03.03.2016
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 4 лютого 2016 р. № 102 |
|       Київ      |
+-----------------------------+

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332 “Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 14, ст. 615; 2002 р., № 39, ст. 1810, № 52, ст. 2394; 2003 р., № 23, ст. 1042; 2006 р., № 21, ст. 1553, № 50, ст. 3324; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2012 р., № 11, ст. 413) зміни, що додаються.

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування з урахуванням затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332 граничних сум витрат затвердити протягом місяця граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 71     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 2016 р. № 102 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332

1. У постанові:

1) у назві постанови слова “і місцевих бюджетів” замінити словом “бюджету”;

2) в абзаці першому пункту 1 слова “, республіканського Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів” виключити;

3) у пункті 4 слова “бюджетів усіх рівнів” та “відповідного бюджету” замінити словами “державного бюджету”;

4) у пункті 5 слова “державного, республіканського Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів” замінити словами “державного бюджету”;

5) у пункті 6 слова “Державну фінансову інспекцію” замінити словами “Державну аудиторську службу”.

2. У граничних сумах витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, республіканського Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, затверджених зазначеною постановою:

1) у назві граничних сум витрат слова “, республіканського Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів” виключити;

2) у розділі “Легкові автомобілі для”:

слова “, керівників урядових органів державного управління”, “, голів обласних рад, Київського та Севастопольського міського голови”, “, заступників голів обласних рад, заступників Київського та Севастопольського міського голови”, “та органів місцевого самоврядування” виключити;

3) у розділі “Комплект меблів для”:

слова “, керівника урядового органу державного управління”, “та органу місцевого самоврядування” виключити;

4) розділ “Меблі для обладнання робочих місць працівників” викласти в такій редакції:

+--------------------------------------------------+-------+
| “Меблі для обладнання робочих місць працівників: |    |
+--------------------------------------------------+-------+
|         стіл письмовий         | 800 |
+--------------------------------------------------+-------+
|         крісло офісне          | 800 |
+--------------------------------------------------+-------+
|           стілець           | 300 |
+--------------------------------------------------+-------+
|         шафа для одягу         | 1200 |
+--------------------------------------------------+-------+
|         шафа для паперів         | 1100 |
+--------------------------------------------------+-------+
|            сейф            | 2000 |
+--------------------------------------------------+-------+
|        стіл для комп’ютера        | 800”; |
+--------------------------------------------------+-------+

5) у розділі “Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів” цифри “600” замінити цифрами “5000”;

6) у тексті граничних сум витрат слова “Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим,” виключити, а слова “Київської та Севастопольської міських держадміністрацій” замінити словами “Севастопольської міської держадміністрацій”.