6

Наскільки Ви готові разом із товаришами по службі виконувати завдання у визначеному районі

7

Як Ви оцінюєте загальний рівень довіри особового складу Вашого підрозділу до безпосередніх командирів (начальників)

8

Оцініть рівень Вашої довіри до старших командирів (начальників):

командира роти

командира батальйону

командира бригади

9

Як Ви оцінюєте загальний рівень довіри особового складу Вашого підрозділу до керівного складу Збройних Сил України

10

Оцініть, наскільки Ви інформовані про рішення керівництва держави та Збройних Сил України

11

Як Ви оцінюєте рівень дисциплінованості військовослужбовців Вашого підрозділу

12

Оцініть ступінь довіри до Вас мешканців регіону, де Ви виконуєте завдання за призначенням

13

Як Ви оцінюєте роботу командування щодо налагодження (підтримання) правопорядку серед військовослужбовців Вашого підрозділу

14

Оцініть рівень ефективності та справності Вашого озброєння та бойової техніки

15

Оцініть рівень речового забезпечення підрозділу

16

Оцініть ефективність медичної допомоги у Вашому підрозділі

17

Наскільки Ви впевнені в соціальному захисті Вас та Вашої родини, вкажіть регіон проживання Вашої родини

18

Чи готові Ви особисто до виконання завдань у визначеному районі

19

Вкажіть чинники, що негативно впливають на Ваш морально-психологічний стан