03.03.2016
+------------------------------------------+
|                     |
+------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ |
+------------------------------------------+
|         НАКАЗ          |
+------------------------------------------+
|       02.02.2016  № 67       |
+------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2016 р.
за № 256/28386 |
+---+------------------------------+

Про затвердження форми постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами Державної служби України з питань праці

Відповідно до пункту 8 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 509, та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами Державної служби України з питань праці, що додається.

2. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ярошенка В.С.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+---------+------------+
| Міністр | П. Розенко |
+---------+------------+
+---------------------------------+------------+
| ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань праці | Р. Чернега |
+---------------------------------+------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
02.02.2016 № 67 |
+---+-------------------------------+

ПОСТАНОВА про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами