03.03.2016
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
| І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ |
+-----------------------------+
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 11 лютого 2016 р. № 103 |
|       Київ      |
+-----------------------------+

Про затвердження плану заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Кабінет Міністрів України і Національний банк України постановляють:

1. Затвердити план заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади надсилати щокварталу до 10 числа наступного місяця Державній службі фінансового моніторингу інформацію про виконання плану заходів, затвердженого цією постановою, для подання щокварталу до 25 числа наступного місяця звіту Кабінетові Міністрів України і Національному банку України.

+-------------------------+-----------------------------+
| Прем’єр-міністр України | Голова
Національного банку України |
+-------------------------+-----------------------------+
|     А.ЯЦЕНЮК    |     В.ГОНТАРЕВА     |
+-------------------------+-----------------------------+
|     Інд. 34     |               |
+-------------------------+-----------------------------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 11 лютого 2016 р. № 103 |
+---+---------------------------------------+

ПЛАН заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Удосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

1. Підготувати пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства з метою подальшої імплементації положень Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та положень Директиви ЄС 2015/849 Європейського Парламенту і Ради щодо запобігання відмиванню грошей та боротьби з тероризмом.

+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, Мінфін, Національний банк, Мін’юст, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), МВС, Національна поліція, ДФС, Держфінінспекція, СБУ (за згодою). |
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                                                 Протягом року.                                                 |
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

2. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства в частині удосконалення порядку подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, Мінфін, Національний банк, Нацкомфінпослуг (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Мін’юст. |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                         Грудень.                        |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+

3. Підготувати пропозиції щодо визначення алгоритму формування коду виду фінансової операції в складі повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу.

+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, Національний банк, Мінфін, Нацкомфінпослуг (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Мін’юст. |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                       Протягом року.                       |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Мінімізація ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

4. Забезпечити узагальнення інформації про виявлені схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням набутого у 2015 році та I-III кварталах 2016 р. досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових, контролюючих і правоохоронних органів України та довести її до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, Національний банк, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мін’юст, Мінфін, МЗС, Національна поліція, ДФС, Держфінінспекція, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Національне антикорупційне бюро (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою). |
+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                                                                                  IV квартал.                                                                                  |
+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

5. Провести з урахуванням міжнародного досвіду національну оцінку ризиків.

+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мін’юст, Національна поліція, ДФС, МЗС, Національний банк, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), Національне антикорупційне бюро (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Адміністрація Держприкордонслужби. |
+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                                                                                      Протягом року.                                                                                     |
+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів

6. Проводити оперативно-розшукові заходи, спрямовані на виявлення та припинення діяльності організованих груп або злочинних організацій, що здійснюють операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також здійснювати досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за статтями 209 і 209-1 Кримінального кодексу України.

+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Національна поліція, ДФС, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою), Національне антикорупційне бюро (за згодою). |
+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                              Протягом року.                              |
+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

7. Здійснювати виявлення фінансових операцій, стосовно яких є достатні підстави для підозри в тому, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму і дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території України або державного кордону.

+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | СБУ (за згодою), Національна поліція, Служба зовнішньої розвідки (за згодою), ДФС, Держфінмоніторинг, Адміністрація Держприкордонслужби. |
+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                               Протягом року.                               |
+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

8. Забезпечити внесення змін до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та доведення таких змін до відома суб’єктів фінансового моніторингу.

+---+------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, МЗС, СБУ (за згодою). |
+---+------------------------------------------+
|  |       Протягом року.       |
+---+------------------------------------------+

9. Забезпечити проведення моніторингу фінансових операцій з метою виявлення фактів фінансування тероризму і сепаратизму та надсилання узагальнених матеріалів до правоохоронних органів згідно з компетенцією.

+---+---------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, ДФС, Національний банк, МЗС, Національна поліція, СБУ (за згодою). |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                   Протягом року.                  |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------+

10. Забезпечити запобігання незаконному перерахуванню коштів за кордон суб’єктами господарювання через офшорні зони, проведення перевірок наявності реєстрації та діяльності іноземних контрагентів шляхом обміну інформацією з компетентними органами іноземних держав, використання міжнародних баз даних.

+---+---------------------------------------------------------------+
|  | ДФС, Національна поліція, Держфінмоніторинг, СБУ (за згодою). |
+---+---------------------------------------------------------------+
|  |             Протягом року.            |
+---+---------------------------------------------------------------+

11. Забезпечити:

1) виявлення фактів надання представниками міжнародних терористичних та екстремістських організацій фінансової підтримки їх прихильникам на території України, в тому числі за рахунок легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом.

+---+------------------------------------------------------------------------------------+
|  | СБУ (за згодою), Національна поліція, Служба зовнішньої розвідки (за згодою), ДФС. |
+---+------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                  Протягом року;                  |
+---+------------------------------------------------------------------------------------+

2) виявлення представників незаконних збройних формувань, які діють на території іноземних держав, та припинення їх фінансової діяльності в Україні, спрямованої на протиправне одержання доходів та їх легалізацію.

+---+------------------------------------------------------------------------------------+
|  | СБУ (за згодою), Національна поліція, Служба зовнішньої розвідки (за згодою), ДФС. |
+---+------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                  Протягом року;                  |
+---+------------------------------------------------------------------------------------+

3) виявлення контрабандних операцій, організації каналів нелегальної міграції, терористичної діяльності, переміщення через митний кордон та транзиту територією України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів з метою недопущення отримання злочинним шляхом доходів.

+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ДФС, Національна поліція, СБУ (за згодою), Держфінмоніторинг, НКЦПФР (за згодою), Адміністрація Держприкордонслужби. |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                          Протягом року;                          |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

4) виявлення та припинення протиправної діяльності “конвертаційних центрів” і підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.

+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ДФС, Національна поліція, Держфінмоніторинг, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою). |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                         Протягом року;                         |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

5) у межах повноважень виявлення фактів приховування чи маскування незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження та встановлення способів їх переміщення, напрямів використання (зокрема для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), а також пошук, арешт та конфіскацію таких доходів.

+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, Національна поліція, ДФС, СБУ (за згодою), Національне антикорупційне бюро (за згодою). |
+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                        Протягом року;                        |
+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

6) виявлення фактів переміщення товарів, готівкових та безготівкових коштів, обігових грошово-кредитних документів, інших валютних цінностей, культурних цінностей, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та виробів з них, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

+---+-----------------------------------------+
|  | ДФС, Адміністрація Держприкордонслужби. |
+---+-----------------------------------------+
|  |       Протягом року;       |
+---+-----------------------------------------+

7) виявлення злочинів, пов’язаних з комп’ютерними системами і даними (кіберзлочини), та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних від вчинення таких злочинів.

+---+----------------------------------------------------------+
|  | Національна поліція, СБУ (за згодою), Держфінмоніторинг. |
+---+----------------------------------------------------------+
|  |           Протягом року;           |
+---+----------------------------------------------------------+

8) розкриття корупційних правопорушень відповідно до підслідності, у тому числі тих, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також запобігання вчиненню нових.

+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Національне антикорупційне бюро (за згодою), Національна поліція, СБУ (за згодою), ДФС, Держфінмоніторинг. |
+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                        Протягом року.                        |
+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

12. Вживати заходів, спрямованих на виявлення фактів торгівлі людьми або інших незаконних угод щодо людини, незаконної торгівлі зброєю, наркотиками, підакцизними товарами, дисками для лазерних систем зчитування, зайняття гральним бізнесом, використання інсайдерської інформації, маніпулювання на фондовому ринку.

+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ДФС, Національна поліція, СБУ (за згодою), Держфінмоніторинг, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), Адміністрація Держприкордонслужби. |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                                  Протягом року.                                 |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

13. Забезпечити функціонування та розвиток єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

+---+----------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, Мінфін. |
+---+----------------------------+
|  |    Протягом року.    |
+---+----------------------------+

14. Забезпечити контроль за трансфертним ціноутворенням з метою виявлення операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

+---+----------------+
|  |   ДФС.   |
+---+----------------+
|  | Протягом року. |
+---+----------------+

15. Здійснювати обмін інформацією з метою виявлення фактів та припинення протиправної діяльності суб’єктів господарювання, в тому числі підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у схемах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, для встановлення механізму незаконного використання коштів та документування правопорушень.

+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, Національна поліція, ДФС, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою), Національне антикорупційне бюро (за згодою). |
+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                                   Протягом року.                                   |
+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу

16. Забезпечити організацію нагляду з урахуванням ризик-орієнтованого підходу під час планування перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу на підставі затверджених суб’єктами державного фінансового моніторингу критеріїв, за якими оцінюється ризик суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

+---+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, Мінфін, Мін’юст, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Національний банк,
НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою). |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                    Протягом року.                    |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------+

17. Провести аналіз достатності та відповідності заходів, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, Мінфін, Мін’юст, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою). |
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                                 Протягом року.                                |
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Забезпечення прозорості діяльності державних органів

18. Висвітлювати в засобах масової інформації результати заходів, вжитих державними органами у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, Мінфін, Мін’юст, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Держкомтелерадіо, Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою). |
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                                     Протягом року.                                     |
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

19. Забезпечити доступ до публічної інформації в порядку, визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації”, зокрема шляхом оприлюднення інформації з питань фінансового моніторингу на офіційних веб-сайтах суб’єктів державного фінансового моніторингу у відповідних інформаційних блоках.

+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, Мінфін, Мін’юст, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою). |
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                                 Протягом року.                                |
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Підвищення кваліфікації спеціалістів

20. Забезпечити організацію і проведення підвищення кваліфікації:

1) спеціалістів органів державної влади щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, Мінфін, Мін’юст, МВС, Національна поліція, ДФС, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Нацдержслужба, Держфінінспекція, Національний банк, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), Адміністрація Держприкордонслужби, Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Національне антикорупційне бюро (за згодою). |
+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                                                                                   Протягом року;                                                                                   |
+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

2) відповідальних працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, Мінфін, Мін’юст, Мінекономрозвитку, Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою). |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                            Протягом року.                            |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

21. Забезпечити залучення суб’єктів первинного фінансового моніторингу та саморегулівних організацій до розгляду питань, що стосуються функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, шляхом проведення спільних нарад, семінарів, засідань за круглим столом, конференцій тощо.

+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, Мінфін, Мін’юст, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою). |
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                                 Протягом року.                                |
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

22. Забезпечити з урахуванням рекомендацій Комітету експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) участь у проведенні спільних з державними органами семінарів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та сепаратизму.

+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, Мінфін, МЗС, Мін’юст, Національна поліція, ДФС, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінекономрозвитку, Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою), Національне антикорупційне бюро (за згодою). |
+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                                                                       Протягом року.                                                                       |
+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

23. Забезпечити підготовку методичних рекомендацій з питань організації фінансового моніторингу на запити суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, Мінфін, Мін’юст, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою). |
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                                 Протягом року.                                |
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Участь у міжнародному співробітництві

24. Забезпечити участь України у міжнародних заходах щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), ЄС, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Світового банку, Міжнародного валютного фонду, в рамках міжнародних організацій універсального характеру, зокрема ООН та її відповідних департаментів, підрозділів, комітетів, а також у робочих комітетах Егмонтської групи, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму, підрозділів правоохоронних органів та фінансової розвідки інших держав тощо.

+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, Мінфін, МЗС, Мін’юст, Національна поліція, ДФС, Мінекономрозвитку, Національний банк, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою), Національне антикорупційне бюро (за згодою). |
+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                                                  Протягом року.                                                  |
+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

25. Забезпечити підготовку до проведення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) наступного раунду оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що планується на 2017 рік.

+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, Мінфін, Мін’юст, Мінекономрозвитку, МВС, Національна поліція, ДФС, Мінінфраструктури, Національний банк, СБУ (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою), Національне антикорупційне бюро (за згодою). |
+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                                                                             Протягом року.                                                                             |
+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

26. Забезпечити підготовку та укладення в установленому законом порядку міжнародних договорів, меморандумів про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та сепаратизму.

+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, МЗС, Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку, Національний банк, СБУ (за згодою), Національна поліція, Служба зовнішньої розвідки (за згодою), ДФС, Генеральна прокуратура України (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), Національне антикорупційне бюро (за згодою). |
+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                                                                        Протягом року.                                                                        |
+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

27. Забезпечити обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з метою визначення методів, схем та механізмів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та документування відповідних правопорушень у зовнішньоекономічній сфері.

+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Держфінмоніторинг, Мінфін, МЗС, Мін’юст, Мінекономрозвитку, Національна поліція, ДФС, Національний банк, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), Національне антикорупційне бюро (за згодою). |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                                                              Протягом року.                                                              |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+