03.03.2016
+------------------------------------------+
|                     |
+------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ |
+------------------------------------------+
|         НАКАЗ          |
+------------------------------------------+
|       29.01.2016  № 59       |
+------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2016 р.
за № 257/28387 |
+---+------------------------------+

Про організацію у 2016 році забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації

Відповідно до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (зі змінами), з метою організації забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Граничні ціни на технічні та інші засоби реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення на 2016 рік, що додаються.

2. Установити, що забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та осіб, зазначених в абзаці дванадцятому пункту 2 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321, зокрема допоміжними засобами особистої гігієни, допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення і підйому, засобами для пересування, меблями, оснащенням та протезно-ортопедичними виробами, ціна яких перевищує граничну, проводиться відповідно до законодавства.

3. При укладанні договорів про виготовлення, постачання технічних та інших засобів реабілітації передбачати оплату за фактичною собівартістю зазначених виробів і нормативом рентабельності не більше ніж 9 % фактичної собівартості, але не вище від затверджених граничних цін.

Визначити, що забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації постраждалих внаслідок антитерористичної операції, перелік яких визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 "Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів", проводиться за фактичною собівартістю зазначених виробів, але не вище від трикратної вартості граничної ціни. Норматив рентабельності зазначених виробів становить не більше ніж 5 % фактичної собівартості.

Визначити, що забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, зазначеними в пункті 2 цього наказу, ціна яких перевищує граничну, проводиться за фактичною собівартістю зазначених виробів і нормативом рентабельності не більше ніж 5 % фактичної собівартості.

4. Визначити, що оплата послуг з ремонту технічних та інших засобів реабілітації проводиться за фактичною собівартістю зазначених виробів і нормативом рентабельності не більше ніж 10 % фактичної собівартості.

5. Фінансово-економічному департаменту (В. Задніпрянець) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Шевченка.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+---------+------------+
| Міністр | П. Розенко |
+---------+------------+
+---+-------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства соціальної
політики України
29.01.2016  № 59 |
+---+-------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2016 р.
за № 257/28387 |
+---+------------------------------+

ГРАНИЧНІ ЦІНИ на технічні та інші засоби реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення на 2016 рік

Протезно-ортопедичні вироби

1

Система ортезів на хребет

ортези на крижово-клубовий відділ хребта

ОХ.0.2.1, ОХ.0.5.1

1 011

ОХ.0.2.2

696

ортези на попереково-крижовий відділ хребта (бандажі, пояси, ремені)

ОХ.1.2.2.3, ОХ.1.2.1.0 (неопрен)

1 662

ОХ.1.1.2.0

3 682

ОХ.1.2.3.0, ОХ.1.2.3.2, ОХ.1.2.1.0 (текстиль)

881

ОХ.1.2.1.2, ОХ.1.2.2.2, ОХ.1.5.1.2, ОХ.1.5.3.2

1 044

ОХ.1.5.1.0

1 183

ортези на грудний, поперековий і крижовий відділи хребта (корсети)

ОХ.2.1.1.0, ОХ.2.4.1.0, ОХ.2.1.1.1

5 751

ОХ.2.1.1.1, ОХ.2.5.1.1

6 265

ОХ.2.2.1.2

903

ортези на шийний відділ хребта (головотримачі)

ОХ.3.3.1.0

375

ОХ.3.3.2.0, ОХ.3.1.2.1

1 480

ортези на шийний, грудний відділи хребта

ОХ.4.2.1.2

570

ОХ.4.2.1.0

264

ортези на шийний, грудний, поперековий і крижовий відділи хребта (корсети)

ОХ.5.5.1.1

4 990

ОХ.5.1.1.0

6 710

ортези для сидіння

ОХ.6.1,3.1.0, ОХ.6.1,3.2.0

3 259

ОХ.6.3.3.0, ОХ.6.3.4.0, ОХ.6.1,3.3.3, ОХ.6.1,3.4.3

7 627

2

Система ортезів на верхні кінцівки

Ортези на верхні кінцівки шарнірні:

ортези на зап’ясток - кисть

ОВ.1.4.1

для стабілізації суглоба кисті та можливості регульованого обмеження рухів у ньому

2 963

ОВ.1.4.1

для позиціонування кисті

3 826

ОВ.1 (1).4.1Д

для динамічної корекції положення кисті

5 176

ОВ.1.4.5

для фіксації кісток передпліччя при можливості рухів в променевозапястковому суглобі

2 511

ортези на зап’ясток - кисть - пальці

ОВ.1.5.1

для стабілізації суглоба кисті та пальців при можливості рухів в них

3026

ОВ.1.5.5

для стабілізації суглоба кисті та можливості регульованого обмеження рухів в ньому і іммобілізації

2 445

ортези на лікоть

ОВ.1.6.1Д

для стабілізації ліктьового суглоба у дітей

2 789

ОВ.1.6.1

для обмеження діапазону рухомості ліктьового суглоба

3 646

ОВ.1.6.1

для розробки контрактур ліктьового суглоба

4 150

ОВ.1.6.5

для стабілізації ліктьового суглоба при можливості рухів у ньому та фіксації кісток передпліччя та плеча

3 059

ортези на лікоть - зап’ясток- кисть

ОВ.1.8.1Д

для стабілізації ліктьового суглоба при можливості рухів у ньому та фіксації променезап’ясткового суглоба (дитячий)

3 660

ОВ.1.8.1

для стабілізації ліктьового та променезап’ясткового суглобів

5 733

ОВ.1.8.1Д ОВ.1.8.1,7Д

для розробки контрактури передпліччя та коригування положення в ліктьовому суглобі у дітей

3 763

ОВ.1.8.1,7

для позиціонування верхньої кінцівки

7 839

ОВ.1.8.1Д

для розробки контрактур передпліччя і ліктьового суглоба у дітей

4 831

ОВ.1.8.1Д

для розробки контрактур передпліччя, променезап’ясткового і ліктьового суглобів у дітей

5 956

ОВ.1 (1).8.1,7Д

для динамічної корекції положення сегментів навколо ліктьового суглоба

6 204

ОВ.1.8.5

2 994

Ортези на верхні кінцівки безшарнірні:

ортези на кисть

ОВ.2.1.1 (термопласти)

1 185

ортези на зап’ясток - кисть

ОВ.2.4.1 (термопласти)

1 409

ОВ.2.4.2 (текстиль)

526

ОВ.2.4.7 (силіконова композиція)

2 208

ортези на зап’ясток - кисть - пальці

ОВ.2.5.1 (термопласти)

2 149

ОВ.2.5.1,7 (силіконова композиція, термопласти)

3 805

ОВ.2.5.2 (текстиль)

603

ортези на лікоть

ОВ.2.6.1 (термопласти)

1 391

ОВ.2.6.2 (текстиль)

644

ОВ.2.6.4 (шаруваті пластики)

1 313

ортези на передпліччя

ОВ.2.9.1 (термопласти)

1 422

ортези на плече

ОВ.2.10.1 (термопласти)

1 468

ОВ.2.10.1,7 (силіконова композиція, термопласти)

3 611

ортези на плече - лікоть - зап’ясток - кисть

ОВ.2.14.1 (термопласти)

3 069

ОВ.2.14.4 (шаруваті пластики)

3 140

3

Система ортезів на нижні кінцівки

Система ортезів на нижні кінцівки шарнірні:

ортези на гомілковостопний суглоб - стопу (ОН.1.1)

ортези для пацієнтів вагою до 30 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів та шкіри

ОН.1.1.1.1.1 ОН.1.1.5.1.1 ОН.1.1.1.1.3 ОН.1.1.5.1.3

6 630

ортези для пацієнтів вагою до 100 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів, шаруватих пластиків та шкіри

ОН.1.1.1.2.1 ОН.1.1.5.2.1 ОН.1.1.1.2.3 ОН.1.1.5.2.3 ОН.1.1.5.1.2 ОН.1.1.5.2.2 ОН.1.1.1.3.1 ОН.1.1.1.4.1 ОН.1.1.5.4.1 ОН.1.1.5.3.2 ОН.1.1.5.4.2 ОН.1.1.1.3.3 ОН.1.1.1.4.3 ОН.1.1.5.3.3 ОН.1.1.5.4.3 ОН.1.1.4.1.2 ОН.1.1.4.2.2 ОН.1.1.4.3.2 ОН.1.1.4.4.2

8 072

ортези для пацієнтів вагою до 125 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.1.1.5.1 ОН.1.1.1.5.3

9 680

ортези для пацієнтів вагою до 30 кг за технологією виготовлення з шаруватих пластиків

ОН.1.1.4.1.1

7 729

ортези для пацієнтів вагою до 100 кг за технологією виготовлення з шаруватих пластиків та препрегу

ОН.1.1.4.2.1 ОН.1.1.4.4.1 ОН.1.1.6.2.1 ОН.1.1.6.4.1

14 621

ортези для пацієнтів вагою до 125 кг за технологією виготовлення з шаруватих пластиків

ОН.1.1.4.5.1

17 180

ортези на колінний суглоб (ОН.1.2)

ортези для пацієнтів вагою до 30 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів, текстилю, шаруватих пластиків, шкіри

ОН.1.2.1.1.1 ОН.1.2.2.1.1 ОН.1.2.4.1.1 ОН.1.2.5.1.1

5 631

ортези для пацієнтів вагою до 100 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів, текстилю, шаруватих пластиків, препрегу, шкіри

ОН.1.2.1.2.1 ОН.1.2.2.2.1 ОН.1.2.4.2.1 ОН.1.2.5.2.1 ОН.1.2.6.2.1 ОН.1.2.1.3.1 ОН.1.2.2.3.1 ОН.1.2.4.3.1 ОН.1.2.5.3.1 ОН.1.2.1.4.1 ОН.1.2.2.4.1 ОН.1.2.4.4.1 ОН.1.2.5.4.1 ОН.1.2.6.3.1

8 014

ортези для пацієнтів вагою до 30 кг динамічні

ОН.1.2.1.1.2

8 552

ортези для пацієнтів вагою до 60 кг динамічні

ОН.1.2.1.2.2

10 104

ортези на колінно-гомілковостопний суглоби - стопу (ОН.1.3)

ортези для пацієнтів вагою до 30 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів, шаруватих пластиків, шкіри

ОН.1.3.1.1.1 ОН.1.3.4.1.1 ОН.1.3.5.1.1 ОН.1.3.6.1.1 ОН.1.3.4.1.2

7 147

ортези для пацієнтів вагою до 100 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів, шкіри

ОН.1.3.1.2.1 ОН.1.3.5.2.1 ОН.1.3.5.2.2 ОН.1.3.1.3.1 ОН.1.3.5.3.1 ОН.1.3.1.4.1 ОН.1.3.5.4.1 ОН.1.3.5.4.2

11 233

ортези для пацієнтів вагою до 100 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів, шкіри (виготовляються з подвійною гільзою стегна)

ОН.1.3.1.2.3 ОН.1.3.5.2.3 ОН.1.3.1.3.3 ОН.1.3.1.4.3 ОН.1.3.5.4.3

13 668

ортези для пацієнтів вагою до 100 кг за технологією виготовлення з шаруватих пластиків, препрегу

ОН.1.3.4.2.1 ОН.1.3.6.2.1 ОН.1.3.4.2.2 ОН.1.3.4.4.1 ОН.1.3.4.4.2 ОН.1.3.6.3.1 ОН.1.3.6.4.1

25 796

ортези для пацієнтів з високою руховою активністю вагою до 100 кг за технологією виготовлення з шаруватих пластиків, препрегу, термопластичних матеріалів

ОН.1.3.1.3.1 ОН.1.3.4.3.1 ОН.1.3.4.2.2 ОН.1.3.4.4.1 ОН.1.3.4.4.2 ОН.1.3.6.3.1 ОН.1.3.6.4.1

46 515

ортези для пацієнтів вагою до 125 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.3.1.5.1 ОН.1.3.1.5.3

14 642

ортези для пацієнтів вагою до 30 кг динамічні

ОН.1.3.1.1.4

11 759

ортези для пацієнтів вагою до 60 кг динамічні

ОН.1.3.1.2.4

13 544

ортези на тазостегновий суглоб (ОН.1.5)

ортези з корсетом та гільзою стегна на одну кінцівку для пацієнтів вагою до 30 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів, шаруватих пластиків, шкіри

ОН.1.5.1.1.1 ОН.1.5.4.1.1 ОН.1.5.5.1.1

5 078

ортези з корсетом та гільзою стегна на одну кінцівку для пацієнтів вагою до 100 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів, шкіри

ОН.1.5.1.2.1 ОН.1.5.5.2.1 ОН.1.5.1.3.1 ОН.1.5.1.4.1 ОН.1.5.5.4.1

11 566

ортези з корсетом та гільзою стегна на одну кінцівку для пацієнтів вагою до 125 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.5.1.5.1

13 001

ортези з корсетом та гільзами стегна на дві кінцівки для пацієнтів вагою до 30 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.5.1.1.2

12 558

ортези з корсетом та гільзами стегна на дві кінцівки для пацієнтів вагою до 60 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.5.1.2.2

17 046

ортези з гільзами на дві кінцівки для пацієнтів вагою до 30 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.5.1.1.3

5 090

ортези на тазостегновий - колінний суглоби (ОН.1.6)

ортези для пацієнтів вагою до 30 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.6.1.1.1

7 806

ортези для пацієнтів вагою до 100 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів, шкіри

ОН.1.6.1.2.1 ОН.1.6.5.2.1 ОН.1.6.1.4.1 ОН.1.6.5.4.1

12 674

ортези для пацієнтів вагою до 125 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.6.1.5.1

15 549

ортези на тазостегновий - колінний - гомілковостопний суглоби - стопу (ОН.1.8)

ортези на одну кінцівку з корсетом для пацієнтів вагою до 30 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів, шаруватих пластиків, шкіри

ОН.1.8.1.1.1 ОН.1.8.4.1.1 ОН.1.8.1.1.3 ОН.1.8.5.1.3

11 482

ортези на одну кінцівку з корсетом для пацієнтів вагою до 100 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів, шаруватих пластиків, шкіри

ОН.1.8.1.2.1 ОН.1.8.4.2.1 ОН.1.8.1.4.1 ОН.1.8.1.2.3 ОН.1.8.4.2.3 ОН.1.8.5.2.3

15 509

ортези на одну кінцівку з корсетом для пацієнтів вагою 100 кг за технологією виготовлення з шаруватих пластиків

ОН.1.8.4.4.1

24 125

ортези на одну кінцівку з корсетом для пацієнтів вагою до 125 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.8.1.5.1

20 313

ортези на одну кінцівку з поясом для пацієнтів вагою до 30 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів, шаруватих пластиків, шкіри

ОН.1.8.1.1.2 ОН.1.8.4.1.2 ОН.1.8.5.1.2

8 282

ортези на одну кінцівку з поясом для пацієнтів вагою до 100 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів, шаруватих пластиків, шкіри

ОН.1.8.1.2.2 ОН.1.8.4.2.2 ОН.1.8.5.2.2 ОН.1.8.1.3.2 ОН.1.8.1.4.2 ОН.1.8.4.3.2 ОН.1.8.4.4.2 ОН.1.8.5.3.2 ОН.1.8.5.4.2

11 493

ортези на одну кінцівку з поясом для пацієнтів вагою до 125 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.8.1.5.2

15 344

ортези на дві кінцівки з поясом для пацієнтів вагою до 30 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.8.1.1.4

15 226

ортези на дві кінцівки з поясом для пацієнтів вагою до 100 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.8.1.2.4 ОН.1.8.1.4.4

21 487

ортези на дві кінцівки з поясом для пацієнтів вагою до 125 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.8.1.5.4

25 634

ортези на дві кінцівки з півкорсетом для пацієнтів вагою до 30 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.8.1.1.5

21 641

ортези на дві кінцівки з півкорсетом для пацієнтів вагою до 60 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.8.1.2.5

25 126

ортези на грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновий - колінний - гомілковостопний суглоби - стопу (ОН.1.9)

ортези для пацієнтів вагою до 30 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.9.1.1.1

18 069

ортези для пацієнтів вагою до 100 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.9.1.2.1 ОН.1.9.1.4.1

23 136

ортези для пацієнтів вагою до 125 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.9.1.5.1

25 246

реципрокні ортези для пацієнтів вагою до 30 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.9.1.1.2

34 043

реципрокні ортези для пацієнтів вагою до 100 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.9.1.2.2 (1 варіант) ОН.1.9.1.4.2 (1 варіант)

33 805

реципрокні ортези для пацієнтів з високою руховою активністю вагою до 100 кг за технологією виготовлення з термопластичних матеріалів

ОН.1.9.1.2.2 (2 варіант) ОН.1.9.1.4.2 (2 варіант)

153 711

Система ортезів на нижні кінцівки безшарнірні:

ортези на стопу

ОН.2.0.1.5 ОН.2.0.1.05 ОН.2.0.2.5 ОН.2.0.3.5 ОН.2.0.4.5 ОН.2.0.3.3 ОН.2.0.3.6 ОН.2.0.5.3 ОН.2.0.5.6 ОН.2.0.7.3 ОН.2.0.7.6 ОН.2.0.8.3 ОН.2.0.8.6

235

ОН.2.0.2.3 ОН.2.0.2.6 ОН.2.0.1.3 ОН.2.0.1.6

246

ОН.2.0.5.5 ОН.2.0.7.5 ОН.2.0.8.5

255

ОН.2.0.6.3 ОН.2.0.6.6

249

ОН.2.0.6.5

258

ОН.2.0.9.5

320

ОН.2.0.4.3 ОН.2.0.4.6 ОН.2.0.10.5

338

ОН.2.0.1.8

581

ОН.2.0.2.8 ОН.2.0.3.8 ОН.2.0.5.8 ОН.2.0.6.8 ОН.2.0.7.8

578

ОН.2.0.4.8 ОН.2.0.8.8

610

ОН.2.0.9.8

608

ОН.2.0.10.8

662

ортези на гомілковостопний суглоб - стопу

ОН.2.1.1.1

2 148

ОН.2.1.1.2 ОН.2.1.1.4 ОН.2.1.4.2 ОН.2.1.4.4 ОН.2.1.7.4 ОН.2.1.8.3

2 451

ОН.2.1.1.2.1 ОН.2.1.1.3.1 ОН.2.1.1.4.1 ОН.2.1.7,8.3

5 449

ОН.2.1.1.2.2 ОН.2.1.1.4.2

7 831

ОН.2.1.1.5.2

8 648

ортези на гомілковостопний суглоб-стопу (вкладні черевички)

ОН.2.1.2.5.4.6 ОН.2.1.2.5.4.7 ОН.2.1.2.5.4.8 ОН.2.1.2.5.4.9 ОН.2.1.2.5.4.10 ОН.2.1.4.5.4.0

3 042

ортези на колінний суглоб

ОН.2.2.1.1 ОН.2.2.4.1

1 964

ОН.2.2.1.2 ОН.2.2.4.2 ОН.2.2.1.4 ОН.2.2.4.4 ОН.2.2.5.4 ОН.2.2.7.4

2 907

ОН.2.2.2.4

410

ортези на колінний - гомілковостопний суглоби - стопу

ОН.2.3.1.1 ОН.2.3.4.1

2 713

ОН.2.3.1.2 ОН.2.3.4.2 ОН.2.3.1.4 ОН.2.3.4.4

4 056

ортези на гомілку

ОН.2.4.1.2 ОН.2.4.4.2 ОН.2.4.1.4 ОН.2.4.4.4

2 424

ортези на тазостегновий суглоб

ОН.2.5.1.2.1 ОН.2.5.4.2.1 ОН.2.5.1.3.1 ОН.2.5.1.4.1

4 443

ОН.2.5.1.1.2 ОН.2.5.2.1.2 ОН.2.5.3.1.2 ОН.2.5.05.1.2 ОН.2.5.5.1.2

935

ОН.2.5.4.3.1 ОН.2.5.4.4.1

1 980

ортези на тазостегновий - колінний суглоби

ОН.2.6.1.2 ОН.2.6.1.4

4 795

ортези на стегно

ОН.2.7.1.2 ОН.2.7.1.4

2 721

ортези на грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновий - колінний - гомілковостопний суглоби - стопу

ОН.2.9.2.1 ОН.2.9.2.2 ОН.2.9.2.3

13 126

4

Система протезів верхніх кінцівок

протези кисті (протези після ампутації на різних рівнях кисті) (ПР.0)

протези кисті без прийомної гільзи

ПР.0.2.1

кисть типорозмірна косметична

9 044

протези пальців косметичні

ПР.0.3.1

із силіконових композицій по анатомічній моделі, кисть індивідуальна косметична

10 114

протези кисті косметичні

ПР.0.4.1

із силіконових композицій по анатомічній моделі, кисть індивідуальна висококосметична

36 432

протези кисті з гільзою із шкіри

ПР.0.5.1

кисть типорозмірна косметична

2 249

протези кисті робочі

ПР.0.1.2

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, комплект вузлів та деталей до робочого протезу передпліччя, спеціальні пристосування, гачки

12 837

ПР.0.5.2

шино-шкіряний, шини шарнірні, комплект вузлів та деталей до робочого протезу передпліччя, спеціальні пристосування, гачки

11 312

протези кисті протиупор

ПР.0.1.02 (1 варіант)

з термопластичних матеріалів

3 432

ПР.0.1.02 (2 варіант)

з шаруватих пластиків

4 444

протези після вичленення в променезап’ястковому суглобі (ПР.1)

протези після вичленення в променезап’ястковому суглобі косметичні

ПР.1.1.1 (1 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть косметична, фланець

21 675

ПР.1.1.1 (2 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть пасивна, фланець або вузол променезап`ястковий

34 529

протези після вичленення в променезап’ястковому суглобі з тяговим керуванням

ПР.1.1.3 (1 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть активна, фланець або вузол променезап`ястковий, бандаж до протезу передпліччя

41 377

ПР.1.1.3 (2 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть активна з контрольованою силою схвату, фланець або вузол променезап`ястковий, бандаж до протезу передпліччя

47 048

протези після вичленення в променезап'ястковому суглобі із зовнішнім джерелом енергії

ПР.1.1.5

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть електрична, система керування до міопротезів

262 870

протези передпліччя (ПР.2)

протези передпліччя косметичні

ПР.2.1.1 (1 варіант)

із шаруватих пластиків, кисть косметична, шарнірні шини

8 932

ПР.2.1.1 (2 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть косметична, фланець або вузол променезап`ястковий

25 944

ПР.2.1.1 (3 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть пасивна, вузол променезап`ястковий

32 294

ПР.2.01.1

із шаруватих пластиків, кисть косметична, фланець або вузол променезап`ястковий, вкладиш із силіконової композиції, механізм фіксувальний

40 896

ПР.2.5.1

шино-шкіряний, кисть косметична, шини шарнірні

5 304

протези передпліччя робочі

ПР.2.1.2

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, комплект вузлів та деталей до робочого протезу передпліччя, спеціальні пристосування, гачки, бандаж до протезу передпліччя

15 154

ПР.2.5.2

шино-шкіряний, шини шарнірні, комплект вузлів та деталей до робочого протезу передпліччя, спеціальні пристосування, гачки

15 291

протези передпліччя з тяговим керуванням

ПР.2.1.3 (1 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть активна пластмасова

20 917

ПР.2.1.3 (2 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть активна, вузол променезап`ястковий, бандаж до протезу передпліччя

41 839

ПР.2.1.3 (3 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть активна з контрольованою силою схвату, вузол променезап`ястковий, бандаж до протезу передпліччя

46 894

ПР.2.5.3

шино-шкіряний, кисть активна пластмасова, шини шарнірні

11 306

протези передпліччя з тяговим керуванням комбіновані

ПР.2.1.4 (1 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть активна, гачок активний, вузол променезап`ястковий з фіксацією, бандаж до протезу передпліччя або комплект вузлів та деталей систем керування комбінованим протезом передпліччя

62 846

ПР.2.1.4 (2 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть активна з контрольованою силою схвату, гачок активний, вузол променезап`ястковий з фіксацією, бандаж до протезу передпліччя або комплект вузлів та деталей систем керування комбінованим протезом передпліччя

90 145

протези передпліччя із зовнішнім джерелом енергії

ПР.2.1.5

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть електрична з пасивною ротацією, система керування до міопротезів

271 283

протези після вичленення в ліктьовому суглобі ПР.3

протези після вичленення в ліктьовому суглобі з тяговим керуванням

ПР.3.1.3 (1 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть активна, вузол променезап`ястковий, шини шарнірні ліктьові з тяговим замком, бандаж до протезу плеча

63 135

ПР.3.1.3 (2 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть активна з контрольованою силою схвату, вузол променезап`ястковий, шини шарнірні ліктьові з тяговим замком, бандаж до протезу плеча

68 807

протези плеча (ПР.4)

протези плеча косметичні

ПР.4.1.1 (1 варіант)

із шаруватих пластиків, кисть косметична, вузол "лікоть - передпліччя" пластмасовий із замком або вузол - каркас із замком до протезу плеча

6 348

ПР.4.1.1 (2 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть косметична, вузол ліктьовий з адаптерами або комплект вузлів та деталей до косметичного протезу плеча

39 158

ПР.4.1.1 (3 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть пасивна, вузол ліктьовий з адаптерами або комплект вузлів та деталей до косметичного протезу плеча або вузол променезап’ястковий в поєднанні з вузлом "лікоть - передпліччя" з пасивним замком

43 997

ПР.4.01.1

із шаруватих пластиків, кисть косметична, вузол ліктьовий з адаптерами або комплект вузлів та деталей до косметичного протезу плеча, вкладиш із силіконової композиції, механізм фіксувальний

54 854

ПР.4.5.1

шино-шкіряний, вузол "лікоть - передпліччя" пластмасовий із замком або вузол - каркас із замком до протезу плеча, шини шарнірні

4 818

протези плеча робочі

ПР.4.1.2

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, комплект вузлів та деталей до робочого протезу плеча, спеціальні пристосування, бандаж до протезу плеча, гачки

19 328

ПР.4.5.2

шино-шкіряний, шини шарнірні, комплект вузлів та деталей до робочого протезу плеча, спеціальні пристосування, гачки

15 318

протези плеча з тяговим керуванням

ПР.4.1.3 (1 варіант)

із шаруватих пластиків, кисть активна пластмасова, вузол "лікоть - передпліччя" пластмасовий із замком або вузол - каркас із замком до протезу плеча

13 592

ПР.4.1.3 (2 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть активна, вузол променезап`ястковий, вузол "лікоть - передпліччя" з пасивним замком, бандаж до протезу плеча або комплект вузлів та деталей систем керування тяговим протезом плеча

55 540

ПР.4.1.3 (3 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть активна, вузол променезап`ястковий, вузол ліктьовий для активних протезів, бандаж до протезу плеча або комплект вузлів та деталей систем керування тяговим протезом плеча

89 200

ПР.4.1.3 (4 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть активна з контрольованою силою хвату, вузол променезап`ястковий, вузол ліктьовий для активних протезів, бандаж до протезу плеча або комплект вузлів та деталей систем керування тяговим протезом плеча

94 872

ПР.4.5.3

шино-шкіряний, кисть активна пластмасова, шини шарнірні, вузол "лікоть - передпліччя" пластмасовий із замком або вузол-каркас із замком до протезу плеча

11 306

протези плеча з тяговим керуванням комбіновані

ПР.4.1.4 (1 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть активна, гачок активний, вузол променезап`ястковий з фіксацією, вузол ліктьовий для активних протезів, бандаж до протезу плеча або комплект вузлів та деталей систем керування комбінованим протезом плеча

96 492

ПР.4.1.4 (2 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть активна з контрольованою силою хвату, гачок активний, вузол променезап`ястковий з фіксацією, вузол ліктьовий для активних протезів, бандаж до протезу плеча або комплект вузлів та деталей систем керування комбінованим протезом плеча

114 699

протези плеча із зовнішнім джерелом енергії

ПР.4.1.5

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть електрична з пасивною ротацією, система керування до міопротезів, вузол ліктьовий до гібридних протезів, бандаж до протезу плеча

386 433

протези після вичленення в плечовому суглобі (ПР.8)

протези після вичленення в плечовому суглобі косметичні

ПР.8.1.1 (1 варіант)

із шаруватих пластиків, кисть косметична, вузол "лікоть - передпліччя" пластмасовий із замком або вузол-каркас із замком до протезу плеча

5 233

ПР.8.1.1 (2 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть косметична, вузол плечовий, комплект вузлів та деталей до косметичного протезу після вичленення в плечовому суглобі або вузол ліктьовий з адаптерами

49 645

ПР.8.1.1 (3 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть пасивна, вузол плечовий, комплект вузлів та деталей до косметичного протезу після вичленення в плечовому суглобі або вузол ліктьовий з адаптерами

54 484

протези після вичленення в плечовому суглобі з тяговим керуванням

ПР.8.1.3 (1 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть активна, вузол плечовий, вузол променезап`ястковий, вузол "лікоть - передпліччя" з пасивним замком, бандаж до протезу плеча або комплект вузлів та деталей систем керування тяговим протезом плеча

61 877

ПР.8.1.3 (2 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть активна або активна з контрольованою силою хвату, вузол плечовий, вузол променезап`ястковий, вузол ліктьовий для активних протезів, бандаж до протезу плеча або комплект вузлів та деталей систем керування тяговим протезом плеча

96 762

протези після міжлопатково-грудної ампутації (ПР.9)

ПР.9.1.1 (1 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть косметична, вузол плечовий, комплект вузлів та деталей до косметичного протезу після вичленення в плечовому суглобі або вузол ліктьовий з адаптерами

56 155

ПР.9.1.1 (2 варіант)

із силіконових композицій, шаруватих пластиків, кисть пасивна, вузол плечовий, комплект вузлів та деталей до косметичного протезу після вичленення в плечовому суглобі або вузол ліктьовий з адаптерами

60 995

5

Система протезів нижніх кінцівок

протези стопи (протези після ампутації в різних частинах стопи) (ПН.0)

протези стопи шкіряні (вкладний черевичок)

ПН.0.1.1.4 ПН.0.1.2.4

3 631

протези стопи із шкіряною гільзою

ПН.0.2.1.4 ПН.0.2.2.4

4 011

протези стопи з армованих (шаруватих) пластиків

ПН.0.4.3.4 (1 варіант)

9 644

ПН.0.4.3.4 (2 варіант)

12 963

протези стопи з гільзою із силікону

ПН.0.5.3.4

ампутація за Лисфранком

3 481

ПН.0.5.3.4

ампутація за Шопаром

7 812

ПН.0.5.3.4

20 796

протези стопи з термопластичного матеріалу

ПН.0.6.2.2

6 210

ПН.0.6.2.4

7 418

ПН.0.6.2.5

8 191

протези після вичленення в гомілковостопному суглобі (ПН.2)

ПН.2.1.2.4

5 401

ПН.2.2.1.4

9 880

ПН.2.2.2.4

13 199

ПН.2.2.3.4

28 572

ПН.2.2.1.5 ПН.2.2.2.5 ПН.2.2.3.5

28 572

протези гомілки (протези після ампутації нижче колінного суглобу) (ПН.3)

протези гомілки без стопи

ПН.3.1.1.4.0 ПН.3.1.2.4.0 ПН.3.1.1.5.0 ПН.3.1.2.5.0

5 920

протези гомілки модульні

ПН.3.3.1.1.0 ПН.3.3.2.1.0 ПН.3.3.3.1.0 ПН.3.3.4.1.0 ПН.3.3.1.2.0 ПН.3.3.2.2.0 ПН.3.3.3.2.0 ПН.3.3.4.2.0

для дітей дошкільного віку

10 408

для дітей шкільного віку

17 836

ПН.3.2.1.4.0 ПН.3.3.1.4.0 ПН.3.2.2.4.0 ПН.3.3.2.4.0

безшарнірні та шарнірні штучні стопи без акумуляції енергії

11 628

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка

15 999

ПН.3.2.3.4.0 ПН.3.3.3.4.0

шарнірні штучні стопи зі щиколоткою (багатоосьові) без акумуляції енергії

23 881

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки

35 965

ПН.3.2.4.4.0 НL ПН.3.3.4.4.0 НL

шарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки

55 784

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки

85 827

ПН.3.2.1.5.0 ПН.3.3.1.5.0 ПН.3.2.2.5.0 ПН.3.3.2.5.0

безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії

17 370

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка

20 668

ПН.3.2.3.5.0 ПН.3.3.3.5.0

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка

30 804

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки

40 149

ПН.3.2.4.5.0 НL ПН.3.3.4.5.0 НL

шарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки

56 894

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки

86 937

протези гомілки модульні з вкладишем із силіконової композиції

ПН.3.2.1.4.1 ПН.3.3.1.4.1 ПН.3.2.2.4.1 ПН.3.3.2.4.1

безшарнірні та шарнірні штучні стопи без акумуляції енергії

19 403

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка

23 774

ПН.3.2.3.4.1 ПН.3.3.3.4.1

шарнірні штучні стопи зі щиколоткою (багатоосьові) без акумуляції енергії

31 656

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки

43 739

ПН.3.2.4.4.1 НL ПН.3.3.4.4.1 НL

шарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки

63 559

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки

103 187

ПН.3.2.1.5.1 ПН.3.3.1.5.1 ПН.3.2.2.5.1 ПН.3.3.2.5.1

безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії

25 145

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка

28 443

ПН.3.2.3.5.1 ПН.3.3.3.5.1

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка

38 579

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки

47 924

ПН.3.2.4.5.1 НL ПН.3.3.4.5.1 НL

шарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки

64 669

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки

103 835

протези гомілки модульні з манжеткою на стегно

ПН.3.9.1.4.0

безшарнірні та шарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, шини шарнірні колінні беззамкові

15 572

ПН.3.9.2.4.0

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, шини шарнірні колінні беззамкові

19 942

ПН.3.9.3.4.0

шарнірні штучні стопи зі щиколоткою (багатоосьові) без акумуляції енергії, шини шарнірні колінні беззамкові

30 650

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, шини шарнірні колінні беззамкові

42 733

ПН.3.9.1.5.0

безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, шини шарнірні колінні беззамкові

21 313

ПН.3.9.2.5.0

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, шини шарнірні колінні беззамкові

24 611

ПН.3.9.3.5.0

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, шини шарнірні колінні беззамкові

34 748

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, шини шарнірні колінні беззамкові

44 092

протези гомілки для купання

ПН.3.4.1.4.0 ПН.3.4.2.4.0 ПН.3.4.1.5.0 ПН.3.4.2.5.0 ПН.3.4.3.4.0 ПН.3.4.3.5.0

безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії

13 157

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка

16 455

протези гомілки зі шкіряною гільзою

ПН.3.5.1.4.0 ПН.3.5.2.4.0 ПН.3.5.3.4.0 ПН.3.5.1.5.0 ПН.3.5.2.5.0 ПН.3.5.3.5.0

безшарнірні та шарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, шини шарнірні колінні беззамкові

9 270

протези гомілки з дерев`яною гільзою

ПН.3.6.1.4.0 ПН.3.6.2.4.0 ПН.3.6.3.4.0

шарнірні та безшарнірні штучні стопи (одноосьові) без акумуляції енергії, шини шарнірні колінні беззамкові

9 828

протези гомілки полегшені

ПН.3.7.1.4.0 ПН.3.7.2.4.0

безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії

14 130

ПН.3.7.1.1.0 ПН.3.7.2.1.0 ПН.3.7.3.1.0 ПН.3.7.4.1.0

безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії

7 733

ПН.3.7.1.2.0 ПН.3.7.2.2.0 ПН.3.7.3.2.0 ПН.3.7.4.2.0

безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії

10 080

протези гомілки на зігнуте коліно

ПН.3.8.1.4.0 (із шкіряною гільзою)

шарнірні штучні стопи (одноосьові) без акумуляції енергії, комплект гомілки до протезу на зігнуте коліно

11 266

шарнірні штучні стопи (одноосьові) без акумуляції енергії, шини шарнірні колінні беззамкові

9 668

без комплектації

2 564

ПН.3.8.1.4.0 (із гільзою з шаруватого пластику)

безшарнірні та шарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, шини шарнірні колінні беззамкові

13 863

ПН.3.8.2.4.0

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, поліцентричні колінні вузли з механічним регулюванням фази переносу на довгу куксу стегна

26 984

ПН.3.8.3.4.0

шарнірні штучні стопи зі щиколоткою (багатоосьові) без акумуляції енергії, поліцентричні колінні вузли з пневматичним регулюванням фази переносу на довгу куксу стегна

76 015

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, поліцентричні колінні вузли з пневматичним регулюванням фази переносу на довгу куксу стегна

93 129

ПН.3.8.1.5.0

безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, поліцентричні колінні вузли з механічним регулюванням фази переносу

38 741

ПН.3.8.2.5.0

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, поліцентричні колінні вузли з механічним регулюванням фази переносу

42 039

ПН.3.8.3.5.0

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, поліцентричні колінні вузли з пневматичним регулюванням фази переносу

96 304

протези гомілки при вродженому недорозвитку по типу протеза гомілки

ПН.3.10.1.1.0 ПН.3.10.2.1.0 ПН.3.10.3.1.0 ПН.3.10.4.1.0 ПН.3.10.1.2.0 ПН.3.10.2.2.0 ПН.3.10.3.2.0 ПН.3.10.4.2.0

для дітей дошкільного віку, полегшений, безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії

8 285

для дітей шкільного віку, полегшений, безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка

13 751

для дітей дошкільного віку, модульний, безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії

9 984

для дітей шкільного віку, модульний, безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії

18 071

ПН.3.10.1.4.0

полегшений, безшарнірні та шарнірні штучні стопи без акумуляції енергії

10 970

модульний, безшарнірні та шарнірні штучні стопи без акумуляції енергії

12 119

ПН.3.10.2.4.0

модульний, безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка

17 568

протези після вичленення (ПН.4)

протези після вичленення в колінному суглобі із гільзою із армованих (шаруватих) пластиків

ПН.4.1.2.4

шарнірні штучні стопи (одноосьові) без акумуляції енергії, шини шарнірні

6 636

протези стегна (протези після ампутації вище колінного суглоба) (ПН.6)

протези стегна без стопи

ПН.6.1.1.4.0 ПН.6.1.2.4.0 ПН.6.1.1.5.0 ПН.6.1.2.5.0

моноцентричні колінні вузли замкові та беззамкові з механічним регулюванням фази переносу

7 880

протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом

ПН.6.3.1.4.0 ПН.6.3.2.4.0 ПН.6.3.1.5.0 ПН.6.3.2.5.0

шарнірні штучні стопи (одноосьові) без акумуляції енергії, моноцентричні колінні вузли замкові

11 506

ПН.6.3.1.1.0 ПН.6.3.2.1.0 ПН.6.3.3.1.0 ПН.6.3.4.1.0 ПН.6.3.1.2.0 ПН.6.3.2.2.0 ПН.6.3.3.2.0 ПН.6.3.4.2.0

для дітей дошкільного віку, безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, моноцентричні колінні вузли беззамкові з механічним регулюванням фази переносу

17 697

для дітей шкільного віку, безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, моноцентричні колінні вузли замкові

44 172

ПН.6.2.1.4.0 (М) ПН.6.3.1.4.0

шарнірні та безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, моноцентричні колінні вузли замкові

21 221

ПН.6.2.2.4.0 (М) ПН.6.3.2.4.0

безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, моноцентричні колінні вузли беззамкові з механічним регулюванням фази переносу

25 769

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, моноцентричні колінні вузли беззамкові з механічним регулюванням фази переносу

38 955

ПН.6.2.3.4.0 (М) ПН.6.3.3.4.0

шарнірні штучні стопи зі щиколоткою (багатоосьові) без акумуляції енергії, моноцентричні колінні вузли з пневматичним керуванням фази переносу

56 014

шарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, моноцентричні колінні вузли з пневматичним керуванням фази переносу та опори

78 773

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, моноцентричні колінні вузли з гідравлічним керуванням фази переносу

109 211

ПН.6.2.4.4.0 (М) HL ПН.6.3.4.4.0 HL

шарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, моноцентричні колінні вузли з гідравлічним керуванням фази переносу

146 083

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, моноцентричні колінні вузли з гідравлічним керуванням фази переносу та опори

198 627

ПН.6.2.1.5.0 (М) ПН.6.3.1.5.0

безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, моноцентричні колінні вузли замкові

33 163

ПН.6.2.2.5.0 (М) ПН.6.3.2.5.0

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, моноцентричні колінні вузли беззамкові з механічним регулюванням фази переносу

34 612

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, моноцентричні колінні вузли з пневматичним керуванням фази переносу та опори

68 682

ПН.6.2.3.5.0 (М) ПН.6.3.3.5.0

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, моноцентричні колінні вузли з пневматичним керуванням фази переносу та опори

78 818

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, моноцентричні колінні вузли з гідравлічним керуванням фази переносу

114 271

ПН.6.2.4.5.0 (М) HL ПН.6.3.4.5.0 HL

шарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, моноцентричні колінні вузли з гідравлічним керуванням фази переносу

146 638

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, моноцентричні колінні вузли з гідравлічним керуванням фази переносу та опори

198 627

протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом та вкладишем з силіконової композиції

ПН.6.2.1.4.1 (М) ПН.6.3.1.4.1

шарнірні та безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, моноцентричні колінні вузли замкові

28 996

ПН.6.2.2.4.1 (М) ПН.6.3.2.4.1

безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, моноцентричні колінні вузли беззамкові з механічним регулюванням фази переносу

33 543

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, моноцентричні колінні вузли беззамкові з механічним регулюванням фази переносу

46 730

ПН.6.2.3.4.1 (М) ПН.6.3.3.4.1

шарнірні штучні стопи зі щиколоткою (багатоосьові) без акумуляції енергії, моноцентричні колінні вузли з пневматичним керуванням фази переносу

63 789

шарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, моноцентричні колінні вузли з пневматичним керуванням фази переносу та опори

86 548

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, моноцентричні колінні вузли з гідравлічним керуванням фази переносу

116 986

ПН.6.2.4.4.1 (М) HL ПН.6.3.4.4.1 HL

шарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, моноцентричні колінні вузли з гідравлічним керуванням фази переносу

153 858

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, моноцентричні колінні вузли з гідравлічним керуванням фази переносу та опори

206 402

ПН.6.2.1.5.1 (М) ПН.6.3.1.5.1

безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, моноцентричні колінні вузли замкові

40 938

ПН.6.2.2.5.1 (М) ПН.6.3.2.5.1

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, моноцентричні колінні вузли беззамкові з механічним регулюванням фази переносу

42 386

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, моноцентричні колінні вузли з пневматичним керуванням фази переносу та опори

76 456

ПН.6.2.3.5.1 (М) ПН.6.3.3.5.1

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, моноцентричні колінні вузли з пневматичним керуванням фази переносу та опори

86 593

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, моноцентричні колінні вузли з гідравлічним керуванням фази переносу

122 046

ПН.6.2.4.5.1 (М) HL ПН.6.3.4.5.1 HL

шарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, моноцентричні колінні вузли з гідравлічним керуванням фази переносу

154 412

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, моноцентричні колінні вузли з гідравлічним керуванням фази переносу та опори

206 402

протези стегна модульного типа з чотириланковим колінним вузлом

ПН.6.4.1.1.0 ПН.6.4.2.1.0 ПН.6.4.3.1.0 ПН.6.4.4.1.0 ПН.6.4.1.2.0 ПН.6.4.2.2.0 ПН.6.4.3.2.0 ПН.6.4.4.2.0

для дітей дошкільного віку, безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, поліцентричні колінні вузли з механічним регулюванням фази переносу на довгу куксу стегна

24 491

для дітей шкільного віку, безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, поліцентричні колінні вузли з механічним регулюванням фази переносу на довгу куксу стегна

53 358

ПН.4.2.1.4 ПН.6.2.1.4.0(П) ПН.6.4.1.4.0

безшарнірні та шарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, поліцентричні колінні вузли з механічним регулюванням фази переносу

20 226

ПН.4.2.2.4 ПН.6.2.2.4.0 (П) ПН.6.4.2.4.0

безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, поліцентричні колінні вузли з механічним регулюванням фази переносу

26 733

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, поліцентричні колінні вузли з механічним регулюванням фази переносу

38 834

ПН.4.2.3.4 ПН.6.2.3.4.0 (П) ПН.6.4.3.4.0

шарнірні штучні стопи зі щиколоткою (багатоосьові) без акумуляції енергії, поліцентричні колінні вузли з пневматичним регулюванням фази переносу

51 451

шарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, поліцентричні колінні вузли з пневматичним регулюванням фази переносу

90 260

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, поліцентричні колінні вузли з гідравлічним регулюванням фази опори та переносу

128 273

ПН.4.2.4.4 HL ПН.6.2.4.4.0 (П) HL ПН.6.4.4.4.0 HL

шарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, поліцентричні колінні вузли з гідравлічним регулюванням фази опори та переносу

165 145

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, поліцентричні колінні вузли з гідравлічним регулюванням фази опори та переносу

195 187

ПН.4.2.1.5 ПН.6.2.1.5.0 (П) ПН.6.4.1.5.0

безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, поліцентричні колінні вузли з механічним регулюванням фази переносу

44 248

ПН.4.2.2.5 ПН.6.2.2.5.0 (П) ПН.6.4.2.5.0

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, поліцентричні колінні вузли з механічним регулюванням фази переносу

45 123

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, поліцентричні колінні вузли з пневматичним регулюванням фази опори та переносу

66 228

ПН.4.2.3.5 ПН.6.2.3.5.0 (П) ПН.6.4.3.5.0

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, поліцентричні колінні вузли з пневматичним регулюванням фази опори та переносу

76 364

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, поліцентричні колінні вузли з гідравлічним регулюванням фази опори та переносу

133 333

ПН.4.2.4.5 HL ПН.6.2.4.5.0 (П) HL ПН.6.4.4.5.0 HL

шарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, поліцентричні колінні вузли з гідравлічним регулюванням фази опори та переносу

165 700

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, поліцентричні колінні вузли з гідравлічним регулюванням фази опори та переносу

195 742

протези стегна модульного типа з чотириланковим колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції

ПН.6.2.1.4.1 (П) ПН.6.4.1.4.1

шарнірні та безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, поліцентричні колінні вузли з механічним регулюванням фази переносу

28 001

ПН.6.2.2.4.1 (П) ПН.6.4.2.4.1

безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, поліцентричні колінні вузли з механічним регулюванням фази переносу

34 508

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, поліцентричні колінні вузли з механічним регулюванням фази переносу

46 609

ПН.6.2.3.4.1 (П) ПН.6.4.3.4.1

шарнірні штучні стопи зі щиколоткою (багатоосьові) без акумуляції енергії, поліцентричні колінні вузли з пневматичним регулюванням фази переносу

59 226

шарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, поліцентричні колінні вузли з пневматичним регулюванням фази переносу

98 035

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, поліцентричні колінні вузли з гідравлічним регулюванням фази опори та переносу

136 048

ПН.6.2.4.4.1 (П) HL ПН.6.4.4.4.1 HL

шарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, поліцентричні колінні вузли з гідравлічним регулюванням фази опори та переносу

172 920

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, поліцентричні колінні вузли з гідравлічним регулюванням фази опори та переносу

202 962

ПН.6.2.1.5.1 (П) ПН.6.4.1.5.1

безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, поліцентричні колінні вузли з механічним регулюванням фази переносу

52 023

ПН.6.2.2.5.1 (П) ПН.6.4.2.5.1

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, поліцентричні колінні вузли з механічним регулюванням фази переносу

52 897

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, поліцентричні колінні вузли з пневматичним регулюванням фази опори та переносу

74 003

ПН.6.2.3.5.1 (П) ПН.6.4.3.5.1

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, поліцентричні колінні вузли з пневматичним регулюванням фази опори та переносу

84 139

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, поліцентричні колінні вузли з гідравлічним регулюванням фази опори та переносу

141 108

ПН.6.2.4.5.1 (П) HL ПН.6.4.4.5.1 HL

шарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, поліцентричні колінні вузли з гідравлічним регулюванням фази опори та переносу

173 475

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, поліцентричні колінні вузли з гідравлічним регулюванням фази опори та переносу

203 517

протези стегна зі шкіряною гільзою

ПН.6.5.1.4.0 ПН.6.5.2.4.0

шарнірні та безшарнірні штучні стопи (одноосьові) без акумуляції енергії, моноцентричні колінні вузли замкові та беззамкові

9 903

протези підставки

ПН.6.6.1.4.0 ПН.6.6.2.4.0

матеріал - шкіра

4 663

ПН.6.6.1.4.0 ПН.6.6.2.4.0

матеріал - армовані (шаруваті) пластики на основі литтьових смол

8 374

брюки ортопедичні

ПН.6.7.1.4.0 ПН.6.7.2.4.0

матеріал - шкіра

7 031

протези стегна з гільзою з деревини

ПН.6.8.1.4.0 ПН.6.8.2.4.0

шарнірні та безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, моноцентричні колінні вузли замкові

9 568

шарнірні та безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, поліцентричні колінні вузли замкові

16 113

протези стегна для купання

ПН.6.9.1.4.0 ПН.6.9.2.4.0 ПН.6.9.1.5.0 ПН.6.9.2.5.0 ПН.6.9.3.4.0 ПН.6.9.3.5.0

безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії

15 000

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, колінні вузли

33 558

протези стегна при вродженому недорозвитку нижньої кінцівки по типу протеза стегна

ПН.6.10.1.1.0 ПН.6.10.2.1.0 ПН.6.10.1.2.0 ПН.6.10.2.2.0

для дітей дошкільного віку, полегшений, безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії

10 883

для дітей шкільного віку, полегшений, безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії

16 649

для дітей дошкільного віку, модульний, безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, моноцентричні колінні вузли беззамкові

18 012

для дітей шкільного віку, модульний, безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, моноцентричні колінні вузли замкові

43 537

ПН.6.10.1.2.0 ПН.6.10.1.3.0 ПН.6.10.1.4.0

безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, поліцентричні колінні вузли з механічним регулюванням фази переносу

19 842

ПН.6.10.2.2.0 ПН.6.10.2.3.0 ПН.6.10.2.4.0

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, моноцентричні колінні вузли беззамкові з механічним регулюванням фази переносу

39 048

протез стегна полегшений (немодульний) з одновісним колінним кузлом

ПН.6.11.1.1.0 ПН.6.11.2.1.0 ПН.6.11.1.2.0 ПН.6.11.2.2.0

для дітей дошкільного віку, безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії

14 572

для дітей шкільного віку, безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії

20 642

протези після вичленення в тазостегновому суглобі (ПН.7)

протези після вичленення в тазостегновому суглобі зі шкіряною гільзою

ПН.7.1.1.4.0 ПН.7.1.2.4.0

безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, моноцентричні колінні вузли замкові

10 558

протези після вичленення в тазостегновому суглобі модульного типу

ПН.7.2.1.1.0 ПН.7.2.2.1.0 ПН.7.2.3.1.0 ПН.7.2.1.2.0 ПН.7.2.2.2.0 ПН.7.2.3.2.0

для дітей дошкільного віку, безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, моноцентричні колінні вузли беззамкові з механічним регулюванням фази переносу, вузли тазостегнові беззамкові

43 634

для дітей шкільного віку, безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, моноцентричні колінні вузли замкові, тазостегновий шарнір, вузли тазостегнові беззамкові

72 966

ПН.7.2.1.4.0

безшарнірні штучні стопи без акумуляції енергії, вузли тазостегнові беззамкові, моноцентричні колінні вузли замкові

56 102

ПН.7.2.2.4.0

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка, вузли тазостегнові замкові, моноцентричні колінні вузли беззамкові з механічним регулюванням фази переносу

60 713

ПН.7.2.3.4.0

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, вузли тазостегнові, беззамкові, моноцентричні колінні вузли з пневматичним керуванням фази переносу

93 179

безшарнірні штучні стопи з акумуляцією енергії у відділі носка та п`ятки, поліцентричні колінні вузли з пневматичним регулюванням фази переносу на коротку та середню куксу стегна, вузли тазостегнові беззамкові

116 110

Комплект чохлів для кукси верхньої та нижньої кінцівок:

чохли для кукси

ОД.1.5.1.1.1.1 ОД.1.5.1.1.1.2 ОД.1.5.1.1.1.3 ОД.1.5.1.1.1.4 ОД.1.5.1.1.1.5

поліпшення мікроклімату в прийомній гільзі протеза та захист кукси від механічних впливів у разі користування протезами

70

ОД.1.5.1.1.2.1 ОД.1.5.1.1.2.2 ОД.1.5.1.1.2.3 ОД.1.5.1.1.2.4 ОД.1.5.1.1.2.5

70

ОД.1.5.1.2.3.1 ОД.1.5.1.2.3.2 ОД.1.5.1.2.3.3 ОД.1.5.1.2.3.4 ОД.1.5.1.2.3.5

80

ОД.1.5.1.2.4.1 ОД.1.5.1.2.4.2 ОД.1.5.1.2.4.3 ОД.1.5.1.2.4.4 ОД.1.5.1.2.4.5

80

ОД.1.5.1.2.3,4.5

131

ОД.1.5.1.2.3,4.4

177

комплект чохлів для кукс верхніх та нижніх кінцівок (не більше 6 одиниць)

ОД.1.5.1.1.1.1 ОД.1.5.1.1.1.2 ОД.1.5.1.1.1.3 ОД.1.5.1.1.1.4 ОД.1.5.1.1.1.5 ОД.1.5.1.1.2.1 ОД.1.5.1.1.2.2 ОД.1.5.1.1.2.3 ОД.1.5.1.1.2.4 ОД.1.5.1.1.2.5 ОД.1.5.1.2.3.1 ОД.1.5.1.2.3.2 ОД.1.5.1.2.3.3 ОД.1.5.1.2.3.4 ОД.1.5.1.2.3.5 ОД.1.5.1.2.4.1 ОД.1.5.1.2.4.2 ОД.1.5.1.2.4.3 ОД.1.5.1.2.4.4 ОД.1.5.1.2.4.5 ОД.1.5.1.2.3,4.5 ОД.1.5.1.2.3,4.4

513

6

Протези молочної залози

протези молочної залози

ПМЗ.1-7

1 187

компресійний рукав

ОВ.2.14.2

712

ліф для кріплення молочної залози

ЛК 3

215

7

Ортопедичне взуття за видами патологічних відхилень внаслідок захворювань, деформацій, дефектів (умовні позначення від 1 до 20), у тому числі допоміжне взуття

К1. Взуття на протези:

чоботи

4ВО.01.1

для школярок

1 080

5ВО.01.1

дівоче

6ВО.01.1

для школярів

7ВО.01.1

хлопчаче

8ВО.01.1

жіноче

9ВО.01.1

чоловіче

напівчоботи

4ВО.05.1

для школярок

980

5ВО.05.1

дівоче

6ВО.05.1

для школярів

7ВО.05.1

хлопчаче

8ВО.05.1

жіноче

9ВО.05.1

чоловіче

черевики

4ВО.02.1

для школярок

865

5ВО.02.1

дівоче

6ВО.02.1

для школярів

7ВО.02.1

хлопчаче

8ВО.02.1

жіноче

9ВО.02.1

чоловіче

напівчеревики

4ВО.03.1

для школярок

844

5ВО.03.1

дівоче

6ВО.03.1

для школярів

7ВО.03.1

хлопчаче

8ВО.03.1

жіноче

9ВО.03.1

чоловіче

туфлі

4ВО.04.1

для школярок

804

5ВО.04.1

дівоче

8ВО.04.1

жіноче

сандалети

6ВО.06.1

для школярів

906

7ВО.06.1

хлопчаче

9ВО.06.1

чоловіче

К2. Взуття з ортезами на стопу:

чоботи

2ВО.01.2

малодитяче

1 151

3ВО.01.2

дошкільне

4ВО.01.2

для школярок

5ВО.01.2

дівоче

6ВО.01.2

для школярів

8ВО.01.2

жіноче

9ВО.01.2

чоловіче

напівчоботи

4ВО.05.2

для школярок

1 260

5ВО.05.2

дівоче

6ВО.05.2

для школярів

7ВО.05.2

хлопчаче

8ВО.05.2

жіноче

9ВО.05.2

чоловіче

черевики

1ВО.02.2

ясельне

1 043

2ВО.02.2

малодитяче

3ВО.02.2

дошкільне

4ВО.02.2

для школярок

5ВО.02.2

дівоче

6ВО.02.2

для школярів

7ВО.02.2

хлопчаче

8ВО.02.2

жіноче

9ВО.02.2

чоловіче

напівчеревики

2ВО.03.2

малодитяче

1 047

3ВО.03.2

дошкільне

4ВО.03.2

для школярок

5ВО.03.2

дівоче

6ВО.03.2

для школярів

7ВО.03.2

хлопчаче

8ВО.03.2

жіноче

9ВО.03.2

чоловіче

туфлі

2ВО.04.2

малодитяче

867

3ВО.04.2

дошкільне

4ВО.04.2

для школярок

5ВО.04.2

дівоче

8ВО.04.2

жіноче

сандалети

2ВО.06.2

малодитяче

988

3ВО.06.2

дошкільне

6ВО.06.2

для школярів

7ВО.06.2

хлопчаче

9ВО.06.2

чоловіче

К3. Взуття з полегшеним способом застібання кріплення та з ортезами на стопу:

чоботи

2ВО.01.3

малодитяче

1 138

3ВО.01.3

дошкільне

4ВО.01.3

для школярок

5ВО.01.3

дівоче

6ВО.01.3

для школярів

7ВО.01.3

хлопчаче

8ВО.01.3

жіноче

9ВО.01.3

чоловіче

напівчоботи

4ВО.05.3

для школярок

1 066

5ВО.05.3

дівоче

6ВО.05.3

для школярів

7ВО.05.3

хлопчаче

8ВО.05.3

жіноче

9ВО.05.3

чоловіче

черевики

2ВО.02.3

малодитяче

944

3ВО.02.3

дошкільне

4ВО.02.3

для школярок

5ВО.02.3

дівоче

6ВО.02.3

для школярів

7ВО.02.3

хлопчаче

8ВО.02.3

жіноче

9ВО.02.3

чоловіче

напівчеревики

2ВО.03.3

малодитяче

898

3ВО.03.3

дошкільне

4ВО.03.3

для школярок

5ВО.03.3

дівоче

6ВО.03.3

для школярів

7ВО.03.3

хлопчаче

8ВО.03.3

жіноче

9ВО.03.3

чоловіче

туфлі

2ВО.04.3

малодитяче

879

3ВО.04.3

дошкільне

4ВО.04.3

для школярок

5ВО.04.3

дівоче

8ВО.04.3

жіноче

сандалети

2ВО.06.3

малодитяче

1 047

3ВО.06.3

дошкільне

6ВО.06.3

для школярів

7ВО.06.3

хлопчаче

9ВО.06.3

чоловіче

К4. Взуття на ортези (апарати та тутори):

напівчоботи

8ВО.05.4

жіноче

1 074

9ВО.05.4

чоловіче

черевики

2ВО.02.4

малодитяче

933

3ВО.02.4

дошкільне

4ВО.02.4

для школярок

5ВО.02.4

дівоче

6ВО.02.4

для школярів

7ВО.02.4

хлопчаче

8ВО.02.4

жіноче

9ВО.02.4

чоловіче

напівчеревики

2ВО.03.4

малодитяче

897

3ВО.03.4

дошкільне

4ВО.03.4

для школярок

5ВО.03.4

дівоче

6ВО.03.4

для школярів

7ВО.03.4

хлопчаче

8ВО.03.4

жіноче

9ВО.03.4

чоловіче

туфлі

4ВО.04.4

для школярок

864

5ВО.04.4

дівоче

8ВО.04.4

жіноче

сандалети

2ВО.06.4

малодитяче

945

3ВО.06.4

дошкільне

6ВО.06.4

для школярів

7ВО.06.4

хлопчаче

9ВО.06.4

чоловіче

К5. Взуття на ,,діабетичну стопу" з ортезами на стопу:

чоботи

5ВО.01.5

дівоче

1 140

7ВО.01.5

хлопчаче

8ВО.01.5

жіноче

9ВО.01.5

чоловіче

напівчоботи

4ВО.05.5

для школярок

1 035

5ВО.05.5

дівоче

6ВО.05.5

для школярів

7ВО.05.5

хлопчаче

8ВО.05.5

жіноче

9ВО.05.5

чоловіче

черевики

4ВО.02.5

для школярок

933

5ВО.02.5

дівоче

6ВО.02.5

для школярів

7ВО.02.5

хлопчаче

8ВО.02.5

жіноче

9ВО.02.5

чоловіче

напівчеревики

4ВО.03.5

для школярок

926

5ВО.03.5

дівоче

6ВО.03.5

для школярів

7ВО.03.5

хлопчаче

8ВО.03.5

жіноче

9ВО.03.5

чоловіче

туфлі

4ВО.04.5

для школярок

933

5ВО.04.5

дівоче

8ВО.04.5

жіноче

К6. Взуття для компенсації укорочення нижньої кінцівки (різниця у довжині нижніх кінцівок до 30 мм у сполученні з індивідуальними вимогами відповідно до патології нижньої кінцівки):

чоботи

2ВО.01.6

малодитяче

1 263

3ВО.01.6

дошкільне

4ВО.01.6

для школярок

5ВО.01.6

дівоче

6ВО.01.6

для школярів

7ВО.01.6

хлопчаче

8ВО.01.6

жіноче

9ВО.01.6

чоловіче

напівчоботи

4ВО.05.6

для школярок

1 156

5ВО.05.6

дівоче

6ВО.05.6

для школярів

7ВО.05.6

хлопчаче

8ВО.05.6

жіноче

9ВО.05.6

чоловіче

черевики

1ВО.02.6

ясельне

1 278

2ВО.02.6

малодитяче

3ВО.02.6

дошкільне

4ВО.02.6

для школярок

5ВО.02.6

дівоче

6ВО.02.6

для школярів

7ВО.02.6

хлопчаче

8ВО.02.6

жіноче

9ВО.02.6

чоловіче

напівчеревики

2ВО.03.6

малодитяче

1 025

3ВО.03.6

дошкільне

4ВО.03.6

для школярок

5ВО.03.6

дівоче

6ВО.03.6

для школярів

7ВО.03.6

хлопчаче

8ВО.03.6

жіноче

9ВО.03.6

чоловіче

туфлі

2ВО.04.6

малодитяче

959

3ВО.04.6

дошкільне

4ВО.04.6

для школярок

5ВО.04.6

дівоче

8ВО.04.6

жіноче

сандалети

2ВО.06.6

малодитяче

1 077

3ВО.06.6

дошкільне

6ВО.06.6

для школярів

7ВО.06.6

хлопчаче

9ВО.06.6

чоловіче

К7. Взуття для компенсації укорочення нижньої кінцівки (різниця у довжині нижніх кінцівок від 30 до 60 мм):

чоботи

2ВО.01.7

малодитяче

1 332

3ВО.01.7

дошкільне

4ВО.01.7

для школярок

5ВО.01.7

дівоче

6ВО.01.7

для школярів

7ВО.01.7

хлопчаче

8ВО.01.7

жіноче

9ВО.01.7

чоловіче

напівчоботи

4ВО.05.7

для школярок

1 240

5ВО.05.7

дівоче

6ВО.05.7

для школярів

7ВО.05.7

хлопчаче

8ВО.05.7

жіноче

9ВО.05.7

чоловіче

черевики

2ВО.02.7

малодитяче

1 236

3ВО.02.7

дошкільне

4ВО.02.7

для школярок

5ВО.02.7

дівоче

6ВО.02.7

для школярів

7ВО.02.7

хлопчаче

8ВО.02.7

жіноче

9ВО.02.7

чоловіче

напівчеревики

2ВО.03.7

малодитяче

1 178

3ВО.03.7

дошкільне

4ВО.03.7

для школярок

5ВО.03.7

дівоче

6ВО.03.7

для школярів

7ВО.03.7

хлопчаче

8ВО.03.7

жіноче

9ВО.03.7

чоловіче

туфлі

4ВО.04.7

для школярок

1 049

5ВО.04.7

дівоче

8ВО.04.7

жіноче

сандалети

6ВО.06.7

для школярів

1 183

7ВО.06.7

хлопчаче

9ВО.06.7

чоловіче

К8. Взуття для компенсації укорочення нижньої кінцівки (різниця у довжині нижніх кінцівок від 60 до 90 мм):

черевики

3ВО.02.8

дошкільне

1 380

4ВО.02.8

для школярок

5ВО.02.8

дівоче

6ВО.02.8

для школярів

7ВО.02.8

хлопчаче

8ВО.02.8

жіноче

9ВО.02.8

чоловіче

напівчеревики

5ВО.03.8

дівоче

1 225

7ВО.03.8

хлопчаче

8ВО.03.8

жіноче

9ВО.03.8

чоловіче

туфлі

8ВО.04.8

жіноче

1 079

сандалети

7ВО.06.8

хлопчаче

1 215

9ВО.06.8

чоловіче

К9. Взуття для компенсації укорочення нижньої кінцівки (різниця у довжині нижніх кінцівок від 90 до 120 мм):

черевики

3ВО.02.9

дошкільне

1 343

4ВО.02.9

для школярок

5ВО.02.9

дівоче

6ВО.02.9

для школярів

7ВО.02.9

хлопчаче

8ВО.02.9

жіноче

9ВО.02.9

чоловіче

напівчеревики

5ВО.03.9

дівоче

1 278

6ВО.03.9

для школярів

7ВО.03.9

хлопчаче

8ВО.03.9

жіноче

9ВО.03.9

чоловіче

туфлі

8ВО.04.9

жіноче

1 075

сандалети

7ВО.06.9

хлопчаче

1 400

9ВО.06.9

чоловіче

К10. Взуття для компенсації укорочення нижньої кінцівки (різниця у довжині нижніх кінцівок від 120 до 150 мм):

черевики

4ВО.02.10

для школярок

1 452

5ВО.02.10

дівоче

6ВО.02.10

для школярів

7ВО.02.10

хлопчаче

8ВО.02.10

жіноче

9ВО.02.10

чоловіче

К11. Взуття, яке виготовляється механічним способом з подальшим вкладанням у взуття ортезів на стопу, у тому числі взуття з полегшеним способом застібання кріплення, за відсутності індивідуальних вимог до виготовлення взуття:

чоботи

7ВО.01.11

хлопчаче

988

8ВО.01.11

жіноче

9ВО.01.11

чоловіче

напівчоботи

7ВО.05.11

хлопчаче

909

8ВО.05.11

жіноче

9ВО.05.11

чоловіче

черевики

7ВО.02.11

хлопчаче

809

8ВО.02.11

жіноче

9ВО.02.11

чоловіче

напівчеревики

7ВО.03.11

хлопчаче

806

8ВО.03.11

жіноче

9ВО.03.11

чоловіче

туфлі

8ВО.04.11

жіноче

759

сандалети

7ВО.06.11

хлопчаче

822

9ВО.06.11

чоловіче

К12. Взуття з подвійним слідом:

черевики

5ВО.02.12

дівоче

2 043

7ВО.02.12

хлопчаче

8ВО.02.12

жіноче

9ВО.02.12

чоловіче

К13. Взуття за наявності перевищення співвідношення параметрів обхвату в пучковій частині стопи над довжиною стопи більше ніж на 20 мм та перевищення параметрів обхвату гомілки більше ніж на 400 мм з ортезами на стопу за наявності індивідуальних вимог до виготовлення взуття:

чоботи

5ВО.01.13

дівоче

1 549

7ВО.01.13

хлопчаче

8ВО.01.13

жіноче

9ВО.01.13

чоловіче

напівчоботи

4ВО.05.13

для школярок

1 462

6ВО.05.13

для школярів

8ВО.05.13

жіноче

5ВО.05.13

дівоче

7ВО.05.13

хлопчаче

9ВО.05.13

чоловіче

черевики

2ВО.02.13

малодитяче

1 560

3ВО.02.13

дошкільне

4ВО.02.13

для школярок

5ВО.02.13

дівоче

6ВО.02.13

для школярів

7ВО.02.13

хлопчаче

8ВО.02.13

жіноче

9ВО.02.13

чоловіче

напівчеревики

2ВО.03.13

малодитяче

1 499

3ВО.03.13

дошкільне

4ВО.03.13

для школярок

5ВО.03.13

дівоче

7ВО.03.13

хлопчаче

8ВО.03.13

жіноче

9ВО.03.13

чоловіче

туфлі

5ВО.04.13

дівоче

1 393

8ВО.04.13

чоловіче

сандалети

6ВО.06.13

для школярів

1 343

7ВО.06.13

хлопчаче

9ВО.06.13

чоловіче

К14. Взуття за наявності фіксованих деформацій стопи:

чоботи

8ВО.01.14

жіноче

1 827

9ВО.01.14

чоловіче

напівчоботи

8ВО.05.14

жіноче

1 768

9ВО.05.14

чоловіче

черевики

2ВО.02.14

малодитяче

1 889

3ВО.02.14

дошкільне

4ВО.02.14

для школярок

5ВО.02.14

дівоче

6ВО.02.14

для школярів

7ВО.02.14

хлопчаче

8ВО.02.14

жіноче

9ВО.02.14

чоловіче

черевики з шинами

4ВО.02.14

для школярок

4 179

5ВО.02.14

дівоче

6ВО.02.14

для школярів

7ВО.02.14

хлопчаче

8ВО.02.14

жіноче

9ВО.02.14

чоловіче

напівчеревики

5ВО.03.14

дівоче

1 768

7ВО.03.14

хлопчаче

8ВО.03.14

жіноче

9ВО.03.14

чоловіче

напівчеревики з шинами

9ВО.03.14

чоловіче

3 507

туфлі

5ВО.04.14

дівоче

1 609

8ВО.04.14

жіноче

туфлі з шинами

8ВО.04.14

жіноче

3 072

сандалети

9ВО.06.14

чоловіче

1 192

К15. Взуття на ,,діабетичну стопу" з ортезами на стопу за наявності індивідуальних вимог до виготовлення взуття:

напівчоботи

8ВО.05.15

жіноче

1 242

9ВО.05.15

чоловіче

черевики

7ВО.02.15

хлопчаче

1 247

8ВО.02.15

жіноче

9ВО.02.15

чоловіче

напівчеревики

7ВО.03.15

хлопчаче

1 186

8ВО.03.15

жіноче

9ВО.03.15

чоловіче

туфлі

8ВО.04.15

жіноче

1 067

К16. Взуття за наявності часткової ампутації стопи:

напівчоботи

8ВО.05.16

жіноче

1 245

9ВО.05.16

чоловіче

черевики

2ВО.02.16

малодитяче

1 230

3ВО.02.16

дошкільне

4ВО.02.16

для школярок

5ВО.02.16

дівоче

6ВО.02.16

для школярів

7ВО.02.16

хлопчаче

8ВО.02.16

жіноче

9ВО.02.16

чоловіче

напівчеревики

5ВО.03.16

дівоче

1 177

7ВО.03.16

хлопчаче

8ВО.03.16

жіноче

9ВО.03.16

чоловіче

туфлі

5ВО.04.16

дівоче

1 116

8ВО.04.16

жіноче

сандалети

9ВО.06.16

чоловіче

1 071

К17. Взуття з одностороннім берцем, високим вузьким задником або з вбудованим ортезом у разі необхідності корекції гомілковостопного суглоба та/або стопи за наявності фіксованих деформацій:

напівчоботи

4ВО.05.17

для школярок

1 186

5ВО.05.17

дівоче

6ВО.05.17

для школярів

7ВО.05.17

хлопчаче

8ВО.05.17

жіноче

9ВО.05.17

чоловіче

черевики

1ВО.02.17

ясельне

1 278

2ВО.02.17

малодитяче

3ВО.02.17

дошкільне

4ВО.02.17

для школярок

5ВО.02.17

дівоче

6ВО.02.17

для школярів

7ВО.02.17

хлопчаче

8ВО.02.17

жіноче

9ВО.02.17

чоловіче

К18. Взуття з двостороннім берцем або з вбудованим ортезом у разі необхідності корекції і жорсткої фіксації гомілковостопного суглоба і стопи за наявності нефіксованих деформацій:

напівчоботи

4ВО.05.18

для школярок

1 240

5ВО.05.18

дівоче

8ВО.05.18

жіноче

9ВО.05.18

чоловіче

черевики

1ВО.02.18

ясельне

1 288

2ВО.02.18

малодитяче

3ВО.02.18

дошкільне

4ВО.02.18

для школярок

5ВО.02.18

дівоче

6ВО.02.18

для школярів

7ВО.02.18

хлопчаче

8ВО.02.18

жіноче

9ВО.02.18

чоловіче

черевики з шинами

3ВО.02.18

дошкільне

3 799

4ВО.02.18

для школярок

5ВО.02.18

дівоче

6ВО.02.18

для школярів

7ВО.02.18

хлопчаче

8ВО.02.18

жіноче

9ВО.02.18

чоловіче

К19. Взуття з полегшеним способом застібання кріплення, посиленою носковою частиною та з ортезами на стопу за наявності індивідуальних вимог до виготовлення взуття:

чоботи

8ВО.01.19

жіноче

1 165

9ВО.01.19

чоловіче

напівчоботи

7ВО.05.19

хлопчаче

1 065

8ВО.05.19

жіноче

9ВО.05.19

чоловіче

черевики

2ВО.02.19

малодитяче

943

3ВО.02.19

дошкільне

4ВО.02.19

для школярок

5ВО.02.19

дівоче

6ВО.02.19

для школярів

7ВО.02.19

хлопчаче

8ВО.02.19

жіноче

9ВО.02.19

чоловіче

напівчеревики

7ВО.03.19

хлопчаче

895

8ВО.03.19

жіноче

9ВО.03.19

чоловіче

туфлі

8ВО.04.19

жіноче

874

5ВО.04.19

дівоче

сандалети

7ВО.06.19

хлопчаче

980

9ВО.06.19

чоловіче

К20. Взуття з вбудованим ортезом за необхідності розвантаження кінцівки:

черевики

2ВО.02.20

малодитяче

948

3ВО.02.20

дошкільне

4ВО.02.20

для школярок

5ВО.02.20

дівоче

6ВО.02.20

для школярів

7ВО.02.20

хлопчаче

8ВО.02.20

жіноче

9ВО.02.20

чоловіче

8

Спеціальні засоби для самообслуговування та догляду

Допоміжні засоби для особистого догляду та захисту:

засоби для захисту кистей рук (рукавиці)

ОД.1.2.1.1 ОД.1.2.1.2 ОД.1.2.1.3 ОД.1.2.1.4 ОД.1.2.2.1 ОД.1.2.2.3

запобігання атмосферним впливам

658

засоби для захисту області колінного суглоба або нижньої кінцівки (наколінники)

ОД.1.3

обмеження рухів у колінному суглобі

337

Вкладиші із силіконової або гелевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок:

вкладиші із силіконової композиції

ОД.1.5.3-1-1-2-1

для протезів нижніх кінцівок, із закладним елементом, неармований, з тканинним покриттям

7 606

ОД.1.5.3-1-1-2-2

для протезів нижніх кінцівок, із закладним елементом, неармований, без тканинного покриття

5 687

ОД.1.5.3-1-2-2-1

для протезів нижніх кінцівок, без закладного елемента, неармований, з тканинним покриттям

6 399

ОД.1.5.3-1-2-2-2

для протезів нижніх кінцівок, без закладного елемента, неармований, без тканинного покриття

4 039

ОД.1.5.3-2-2-2-2

для протезів верхніх кінцівок, без закладного елемента, неармований, без тканинного покриття

1 802

вкладиші з гелевої композиції

ОД.1.5.2-1-1-2-1

для протезів нижніх кінцівок, із закладним елементом, неармований, з тканинним покриттям

4 118

ОД.1.5.2-1-2-2-1

для протезів нижніх кінцівок, без закладного елемента, неармований, з тканинним покриттям

4 118

ОД.1.5.2-1-2-2-2 (1 варіант)

для протезів нижніх кінцівок, без закладного елемента, неармований, без тканинного покриття

3 500

ОД.1.5.2-1-2-2-2 (2 варіант)

1 560

обтуратор

ОД.1.6 (1ВР.01,1ВР.02)

протезування осіб з дефектами черепа

1 658

суспензорій

ОД.1.7 (4ВР.02)

протезування осіб із скротальними грижами, які не можна вправити

544

905

косинка для підтримки руки (розвантажувальна пов’язка)

ОД.1.8 (10ВР.03, 10ВР.07, 10ВР.09)

розвантажування та фіксація верхньої кінцівки

326

подушка абдукційна

ОД.1.9 (10ВР.05, 10ВР.05.01)

іммобілізація після переломів голівки плеча

595

подушка протипролежнева

ОД.1.11

585

9

Допоміжні засоби для особистої гігієни

Крісла-стільці без коліс (базові):

ОД.3.1-1-0-1-1-2-0-0-0

виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки

Стоік 14 НМ100/3ММ.15 мод. 123 М3

1 187

ОД.3.1-1-0-1-1-2-0-3.4-0

виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки, оснащені м`якими сидінням та спинкою

СтД-05 СТМ-2.1.0

1 476

ОД.3.1-1-0-2-1-2-0-0-0

виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, без підніжки

СТ-1/3ММ.01 мод. 123 М3-3 CC-1

1 687

ОД.3.1-1-0-1-1-1-0-0-0

виготовлені з алюмінієвого сплаву, нескладані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки

СТ-2.2.0

ОД.3.1-1-0-1-1-2-0-2-0

виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки, є біотуалетний блок

СТ-8/3ММ.23.01 мод. 123 М3-1

2 354

ОД.3.1-1-0-1-1-1-0-2-0

виготовлені з алюмінієвого сплаву, нескладані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки, є біотуалетний блок

СтД-07

2 380

ОД.3.1-1-0-1-1-2-1-0-0

виготовлені зі сталі, нескладані, регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки

мод. 123 М3-2

1 631

ОД.3.1-1-0-1-1-1-1-0-0

виготовлені з алюмінієвого сплаву, нескладані, регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки

СТ-1.2.0

1307

ОД.3.1-1-0-2-1-2-1-0-0

виготовлені зі сталі, нескладані, регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, без підніжки

СтД-06

1 735

ОД.3.1-1-0-2-1-2-1-0-0

виготовлені зі сталі, нескладані, регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, без підніжки, для пацієнтів вагою більше ніж 100 кг

мод. 123 М3-4

2 109

ОД.3.1-1-0-1-2-2-1-0-0

виготовлені зі сталі, складані, регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки

3ММ.21.01 мод. 894

1 348

ОД.3.1-1-0-1-2-2-1-0-0

виготовлені зі сталі, складані, регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки, для пацієнтів вагою більше ніж 100 кг

мод. 123 М2-3

2 374

ОД.3.1-1-0-1-2-2-1-3-0

виготовлені зі сталі, складані, регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки, оснащені м`яким сидінням

СтД-04 СТМС-1.1.0

1 392

ОД.3.1-1-0-2-2-2-0-0-0

виготовлені зі сталі, складані, не регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, без підніжки

СТ-1С/ 3ММ.01.01 СТ-5/3ММ.13 мод. 123 М2-1 CC-1C

2 035

ОД.3.1-1-0-1-2-1-0-0-0

виготовлені з алюмінієвого сплаву, складані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки

СТС-2.2.0

1 439

Крісла-стільці на колесах (базові):

ОД.3.1-1-1-1-1-2-0-1-0

виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки, оснащені запобіжним гальмом

мод. 123 М1-4

2 859

ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1-0

виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, без підніжки, оснащені запобіжним гальмом

СТ-2/3ММ.02

2 247

ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1-0

виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, без підніжки, оснащені запобіжним гальмом, для пацієнтів вагою більше ніж 100 кг

мод. 123 М1-1

3 279

ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-0-5

виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, без підніжки

мод. 123 М1-2

3 593

ОД.3.1-2-1-1-1-2-0-1.3.4-5

виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками та підніжкою, оснащені м`якими сидінням та спинкою, запобіжним гальмом

СТДР-2.1.0

ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-3.4-3

виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, підніжка фіксована, оснащені м`якими сидінням та спинкою, відкидною суцільною опорою для стоп

СТ-3/3ММ.03

3 005

ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1.3.4-1.2.4

виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, знімна підніжка, оснащені м`якими сидінням та спинкою, запобіжним гальмом, відкидною складаною опорою для стоп, яка регулюється за висотою

мод. 123 М1-3 СТРМ-2.1.0 Стоік-14 НМ093/3ММ.14

3 721

ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1.3.4-1.4

виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, знімна підніжка, оснащені м`якими сидінням та спинкою, запобіжним гальмом, можуть бути оснащені відкидною складаною опорою для стоп

мод. 123

3 690

ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1.3.4-1.5

мод. 123 М1

ОД.3.1-2-1-2-1-2-0-1.3.4-1.2.4

виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, знімна підніжка, оснащені м`якими сидінням та спинкою, запобіжним гальмом, відкидною складаною опорою для стоп, яка регулюється за висотою

СТМД-2.1.0

3 737

ОД.3.1-1-1-2-1-2-1-1.3.4-1.2.4

виготовлені зі сталі, нескладані, регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, знімна підніжка, оснащені м`якими сидінням та спинкою, запобіжним гальмом, відкидною складаною опорою для стоп, яка регулюється за висотою

мод. 123 М1-6 СТРМ-1.1.0

3 832

ОД.3.1-1-1-1-1-2-1-1-5

виготовлені зі сталі, нескладані, регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками та підніжкою, оснащені запобіжним гальмом

мод. 123 М1-5

3 386

ОД.3.1-1-1-1-2-2-0-1.3.4-1.2.4

виготовлені зі сталі, складані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, підніжка знімна, оснащені м`якими сидінням та спинкою, запобіжним гальмом, відкидною складаною опорою для стоп, яка регулюється за висотою

СтД-29 СТМП-2.1.0

3 251

ОД.3.1-1-1-2-2-2-0-1.3.4-1.2.4

виготовлені зі сталі, складані, не регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, оснащені м`якими сидінням та спинкою, запобіжним гальмом, відкидною складаною опорою для стоп, яка регулюється за висотою

СтД-27 мод. 692 СТМР-2.1.0

3 754

ОД.3.1-2-1-1-2-1.2-0-1.3.4-3

виготовлені зі сталі та алюмінієвого сплаву, складані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками та підніжкою, оснащені м`якими сидінням та спинкою, запобіжним гальмом, відкидною суцільною опорою для стоп

Стоік-14 НМ 094

3 976

ОД.3.1-2-1-1-2-2-0-1.3.4-3

виготовлені зі сталі, складані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками та підніжкою, оснащені м`якими сидінням та спинкою, запобіжним гальмом, відкидною суцільною опорою для стоп

АНТ420/ ЗММ.11.01.Д АНТ421/ ЗММ.11.02.Д

2 964

ОД.3.1-1-1-1-2-2-1-1.4-0

виготовлені зі сталі, складані, регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки, оснащені м`якою спинкою, запобіжним гальмом

мод. 123 М2 СТСС-1.1.0

3 401

ОД.3.1-1-1-1-2-2-1-1-0

виготовлені зі сталі, складані, регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки, оснащені запобіжним гальмом

СтД-03к

1 445

ОД.3.1-1-1-2-2-2-1-1.3.4-1.2.4

виготовлені зі сталі, складані, регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, підніжка знімна, оснащені м`якими сидінням та спинкою, запобіжним гальмом, відкидною складаною опорою для стоп, яка регулюється за висотою

мод. 123 М2-2 СТМР-1.1.0

4 042

Сидіння та підставки для унітазів:

підставки до унітаза (базові)

ОД.3.2.1

виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, можуть бути розбірні

КТО-3.1.0 КТ-3.1.0 Стоік-14 НМ 059/8ММ.18

903

ОД.3.2.1

виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються, для пацієнтів вагою більше ніж 100 кг

ПТ-2/9ММ.01 ПДТ-2

cидіння-надставки на унітаз (базові)

ОД.3.2.2

виготовлені із полімерних матеріалів, нескладані, не регулюються

Стоік-14 НМ 071/8ММ.28 8ММ.41.01

1 054

Стільці, табурети, сидіння для ванни та душу, східці, підставки для ванни, умивальники:

сидіння для ванни (базові)

ОД.4.1.1-1.4-1-1

виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, ширина сидіння не регулюється, без спинки

Стоік-14 НМ 064/8ММ.27 8ММ.42.01

934

ОД.4.1.1-1.4-1-2

виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, ширина сидіння не регулюється, є спинка

СВС-3.1.0

765

ОД.4.1.1-2.4-1-1

виготовлені з алюмінієвого сплаву та полімерних матеріалів, ширина сидіння не регулюється, без спинки

СгД-02

906

ОД.4.1.1-1.4-2-1

виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, ширина сидіння регулюється, без спинки

СгД-02-01

918

ОД.4.1.1-1.3-2-1

виготовлені зі сталі та деревини, ширина сидіння регулюється, без спинки

Стоік-14 НМ013 /8ММ.26

771

ОД.4.1.1-1.3-2-2

виготовлені зі сталі та деревини, ширина сидіння регулюється, є спинка

СВ-1/8ММ.14

1 023

ОД.4.1.1-1.4-2-2

виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, ширина сидіння регулюється, є спинка

СгД-02-02 СВ-2 / 8ММ.33

ОД.4.1.1-1.3-1-2

виготовлені зі сталі та деревини, ширина сидіння не регулюється, є спинка

СТОІК51-026

сидіння для душу (базові)

ОД.4.1.2-1.4-1-1

виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, ширина сидіння не регулюється, без спинки

ДС-5.1.2

774

ОД.4.1.2-1.4-1-2

виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, ширина сидіння не регулюється, є спинка

ДСС-5.1.2

885

східці (базові)

ОД.4.2.1

виготовлені зі сталі та деревини або полімерних матеріалів, без поручнів

Стоік-14 НМ014 / 8ММ.19 9ММ.09

936

СТОІК51-066

577

ОД.4.2.2

виготовлені зі сталі та деревини, оснащені поручнями

Стоік-14 НМ014п/8ММ.20

1 055

СТОІК51-076

644

підставки для ванни (базові)

ОД.4.2.3

виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів

ПВ-2/9ММ.07 СОБ-3.1.0

692

табурети (базові)

ОД.4.3.1-2.4-1-1-2

виготовлені з алюмінієвого сплаву та полімерних матеріалів, регулюються за висотою, без підлокітників, можуть мати виріз для гігієнічних процедур

СгД-03

878

ОД.4.3.1-2.4-1-2-2

СгД-03-01

ОД.4.3.1-1.4-1-1-1

виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, не регулюються за висотою, підлокітники та виріз для гігієнічних процедур відсутні

СД-2.1.0

ОД.4.3.1-1.4-2-1-2

виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, регулюються за висотою, оснащені підлокітниками, виріз для гігієнічних процедур відсутній

СДр-1.1.0

ОД.4.3.1-1.4-1-2-1

виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, не регулюються за висотою, без підлокітників, є виріз для гігієнічних процедур

СДВ-2.1.0

ОД.4.3.1-1.4-2-1-1

виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, не регулюються за висотою, оснащені підлокітниками, виріз для гігієнічних процедур відсутній

СДр-2.1.0

ОД.4.3.1-1.4-2-2-1

виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, не регулюються за висотою, оснащені підлокітниками, є виріз для гігієнічних процедур

СДрВ-2.1.0

стільці (базові)

ОД.4.3.2-1.4-2-1-1

виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, не регулюються за висотою, оснащені підлокітниками, виріз для гігієнічних процедур відсутній

СтК-1/2ММ.07

1 389

ОД.4.3.2-1.4-2-1-2

виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, регулюються за висотою, оснащені підлокітниками, виріз для гігієнічних процедур відсутній

СгД-08

ОД.4.3.2-1.2.4-2-2-2

виготовлені зі сталі, алюмінієвого сплаву та полімерних матеріалів, регулюються за висотою, оснащені підлокітниками, є виріз для гігієнічних процедур

СгД-09

умивальники на колесах та без коліс (базові)

ОД.4.4.1

виготовлені з алюмінієвого сплаву, полімерних матеріалів та/або деревини, регулюються за висотою, з чотирма колесами

УП-1/4ММ.01 УМН-1.1.0

3 342

виготовлені зі сталі, регулюються за висотою, з трьома колесами

УП-2/4ММ.02

10 202

Допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому

10

Засоби для ходіння, керовані однією рукою:

палиці (базові)

ОР.1.1-1-2

виготовлені зі сталі, не регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання

8ВР.39.03

105

ОР.1.1-1-3

виготовлені з деревини, не регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання

8ВР.39.01 8ВР.12

ОР.1.1-1-4Д

виготовлені з полімерних матеріалів, не регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання

ПСП-1/8ВР.32.01

ОР.1.1-1-1 ОР.1.1-1-1Д

виготовлені з алюмінієвого сплаву, не регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання, можуть бути оснащені анатомічним руків`ям

Т1/8ВР.13.01 П1-1/8ВР.10.01

121

ОР.1.1-1-1

8ВР.39.02 П-Л/8ВР.35.01 П-П/8ВР.35.02

ОР.1.1-2-1-1

виготовлені з алюмінієвого сплаву, не регулюються за висотою, оснащені вбудованим пристроєм проти ковзання

П1-2/8ВР.10.02

160

ОР.1.1-2-1-1Д

СТОІК13-013

ОР.1.1-5-1

палиці-орієнтири, виготовлені з алюмінієвого сплаву, не регулюються за висотою, багатосекційні, складаються з чотирьох секцій, послідовно з`єднаних пружним елементом

ПхД-18 ОР-936 ПР

188

ОР.1.1-3-1-5 ОР.1.1-3-1-4.5

виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання, можуть бути оснащені анатомічним руків`ям

8ВР.40.01 ПхД-12 ПхД-16 ОР-920 ОР-928 ПхД-17/1 ПхД-10 ПхД-17

175

ОР.1.1-3-1-6

ОР-938 П1-3/8ВР.11.01 ПА-Л/8ВР.36.01 ПА-П/8ВР.36.03

ОР.1.1-3-1-5.6

ТР2/8ВР.14.01

ОР.1.1-4-1-3-5 ОР.1.1-4-1-3-4.5

виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, оснащені знімним пристроєм проти ковзання

ПхД-12 ПхД-16 ПхД-17/1 ОР-920ПК ОР-928ПК ПхД-10 ПхД-17

215

ОР.1.1-4-1-3-6

ОР-938ПК

ОР.1.1-4-1-1-6

виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, оснащені вбудованим пристроєм проти ковзання

П1-4/8ВР.11.02

СТОІК13-053

ОР.1.1-4-1-1-5.6

виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, оснащені вбудованим пристроєм проти ковзання, анатомічним руків`ям

ПА-1п/ 8ВР.36.04 ПА-1л/ 8ВР.36.02

181

палиці (з розширеними функціями)

ОР.1.1-2-1-2 ОР.1.1-2-1-2Д

виготовлені з алюмінієвого сплаву, не регулюються за висотою, можуть бути оснащені вбудованим пристроєм проти ковзання напівавтоматичним

Т3/8ВР.13.02

302

ОР.1.1-2-1-2

П-1н

ОР.1.1-4-1-2-5.6

виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, оснащені вбудованим пристроєм проти ковзання напівавтоматичним

ТР5/8ВР.14.02

366

ОР.1.1-4-1-2-5

П-2н

палиці з трьома або більше ніжками (базові)

ОР.1.2-2-1-5 ОР.1.2-2-1-5-6

виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, з трьома ніжками

П-3 ОР-926

224

ОР.1.2-4-1-4.5

виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, з чотирма ніжками

8ВР.41.01 П-4 ОР-924

228

милиці ліктьові (базові)

ОР.1.3-1-1-3.4Д

виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання

МЛД-2

237

ОР.1.3-1-1-5.6

виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання

КО-А4/ 7ВР.09.03

268

ОР.1.3-1-1-6

виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання

7ВР.07.01 7ВР.25.01

ОР.1.3-1-1-5 ОР.1.3-1-1-4.5

МлД-02 МлД-03 МК-933 МК-937 МК-923

ОР.1.3-2-1-3-4.5

виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, оснащені знімним пристроєм проти ковзання

МК-923ПК

301

ОР.1.3-2-1-3-5

МлД-02 МлД-03 МК-933ПК МК-937ПК

ОР.1.3-2-1-1-6

виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, оснащені вбудованим пристроєм проти ковзання

7ВР.07.02

ОР.1.3-2-1-1-5

СТОІК24-023

ОР.1.3-2-1-1-3.4Д

МЛД-2а

260

ОР.1.3-3-1-5

виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, з трьома ніжками

МЛ-3

391

ОР.1.3-4-1-5.6

виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, з чотирма ніжками

МЛ-4/7ВР.23.01

411

милиці ліктьові (з розширеними функціями)

ОР.1.3-2-1-2-5.6

виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, оснащені вбудованим пристроєм проти ковзання напівавтоматичним

КО-А5/ 7ВР.09.04 МЛ-1н

445

милиці з опорою на передпліччя (базові)

ОР.1.4-1-1

виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання

МЛ-1С

304

ОР.1.4-3-1

виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, з чотирма ніжками

МЛ-4С/ 7ВР.24.01

367

милиці пахвові (базові)

ОР.1.5-1-3 ОР.1.5-1-3Д

двостійкові, виготовлені з деревини, регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання

7ВР.06.01 7ВР.26.02 7ВР.06.02Д

169

ОР.1.5-1-1

двостійкові, виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання

7ВР.08.01 7ВР.26.01 МпД-05 МпД-06 (L) МС-925 Велика МпД-06 (М) МС-925 Середня

248

ОР.1.5-1-1Д

МпД-06 (S) МС-925 Мала

ОР.1.5-1-2

двостійкові, виготовлені з сталі, регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання

СТОІК22-013

230

СТОІК22-023

ОР.1.5-4-1

одностійкові, виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання з ефектом підпружинення

КО-А2/ 7ВР.09.01

343

одностійкові, виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання

МпД-07 МпД-08

300

ОР.1.5-2-1-3

двостійкові, виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, оснащені знімним пристроєм проти ковзання

МпД-05 МпД-06 (L) МпД-06 (М) МС-925 Середня ПК МС-925 Велика ПК

328

ОР.1.5-2-1-3Д

МпД-06 (S) МС-925 Мала ПК

ОР.1.5-2-1-1

двостійкові, виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, оснащені вбудованим пристроєм проти ковзання

7ВР.08.02

328

ОР.1.5-5-1-3

одностійкові, виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, можуть бути оснащені знімним пристроєм проти ковзання

МпД-07 МпД-08

394

милиці пахвові (з розширеними функціями)

ОР.1.5-5-1-2

одностійкові, виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, можуть бути оснащені вбудованим пристроєм проти ковзання напівавтоматичним

КО-А3/ 7ВР.09.02

450

11

Засоби для ходіння, керовані обома руками:

рамки (базові)

ОР.2.1-2-0-1-3-0-0-2

виготовлені з алюмінієвого сплаву, не крокуючі, складані

ХрД-08Д

907

ОР.2.1-2-0-1-4-0-0-1

ХрД-11-01

ОР.2.1-2-0-1-5-0-0-1

ХрД-08 ХрД-11

ОР.2.1-2-0-1-5-4-0-1

ОРПС

ОР.2.1-1-0-1-3-0-0-2

виготовлені з алюмінієвого сплаву, не крокуючі, не складані

ХД-1/ 11ММ.38.02Д

745

ОР.2.1-1-0-1-4-0-0-1

Х-1/11ММ.38.01

ОР.2.1-1-0-1-5-0-0-1

СТОІК31-013

ОР.2.1-2.3-0-1-4-0-0-1

виготовлені з алюмінієвого сплаву, крокуючі, складані

ХрД-10-01

1 034

ОР.2.1-2.3-0-1-5-0-0-1

ХС-913 1ММ.47.01

ОР.2.1-2.3-0-1-2-0-0-2

ХрД-11Д

ОР.2.1-3-0-1-5-0-0-1

ХрД-10

ОР.2.1-2.3-0-1-5-0-0-1

ОРПК

ОР.2.1-2.3-0-1-1-0-0-2

ОРП1

ходунки на колесах (базові)

ОР.2.2-1-1-1-4-0-1-1

виготовлені з алюмінієвого сплаву, нескладані, з двома колесами

Х-2/1ММ.39.01

1 075

ОР.2.2-1-1-1-3-0-1-2

ХД-2/1ММ.39.02

ОР.2.2-1-1-2-4.5-0-2-1

виготовлені зі сталі, нескладані, з двома колесами

МХ-1/1ММ.01 МП-1

1 103

ОР.2.2-1-1-2-2.3.4-0-1-1

ХкД-07

ОР.2.2-1-3-2-4.5-2-2-1

виготовлені зі сталі, нескладані, з чотирма колесами, оснащені робочим гальмом

МХ-2/1ММ.02

1 857

ОР.2.2-1.5-3-2-2.3.4-1.5.6.7.9-1-2

виготовлені зі сталі, спеціальної конструкції з чотирма колесами, нескладані, оснащені запобіжним гальмом, спинкою, штанцями, абдуктором та фіксатором тулуба

СТОІК-5/ 1ММ.22Д

7 367

ОР.2.2-2-1-2-4.5-0-2-1

виготовлені зі сталі, складані, з двома колесами

МХ-1М/1ММ.09

1 368

ОР.2.2-2-2-2-5-2-2-1

виготовлені зі сталі, складані, з трьома колесами, оснащені робочим гальмом

МХ-6/ 1ММ.56.01

1 704

ОР.2.2-2-3-2-4.5-2-2-1

виготовлені зі сталі, складані, з чотирма колесами, оснащені робочим гальмом

МХ-У/1ММ.11 МХ-2М/1ММ.10 МП-У МП-2

2 362

ОР.2.2-2-3-2-2-1.2.4-2-2 ОР.2.2-2-3-2-3-1.2.4-2-2 ОР.2.2-2-3-2-4-1.2.4-2-2

виготовлені зі сталі, складані, з чотирма колесами, оснащені робочим та запобіжним гальмами, сидінням

АНТ220/ 1ММ.24.01Д АНТ221/ 1ММ.24.02Д АНТ222/ 1ММ.24.03Д

2 594

ОР.2.2-2-1-1-5-4.5-1-1

виготовлені з алюмінієвого сплаву, складані, з двома колесами, оснащені сидінням, спинкою

ХкД-06

1 345

ОР.2.2-2-1-1-5-0-1-1 ОР.2.2-2-1-1-4-0-1-1

виготовлені з алюмінієвого сплаву, складані, з двома колесами

ХС-912 ХкД-14

1 305

ОР.2.2-2-3-1-3-1-1-2

виготовлені з алюмінієвого сплаву, складані, з чотирма колесами, оснащені запобіжним гальмом

ХкД-04

1 275

ОР.2.2-2.3-1-1-5.6-0-1-1

виготовлені з алюмінієвого сплаву, складані, крокуючі, з двома колесами

1ММ.48.01

1 294

ОР.2.2-2.3-3-1-5-1.2-1-1

виготовлені з алюмінієвого сплаву, складані, крокуючі, з двома колесами, оснащені запобіжним та робочим гальмами

1ММ.49.01

1 552

ОР.2.2-2.3-3-1-5-1.2-3-1

ХкД-15

ОР.2.2-2.4-3-1-3-1-2-2 ОР.2.2-2.4-3-1-2-1-2-2

виготовлені з алюмінієвого сплаву, складані, задньоопорні, з чотирма колесами, оснащені запобіжним гальмом

АНТ240/ 1ММ.31.01Д АНТ241

2 104

ходунки на колесах (з розширеними функціями)

ОР.2.2-1-3-2-4.5-1.2.3.4.5-2-1

виготовлені зі сталі, нескладані, з чотирма колесами, оснащені робочим та запобіжним гальмами, пахівниками, сидінням та спинкою

МХ-4/1ММ.04

3 773

ОР.2.2-2-3-2-4.5-1.2.3.4.5-2-1

виготовлені зі сталі, складані, з чотирма колесами, оснащені робочим та запобіжним гальмами, пахівниками, сидінням та спинкою

МХ-5/1ММ.29

ОР.2.2-2-3-1-5-2.4.5-2-1

виготовлені з алюмінієвого сплаву, складані, з чотирма колесами, оснащені робочим гальмом, сидінням та спинкою

ХкД-03 ХС-965

2 810

ОР.2.2-2-3-1-2-1.2.4.5-1-2

виготовлені з алюмінієвого сплаву, складані, з чотирма колесами, оснащені робочим та запобіжними гальмами, сидінням та спинкою

ХкД-03Д

ходунки-стільці (базові)

ОР.2.3-1-3-2-4-8-2-2

виготовлені зі сталі, нескладані, з чотирма або п’ятьма колесами, оснащені столиком

МХД-1/ 1ММ.05Д

2 798

ОР.2.3-1-3-2-3-8-2-2

МХД-2/ 1ММ.06.01Д

ОР.2.3-1-4-2-3-8-1-2

МХД-4/ 1ММ.08Д

ходунки-столи для дітей (базові)

ОР.2.4-2-3-2-1.2.3-5.6.7-3-2 ОР.2.4-2-3-2-2.3-9-3-2 ОР.2.4-2-3-2-3.4-9-3-2

виготовлені зі сталі, складані, з чотирма колесами, оснащені спинкою, штанцями, абдуктором або фіксатором тулуба

АНТ200/ 1ММ.23.01Д АНТ230/ 1ММ.30.01Д АНТ231/ 1ММ.30.02Д

2 846

ходунки-столи для дорослих (з розширеними функціями)

ОР.2.4-1-3-2-5.6-1-1-1

виготовлені зі сталі, нескладані, з чотирма колесами, оснащені запобіжним гальмом

3ХО 2036

4 700

12

Допоміжні засоби для переміщення або переносу (базові):

сходи мотузкові (базові)

ОР.3.2.1

виготовлені з деревини та мотузкового шнура, оснащені карабіном для кріплення

Стоік-14 НМ060/8ММ.30 СМ-1

325

кошики (стільці) для переносу (базові):

ОР.3.3

виготовлені зі сталі та тканини, оснащені карабіном для кріплення

ССП-1/11ММ.16 КП-1

2 037

Л-1

1 781

13

Крісла колісні

Крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою:

універсальні, базові

КДР-1030-1

виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки регулюються за висотою, з відкидною суцільною опорою стопи, фіксовані підлокітники та система опори тіла, регульована за кутом нахилу спинка, оснащені запобіжним поясом, суцільною підставкою під гомілки, знімною передньою рукояткою для тримання, у складеному положенні не втрачають можливість пересуватися на колесах

6 045

АЛ 904.2 АЛ 907.2

виготовлені зі сталі, знімні підлокітники та підніжки, з відкидною складаною опорою стопи, обертаються, регулюються по висоті та/або за кутом нахилу, кут нахилу спинки та система опори тіла фіксовані, можуть бути оснащені суцільною або складаною підставкою під гомілки, подушкою на сидіння, протиперекидним пристроєм, у складеному положенні не втрачають можливість пересуватися на колесах

6 523

універсальні, з розширеними функціями

КДР-1030-3 КДР-1020 КДР-1010 КДР-1050 КДР-1060 КДР-1035

можуть бути виготовлені з алюмінієвого сплаву або сталі, підніжки з відкидною суцільною опорою стопи, регулюються за висотою, фіксовані підлокітники, фіксована або регульована за кутом нахилу спинка, система опори тіла фіксована або регульована за кутом нахилу, можуть бути оснащені валиком для збереження зазору між ногами, бічними упорами для голови та тіла, тримачами для ніг, задниками-тримачами, знімною передньою рукояткою для тримання, суцільною підтавкою для гомілок, запобіжним поясом, у складеному положенні не втрачають можливість пересуватись на колесах

6 545

ОККСА ОККСА-01 КкД-15 КкД-16

виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою та/або за кутом нахилу, підлокітники регулюються за висотою, спинка знімна та регульована за кутом нахилу, система опори тіла регульована за кутом нахилу, оснащені підголівником, валиком для збереження зазору між ногами, бічними упорами для тіла, запобіжним поясом, протиперекидним пристроєм, розбірні, у складеному положенні не втрачають можливість пересуватися на колесах

11 786

КкД-15-01

виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки з відкидною суцільною опорою стопи, регулюються за висотою, фіксовані підлокітники, спинка знімна та регульована за кутом нахилу, система опори тіла регульована за кутом нахилу, оснащені підголівником, бічними упорами для тіла та голови, подушкою на сидіння та спинку, запобіжним поясом, приставним столиком, протиперекидним пристроєм, розбірні, у складеному положенні не втрачають можливість пересуватися на колесах

14 526

Модель 238

виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою та кутом нахилу, знімні та обертаються, підлокітники регулюються за висотою та по горізонталі, спинка регульована за кутом нахилу, система опори тіла регульована за кутом нахилу, оснащені підголівником, подушкою на сидіння та спинку, протиперекидним пристороєм, складаною підставкою під гомілки, яка регулююється по глибині, робочим гальмом, розбірні

15 456

RE-MOD-MK 2200 (OSD-USTB-18)

виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою та кутом нахилу, знімні та обертаються, підлокітники регулюються за висотою та відкидаються, спинка знімна та регульована за кутом нахилу, система опори тіла регульована за кутом нахилу, регулюється ефективна ширина сидіння, оснащені підголівником, подушкою на сидіння та спинку, валиком для збереження зазору між ногами, бічними упорами для тіла, протиперекидним пристороєм, складаною підставкою під гомілки, сумкою для речей, розбірні та у складеному положенні не втрачають можливість пересуватись на колесах

26 320

Модель Сhild 1

виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки з відкидною суцільною опорою стопи, регулюються за висотою, підлокітники регулюються за висотою, спинка регульована за кутом нахилу, фіксована система опори тіла, регулюється ефективна ширина сидіння, оснащені підголівником, бічними упорами для тіла, валиком для збереження зазору між ногами, тримачами для ніг, знімною передньою рукояткою для тримання, запобіжним поясом, розбірні, у складеному положенні втрачають можливість пересуватися на колесах

14 312

ОККСД

виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки з відкидною суцільною опорою стопи, регулюються за висотою та за кутом нахилу, фіксовані підлокітники, спинка регульована за висотою та за кутом нахилу, система опори тіла обертається (знімається), сидіння знімне та регулюється по горизонталі та регулюється ефективна ширина, оснащені підголівником, валиком для збереження зазору між ногами, суцільною підставкою під гомілки, тримачами для ніг, запобіжним поясом, знімною передньою рукояткою для тримання, тентом від дощу та сонця, розбірні та у складеному положенні втрачають можливість пересуватись на колесах

17 864

Dixie plus

виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки з відкидною суцільною опорою стопи, регулюються за висотою та за кутом нахилу, фіксовані підлокітники, спинка регульована за кутом нахилу, система опори тіла пружинна, передбачено можливість зміни положення рукоятки, що є еквівалентом системи опори тіла, що обертається, сидіння знімне, оснащені підголівником, валиком для збереження зазору між ногами, суцільною підставкою під гомілки, запобіжним поясом, знімною передньою рукояткою для тримання, тентом від дощу та сонця, у складеному положенні втрачають можливість пересуватись на колесах

25 400

Ben 4 Plus Standart

виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною суцільною опорою стопи, регулюються за висотою та за кутом нахилу, фіксовані підлокітники, спинка регульована за кутом нахилу, система опори тіла фіксована, регулюється кут нахилу сидіння, оснащені підголівником, валиком для збереження зазору між ногами, суцільною підставкою під гомілки, запобіжним поясом, знімною передньою рукояткою для тримання, тентом від дощу та сонця, чохлом від дощу, у складеному положенні втрачають можливість пересуватись на колесах

25 400

RE-MK 2200

виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки з відкидною суцільною опорою стопи, регулюються за висотою та кутом нахилу, фіксовані підлокітники, спинка регульована за кутом нахилу та висотою, система опори тіла знімна та обертається, сидіння знімне, регулюється по горизонталі та регулюється ефективна ширина, оснащені підголівником, подушкою на сидіння та спинку, валиком для збереження зазору між ногами, запобіжним поясом, знімною передньою рукояткою для тримання, суцільною підставкою під гомілки, тентом від дощу та сонця, кошиком для перевезення речей, розбірні та у складеному положенні втрачають можливість пересуватись на колесах

25 614

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс:

універсальні, базові

Модель 874 ККС-01 ККС-02 ККС-03 ККСА КДСА ККСАШ КК.Х-3 OSD-ECO1 (40, 46) (OSD-MOD-ECO1)

можуть бути виготовлені з алюмінієвого сплаву або сталі, підніжки незнімні з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, фіксовані, або знімні, або відкідні підлокітники, фіксована або відкидна спинка, фіксована або регульована за кутом нахилу система опори тіла, може бути регульована колісна база, можуть бути оснащені суцільними підставками під гомілки, подушкою для сидіння, протиперекидним пристроєм, робочим гальмом, швидкознімними привідними колесами, сумкою для перевезення речей

8 042

Модель 901 Модель 908 АЛ 902.1 КкД-12 КкД-17 КкД-18 ОККС1-(01-05) ОККС2-(01-05) ККСАТ-(01-05) Модель SWC 350 OSD-MOD-ECO3 (45)

можуть бути виготовлені з алюмінієвого сплаву або сталі, підніжки знімні або незнімні з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою та/або за кутом нахилу, фіксовані, або знімні, або регульовані за висотою підлокітники, спинка фіксована, або відкидна, або знімна та регульована за висотою, система опори тіла фіксована або регульована за кутом нахилу, можуть бути оснащені суцільними або складаними підставками під гомілки, подушкою на сидіння або спинку, протиперекидним пристроєм, задниками-тримачами, сумкою для перевезення речей

8 282

Модель 277

виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, фіксовані підлокітники та спинка, система опори тіла регульована за кутом нахилу, оснащені суцільною підставкою під гомілки

5 277

Breezy 250 Breezy 250P Breezy 300 Breezy 300P Модель SWC

можуть бути виготовлені з алюмінієвого сплаву або сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, відкидні або відкидні та регульовані за висотою підлокітники, фіксована або відкидна спинка, фіксована система опори тіла, можуть бути оснащені задниками-тримачами, та/або суцільною підставкою під гомілки, та/або протиперекидним пристроєм

10 750

КСІ-1-1М-1Б КСІ-1-1М-2Б КСІ-1-1М-3Б КСІ-1-1М-4Б КСІ-1-1М-1 КСІ-1-1М-2 КСІ-1-1М-3 КСІ-1-1М-4 КЛС КЛСД КК-1-00 КК-1-01 КК-1-02

виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, знімні або відкидні підлокітники, фіксована або знімна спинка, фіксована система опори тіла, може регулюватися колісна база, можуть бути оснащені подушкою на сидіння, суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм, додатковими маленькими колесами для пересування в приміщені, жорсткою вставкою у сидіння, швидкознімними задніми колесами

9 380

TOMTAR BASIC

виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, знімні та обертаються, підлокітники відкидаються, спинка фіксована, система опори тіла регулюється за кутом нахилу, колісна база регулюється, оснащені суцільною підставкою під гомілки

10 755

КІС-1

виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, знімні підлокітники, фіксовані спинка та система опори тіла, оснащені суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм

6 688

OSD-STC2D (36, 40, 45, 50) (OSD-MOD-STC2D) OSD-STB2D (36, 40, 45, 50) (OSD-MOD-STB2D)

виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, знімні та обертаються, відкидні підлокітники, спинка фіксована, система опори тіла регулюється за висотою та кутом нахилу, оснащені подушкою на сидіння, задниками-тримачами, швидкознімними рушійними колесами та сумкою для перевезення речей

9 576

універсальні, з розширеними функціями

КтД-26-01 КкД-06КаД-19 Модель 951 Модель 244 ОККСС-01 ОККСС-02 ОККСС-03 КК-2-01 КК-2-02 КаД-11

можуть бути виготовлені з алюмінієвого сплаву або сталі, підніжки знімні або незнімні з відкидною складаною опорою або суцільною опорою стопи, регулюються за висотою та/або за кутом нахилу, знімні або фіксовані підлокітники, фіксована, або відкидна, або знімна спинка, відкидна та регульована за висотою спинка, система опори тіла фіксована, або регулюється за кутом нахилу, або регульована за кутом нахилу та за висотою, можуть бути оснащені сидінням з гігієнічним отвором, ручним гальмом, суцільною або складовою підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм, подушкою на сидіння та/або спинку, задниками-тримачами

9 488

ОККСО

виготовлені зі сталі, підніжки знімні з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, підлокітники відкидаються та регулюються за висотою, фіксована спинка, системи опори тіла регулюється за кутом нахилу, регулюється колісна база, оснащені протиперекидним пристроєм, суцільною підставкою під гомілки, пристроєм для керування однією рукою

18 054

ОККС2Ф

виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки знімні з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, підлокітники відкидаються та регулюються за висотою, спинка регулюється за висотою та відкидається, система опори тіла регульована за кутом нахилу та за висотою, регулюється колісна база, оснащені суцільною підставкою під гомілки, подушкою на сидіння, подушкою на сидіння та швидкознімними привідними колесами, обладнані сидінням та спинкою з регулюванням жорсткості, швидко-знімними колесами, додатковими маленькими колесами для пересування у вузькому приміщенні, вилками передніх коліс з регулюванням кута нахилу

15 150

ОККСДП

виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки знімні з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, підлокітники відкидаються та регулюються за висотою, фіксована спинка, система опори тіла регульована за кутом нахилу, оснащені суцільною підставкою під гомілки, подушкою на сидіння, запобіжним поясом та швидкознімними привідними колесами

15 176

ОККС3

виготовлені зі сталі, підніжки знімні з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, знімні та відкидні підлокітники, спинка регулюються за висотою, сидіння регулюється за висотою та за ефективною шириною, система опори тіла регулюються за висотою та за кутом нахилу, оснащені протиперекидним пристроєм, суцільною підставкою під гомілки, ширина сидіння регулюється в діапазоні 36-51 см

15 120

ККСК ККСК-01 ККСК-02 КК КК-01 КК-02 Модель 128 КЛСТ ККСН ККСН-01 ККСН-02

виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, знімні та/або обертаються, підлокітники знімні, або відкидні, або регулюються за висотою, фіксована спинка, система опори тіла фіксована, або регулюється по горизонталі та/або за кутом нахилу, за висотою, можуть бути оснащені подушкою на сидіння, протиперекидним пристроєм, суцільною підставкою під гомілки, сидінням з гігієнічним отвором, сидінням-носилками

12 822

Модель АWC Action 1 NG

виготовлені зі сталі або алюмінієвого сплаву, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, знімні та обертаються та/або регулюються за висотою, підлокітники регулюються за висотою або відкидаються, фіксована спинка, система опори тіла регулюється за висотою та/або за кутом нахилу, можуть бути оснащені подушкою на сидіння, задниками-тримачами, протиперекидним пристроєм, може регулюватись колісна база

10 095

Action 3 NG

виготовлені зі алюмінієвого сплаву, підніжки регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, знімні та обертаються, підлокітники регулюються за висотою та по горизонталі, фіксована спинка, система опори тіла регулюється за кутом нахилу та за висотою, колісна база регулюється, оснащені задниками-тримачами

12 485

КСІ-1-1 КСІ-1-1М-1Л КСІ-1-1М-2Л КСІ-1-1М-3Л OSD-STC3 (36, 40, 45, 50) (OSD-MOD-STC3) OSD-STВ3 (36, 40, 45, 50) (OSD-MOD-STВ3)

виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, знімні та обертаються та/або регулюються за висотою, підлокітники знімні та/або відкидаються та регулюються за висотою та по горизонталі, спинка знімна або фіксована, система опори тіла фіксована або регулюється за кутом нахилу та за висотою, можуть бути оснащені подушкою на сидіння, подовжувачем спинки, столиком, суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм або задниками-тримачами, подушкою на сидіння, швидкознімними рушійними колесами, сумкою для перевезення речей

10 576

OSD-STC2D (36, 40, 45, 50) (OSD-MOD-STC2D) OSD-STВ2D (36, 40, 45, 50) (OSD-MOD-STВ2D)

виготовлені зі сталі, підніжки регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, знімні та обертаються, підлокітники відкидаються, фіксована спинка, система опори тіла регулюється за кутом нахилу та за висотою, оснащені задниками-тримачами, подушкою на сидіння, швидкознімними рушійними колесами, знімним сидінням з гігієнічним отвором та сумкою для перевезення речей

12 757

OSD-STC3 (36, 40, 45, 50) (OSD-MOD-STC3) OSD-STВ3 (36, 40, 45, 50) (OSD-MOD-STВ3)

виготовлені зі сталі, підніжки регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, знімні та обертаються, підлокітники відкидаються та регулюються за висотою та по горизонталі, фіксована спинка, система опори тіла регулюється за кутом нахилу та за висотою, оснащені задниками-тримачами, подушкою на сидіння, швидкознімними рушійними колесами, знімним сидіннмя з гігієнічним отвором та сумкою для перевезення речей

13 406

OSD-MOD-EL-G-45

виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, знімні та обертаються, підлокітники відкидаються, фіксована спинка, система опори тіла регулюється за кутом нахилу та за висотою, оснащені задниками-тримачами, подушкою на сидіння, швидкознімними рушійними колесами та додатковими колесами для пересування у вузьких приміщеннях та сумкою для перевезення речей

12 264

OSD-MOD-EL-B-35

виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, знімні та обертаються, підлокітники відкидаються, фіксована спинка, система опори тіла регулюється за кутом нахилу, оснащені подушками на сидіння та спинку, суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм, швидкознімними рушійними колесами та сумкою для перевезення речей, мають додатково подушки на сидіння та спинку, суцільну опору для стопи

16 094

OSD-ADJK-M

виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки регулюються за висотою та кутом нахилу опори стопи, з відкидною складаною опорою стопи, підлокітники регулюються за висотою та по горизонталі, спинка регулюється за висотою, система опори тіла регулюється за кутом нахилу, за висотою та по горизонталі, оснащені подушками на сидіння та спинку, суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм, запобіжним поясом, швидкознімними рушійними колесами та сумкою для перевезення речей, ширина крісла та ширина сидіння регулюються, відкидні складані опори для стоп можуть бути модифіковані в суцільну опору для стоп

16 094

КК.Х-1

виготовлені зі сталі, підніжки знімні та регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, знімні підлокітники, спинка регулюється за кутом нахилу, фіксована система опори тіла, регулюється колісна база, оснащені протиперекидним пристроєм

8 633

універсальні, базові для активних пацієнтів

Модель 201 Модель 172

виготовлені зі сталі, підніжки регулюються за висотою, знімні або регульовані за висотою підлокітники, спинка регулюється за кутом нахилу, система опори тіла фіксована або регулюється за кутом нахилу, регулюється колісна база, оснащені суцільною підставкою під гомілки

6 916

КСІ-1-2-1Б КСІ-1-2-2Б КСІ-1-2-3Б КСІ-1-2-1 КСІ-1-2-2 КСІ-1-2-3

виготовлені зі сталі, підніжки регулюються за висотою, знімні підлокітники, спинка регулюється за кутом нахилу, фіксована система опори тіла, регулюється колісна база, оснащені подовжувачем спинки, подушкою на сидіння та/або суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм

8 765

ОККА

виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжка незнімна та регулюється за висотою, фіксовані підлокітники та спинка, система опори тіла регулюється за кутом нахилу, оснащені подушкою на сидіння, запобіжним поясом, суцільною підставкою під гомілки

10 472

універсальні, з розширеними функціями для активних пацієнтів

Модель КаД-20

виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки незнімні та регулюються за висотою, відкидні підлокітники, спинка відкидна, регулюється по горизонталі та за кутом нахилу, пружинна система опори тіла, регулюється за кутом нахилу, оснащені подушкою на сидіння, запобіжним поясом, протиперекидним пристроєм

13 384

Flaer 19 Flaer 32

виготовлені з титанового сплаву, підніжки регулюються за висотою, знімні підлокітники, спинка регулюється за кутом нахилу та/або відкидна, система опори тіла регулюється за кутом нахилу, можуть бути оснащені суцільною підставкою під гомілки, подушками на сидіння та спинку

25 903

Неlix2 Spin X

виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки знімні з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою або за висотою та кутом нахилу опори стопи, незнімні або регульовані за висотою підлокітники, спинка регулюється по горизонталі або відкидна, система опори тіла регулюється за кутом нахилу та за висотою, регулюється колісна база, оснащені подушкою на сидіння, можуть бути оснащені суцільною підставкою під гомілки, задниками-тримачами

31 108

Модель 124 Модель 120

виготовлені зі сталі, підніжки незнімні та регулюються за висотою та за кутом нахилу опори стопи, підлокітники регулюються за висотою, спинка фіксована або регулюється за висотою та за кутом нахилу, сидіння складається або регулюється за висотою, горизонталі та за кутом нахилу, фіксована або регульована за кутом нахилу висотою та по горизонталі система опори тіла, оснащені суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм

6 800

Стимул Стимул-01 Стимул-02 Стимул-1 Стимул-1-01 Стимул-1-02 КСІ-1-2-1Л КСІ-1-2-2Л КСІ-1-2-3Л

виготовлені зі сталі, підніжки незнімні та регулюються за висотою, знімні або знімні та регульовані по горизонталі підлокітники, спинка регулюється за кутом нахилу та відкидається, фіксована система опори тіла, регулюється колісна база, оснащені подовжувачем спинки, запобіжним поясом, подушкою на сидіння або на сидіння та спинку, протиперекидним пристроєм, суцільною підставкою під гомілки, швидкознімними привідними колесами

12 812

Модель 245

виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки знімні та регулюються за висотою та за кутом нахилу опори стопи, з відкидною суцільною опорою стопи, підлокітники регулюються за висотою, спинка фіксована, система опори тіла регулюється за кутом нахилу та за висотою, оснащені подушкою на сидіння, суцільною підставкою під гомілки та швидкознімними колесами

10 706

універсальні, базові для пацієнтів з порушеннями функцій хребта

ККСЛ ОККСЛ Модель 954

виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою та за кутом нахилу, знімні підлокітники, спинка регулюється за кутом нахилу, фіксована система опори тіла, оснащені подовжувачем спинки або підголівником, складовими підставками під гомілки, протиперекидним пристроєм, можуть бути оснащені подушкою на сидіння

8 961

КкД-04-01

виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки регулюються за висотою та за кутом нахилу, з відкидною складаною опорою стопи, знімні підлокітники, спинка та система опори тіла регулюються за кутом нахилу, оснащені подовжувачем спинки, бічними упорами для голови, складаними підставками під гомілки, протиперекидним пристроєм

11 415

універсальні, з розширеними функціями для пацієнтів з порушеннями функцій хребта

Breezy 250R Breezy 300R OSD-REC-45 OSD-REP-45

виготовлені зі сталі або алюмінієвого сплаву, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, знімні та обертаються, та/або регулюються за висотою та/або за кутом нахилу, знімні підлокітники, спинка регулюється за кутом нахилу, система опори тіла регулюється за кутом нахилу та висотою або фіксована, можуть бути оснащені подовжувачем спинки, суцільною або складаною підставкою під гомілки, задниками-тримачами, подушкою на сидіння, сумкою для перевезення речей

13 729

Модель 235

виготовлені зі сталі, підніжки регулюються за висотою та за кутом нахилу, з відкидною складаною опорою стопи з регульованим кутом нахилу, знімні підлокітники, регулюються за висотою та по горизонталі, спинка та система опори тіла регулюються за кутом нахилу, сидіння регулюється по горизонталі та за кутом нахилу, оснащені підголівником, подушками на сидіння та спинку, складаними підставками під гомілки, які регулюються за глибиною, протиперекидним пристроєм, робочим гальмом

16 276

Модель 250

виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою та за кутом нахилу, знімні підлокітники, спинка та система опори тіла регулюються за кутом нахилу, система опори тіла - одночасне регулювання спинки, сидіння та підніжки до вертикального положення (вертикалізатор), оснащені запобіжним поясом, суцільною підставкою під гомілки

19 261

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс:

універсальні, з розширеними функціями

ККД КЛК КДС

виготовлені зі сталі, підніжки регулюються за висотою, за кутом нахилу (одночасно із спинкою), з відкидною суцільною опорою стопи, спинка регулюється за кутом нахилу, фіксовані підлокітники та система опори тіла, можуть бути оснащені суцільною підставкою під гомілки, запобіжним поясом

9 694

КСД

виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, фіксована спинка, знімні підлокітники, система опори тіла регулюється за висотою та за кутом нахилу, оснащені суцільною підставкою під гомілки, подушкою на сидіння

11 295

КДС-1 КЛУ

виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною суцільною опорою стопи, регулюються за висотою та/або за кутом нахилу одночасно із спинкою, фіксовані підлокітники, система опори тіла фіксована або одночасне регулювання спинки, сидіння та підніжки до вертикального або горизонтального положення (вертикалізатор), оснащені підголівником, бічними упорами для тіла та/або голови, складаною або суцільною підставкою під гомілки, тримачами для ніг, запобіжним поясом

11 831

Крісла колісні з дворучним керуванням, важільним приводом на задні колеса:

базові, дорожні

Модель 178

виготовлені зі сталі, знімна підніжка з відкидною складаною опорою стопи обертається, регулюється за висотою, знімні підлокітники, фіксовані спинка та система опори тіла, оснащені суцільною підставкою під гомілки

8 352

ДККС-3-01-38 ДККС-3-01-43 ДККС-3-01-46 ДККС-3-02-38 ДККС-3-02-43 ДККС-3-02-46

виготовлені зі сталі, знімні підніжки, регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, підлокітники регулюються за висотою, фіксовані спинка та система опори тіла, можуть бути оснащені задниками-тримачами, запобіжним поясом, суцільною підставкою під гомілки, пристосуванням для милиць

10 012

КД

виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною суцільною опорою стопи, фіксовані спинка та система опори тіла, знімні підлокітники, триколісні, оснащені робочим гальмом

8 548

ДККС-6-01-43 ДККС-6-01-46

виготовлені зі сталі, знімні підніжки, регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, фіксовані підлокітники, спинка та система опори тіла, оснащені суцільною підставкою під гомілки

9 887

ДККРС-2-01-40 ДККРС-2-01-44 ДККРС-2-01-48 ДККРС-2-01-52

виготовлені зі сталі, знімні підніжки, регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, підлокітники регулюються за висотою, знімна спинка, фіксована система опори тіла, оснащені задниками-тримачами, запобіжним поясом, складаними підставками під гомілки

11 911

ДККС-3-01-50 ДККС-3-02-50

виготовлені зі сталі, знімна підніжка з відкидною складаною опорою стопи регулюється за висотою, підлокітники регулюються за висотою, фіксовані спинка та система опори тіла, можуть бути оснащені задниками-тримачами, запобіжним поясом, суцільною підставкою під гомілки, пристосуванням для милиць

10 273

ДККС-2-01-43 ДККС-2-01-46 ДККС-2-02-43 ДККС-2-02-46 ДККС-2-03-43 ДККС-2-03-46

виготовлені зі сталі, знімні підніжки, регулюються за висотою з відкидною складаною опорою стопи, фіксовані підлокітники, спинка та система опори тіла, можуть бути оснащені задниками-тримачами, запобіжним поясом, пристосуванням для милиць, подушкою на сидіння, робочим гальмом

13 084

ДККС-4-01-42 ДККС-4-01-47 ДККС-4-02-42 ДККС-4-02-47 ДККС-9-01-38 ДККС-9-01-43 ДККС-9-01-46 ДККС-9-02-38 ДККС-9-02-43 ДККС-9-02-46 ДККС-9-03-38 ДККС-9-03-43 ДККС-9-03-46

виготовлені зі сталі, знімна підніжка з відкидною складаною опорою стопи регулюється за висотою та/або кутом нахилу, підлокітники регулюються за висотою, спинка регулюється за кутом нахилу або фіксована, фіксована система опори тіла, можуть бути оснащені задниками-тримачами, запобіжним поясом, суцільною підставкою або складаними підставками під гомілки, пристосуванням для милиць

10 558

ДККС-10-01-42 ДККС-10-01-47 ДККС-10-02-42 ДККС-10-02-47

виготовлені зі сталі, знімні підніжки, з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою та за кутом нахилу, підлокітники регулюються за висотою, спинка з регульованим кутом нахилу, фіксована система опори тіла, оснащені запобіжним поясом, складаними підставками під гомілки, пристосуванням для милиць

11 392

КЛР

виготовлені зі сталі, фіксована підніжка, фіксовані підлокітники, спинка з регульованим кутом нахилу, триколісні, система опори тіла - пружинна

10 614

ДККС-10-03-42 ДККС-10-03-47

виготовлені зі сталі, знімні підніжки, з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою та за кутом нахилу, підлокітники регулюються за висотою, спинка з регульованим кутом нахилу, фіксована система опори тіла, оснащені запобіжним поясом, складаними підставками під гомілки, пристосуванням для милиць

12 498

ДККРС-3-01-40 ДККРС-3-01-44 ДККРС-3-01-48 ДККРС-3-01-52

виготовлені зі сталі, знімна підніжка з відкидною складаною опорою стопи регулюється за висотою та за кутом нахилу, підлокітники регулюються за висотою, знімна спинка, фіксована система опори тіла, оснащені запобіжним поясом, складаними підставками під гомілки

12 288

ДККС-4-01-50 ДККС-4-01-54 ДККС-4-02-50 ДККС-4-02-54 ДККС-9-01-50 ДККС-9-02-50 ДККС-9-03-50

виготовлені зі сталі, знімна підніжка з відкидною складаною опорою стопи регулюється за висотою та/або кутом нахилу, підлокітники регулюються за висотою, спинка регулюється за кутом нахилу або фіксована, фіксована система опори тіла, можуть бути оснащені задниками-тримачами, запобіжним поясом, суцільною підставкою або складаними підставками під гомілки, пристосуванням для милиць

10 823

ДККС-10-01-50 ДККС-10-01-54 ДККС-10-02-50 ДККС-10-02-54

виготовлені зі сталі, знімні підніжки, регулюються за висотою та за кутом нахилу, з відкидною складаною опорою стопи, регульовані підлокітники, спинка з регульованим кутом нахилу, фіксована система опори тіла, оснащені запобіжним поясом, складаними підставками під гомілки, пристосуванням для милиць

11 339

ДККС-8-01-43 ДККС-8-01-46 ДККС-8-02-43 ДККС-8-02-46 ДККС-8-03-43 ДККС-8-03-46 ДККС-8-04-43 ДККС-8-04-46

виготовлені зі сталі, знімна підніжка з відкидною складаною опорою стопи регулюється за висотою та за кутом нахилу, підлокітники регулюються за висотою, фіксовані спинка та система опори тіла, оснащені подушкою на сидіння, складаними підставками під гомілки, запобіжним поясом, пристосуванням для милиць, робочим гальмом

13 772

ДККС-10-03-50 ДККС-10-03-54

виготовлені зі сталі, знімна підніжка з відкидною складаною опорою стопи регулюється за висотою та за кутом нахилу, підлокітники регулюються за висотою, спинка регулюється за кутом нахилу, фіксована система опори тіла, оснащені запобіжним поясом, складаними підставками під гомілки, пристосуванням для милиць, підголівником

12 750

Крісла колісні з дворучним керуванням, важільним приводом на передні колеса:

дорожні, базові

КРД

виготовлені зі сталі, підніжки регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, знімні підлокітники, фіксовані спинка та система опори тіла, оснащені подушкою на сидіння, суцільною підставкою під гомілки

9 211

ДККС-5-01-40 ДККС-5-01-43 ДККС-1-01-40 ДККС-1-01-43 ДККС-1-02-40 ДККС-1-02-43 ДККС-1-03-40 ДККС-1-03-43 ДККС-7-01-40 ДККС-7-01-43 ДККС-7-02-40 ДККС-7-02-43 ДККС-7-03-40 ДККС-7-03-43 ДККС-7-04-40 ДККС-7-04-43

виготовлені зі сталі, знімна підніжка з відкидною складаною опорою стопи регулюється за висотою, підлокітники регулюються за висотою, фіксована або відкидна спинка, фіксована система опори тіла, можуть бути оснащені подушкою на сидіння, запобіжним поясом, суцільною підставкою під гомілки, пристосуванням для милиць

10 347

КДСВ КДСВ-01 КДСВ-02 ККВ

виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, знімні та/або регулюються за висотою, фіксовані або знімні підлокітники, фіксовані спинка та система опори тіла, можуть бути оснащені подушкою на сидіння, знімним сидінням жорсткої конструкції, запобіжним поясом

10 347

Крісла колісні з одноручним керуванням важільним приводом на передні колеса:

ДККА "Marusia-1" ДККА "Marusia-2"

виготовлені зі сталі, підніжка з відкидною суцільною опорою або з відкидною складаною опорою стопи регулюється за висотою, знімні та відкидні підлокітники, спинка відкидна, регулюється по горизонталі, система опори тіла пружинна, оснащені подушками на сидіння та спинку, суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм у вигляді колеса, робочим гальмом

19 382

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням та механічним приводом для активних пацієнтів:

з розширеними функціями, дорожні

КСІ-1-2-3П

виготовлені зі сталі, підніжка регулюється за висотою та кутом нахилу опори для стопи, знімні підлокітники, спинка регулюється за кутом нахилу, фіксована система опори тіла, триколісні, знімний цепний привод до базової універсальної коляски, що дозволяє її використовувати у приміщеннях та на вулиці, оснащені подовжувачем спинки, подушкою на сидіння, суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм, робочим гальмом

17 195

Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса:

універсальні, базові

Модель 110 КеД-31 КеД-32 ККEД 11 ККЕК 1 Модель 215

виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, знімні, обертаються, регулюються за висотою, підлокітники регулюються за висотою та/або знімні, спинка знімна або відкидна, система опори тіла фіксована або регулюється за кутом нахилу, можуть бути оснащені подушкою на сидіння, запобіжним поясом, ручним привідним ободом, суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм

40 500

КЕК "Неон-Іскра"

виготовлені зі сталі, знімні підніжки, регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, знімні підлокітники, знімна спинка, фіксована система опори тіла, оснащені суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм, ручним привідним ободом

31 415

універсальні, з розширеними функціями

Rumba

виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, знімні, обертаються, регулюються за висотою, регульовані за висотою підлокітники, спинка знімна та регулюється за висотою та кутом нахилу, фіксована система опори тіла, ефективна ширина сидіння регулюється, оснащені задниками-тримачами, протиперекидним пристроєм

65 512

ККЕК 2

виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, знімні, обертаються, регулюються за висотою, знімні підлокітники, відкидна спинка, фіксована система опори тіла, керування здійснюється за допомогою пульта управління (спецпристрою) підборіддям, оснащені подовжувачем спинки, підголівником, бічними упорами для голови, подушкою на сидіння, запобіжним поясом, протиперекидним пристроєм, суцільною підставкою під гомілки

46 023

дорожні, з розширеними функціями

Модель 123

виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, знімні, обертаються, регулюються за висотою, знімні підлокітники, регульована за кутом нахилу спинка, система опори тіла пружинна та регульована за кутом нахилу, оснащені подушкою на сидіння, суцільною підставкою під гомілки, запобіжним поясом, протиперекидним пристроєм

44 808

Sterling S400 Wisking 4028 КеД 34

виготовлені зі сталі, фіксовані підніжки, знімні та регульовані по горизонталі або відкидні підлокітники, регульована спинка, система опори тіла регульована по горизонталі, вертикалі та обертається, підвищений запас руху та швидкості пересування, оснащені подушками на сидіння та спинку, підголівником, запобіжним поясом, протиперекидним пристроєм

77 007

Wisking 4025

виготовлені зі сталі, фіксовані підніжки, відкидні підлокітники, регульована спинка, система опори тіла регульована по горизонталі, вертикалі та обертається, підвищений запас руху та швидкість пересування, оснащені подушками на сидіння та спинку, підголівником, запобіжним поясом, протиперекидним пристроєм

54 000

Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на передні колеса:

дорожні, базові

Модель 220

виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, регулюється кут нахилу опори стопи, підлокітники регулюються за висотою, знімна спинка, система опори тіла пружинна, оснащені подушкою на сидіння, запобіжним поясом, робочим гальмом, електричним приводом для управління веденими колесами, суцільною підставкою під гомілки

61 805

Дошки для пересування (коляски малогабаритні):

універсальні, базові

КМ

виготовлені зі сталі, підніжки, підлокітники та спинка відсутні, фіксована система опори тіла, оснащені штовхачами, запобіжним поясом

2 283

Триколісні велосипеди

дорожні, базові

ВТП, ВТПД

виготовлені зі сталі, підніжки, підлокітники та спинка відсутні, сидіння регулюється за висотою та по горизонталі, система опори тіла регулюється за висотою, оснащені тримачами для ніг, задниками-тримачами, запобіжним поясом, робочим гальмом

11 599

14

Допоміжні засоби для підйому

Підйомники пересувні:

ОР.4.1.1.1

пересувні, гідравлічні, оснащені сидінням з ременями

ПГР-150РМ/ 8ММ.36.04

24 879

ОР.4.1.1.2

пересувні, електричні, оснащені сидінням з ременями

ПГР-150ЕМ/ 8ММ.36.02

25 686

Підйомники стаціонарні:

ОР.4.5.1.1

стаціонарні, гідравлічні, кріпляться до стіни (стін), підлоги та (або) стелі

ПГР-150РС/ 8ММ.36.03

22 595

ОР.4.5.1.2

стаціонарні, електричні, кріпляться до стіни (стін), підлоги та (або) стелі

ПГР-150ЕС/ 8ММ.36.01

23 937

Меблі та оснащення

15

Меблі:

Столи (робочі, приліжкові, столи-парти, стійки-парти, стійки, підставки)

столи робочі для гри (базові)

МО.1.1.1.2-1-2-2Д

складані, регулюються за висотою та кутом нахилу

АНТ330/ 11ММ.18Д СІД-2

1 565

столи-парти (стільці зі столом) (базові)

МО.1.1.2.1-1-2-2-2Д

складані, регулюються за висотою та кутом нахилу, глибина сидіння регульована, оснащені знімною стільницею, задниками-тримачами, валиком для збереження зазору між ногами, м`якою спинкою, підніжки регулюються за висотою, спинка може регулюватися за висотою та шириною

АНТ310/ 2ММ.04.01Д АНТ311/ 2ММ.04.02Д АНТ312/ 2ММ.04.03Д АНТ313 АНТ314 СтД-П1/ 11ММ.23Д СП-3

3 809

МО.1.1.2.1-2-1-1-1Д

нескладані, нерегульовані, розбірні, оснащені м`яким сидінням та спинкою

Мод. 360

5 155

МО.1.1.2.1-1-2-2-1Д

складані, регулюються за висотою та за кутом нахилу, глибина сидіння не регульована, підніжки регулюються за висотою, кутом нахилу та глибиною опори стопи, оснащені знімною стільницею, задниками-тримачами, валиком для збереження зазору між ногами

Мод. ССС-2

3 349

столи-парти (стільці зі столом) (з розширеними функціями)

МО.1.1.2.1-2-2-2-2Д

нескладані, розбірні, регулюються за висотою за кутом нахилу, глибина сидіння регульована, підлокітники регулюються по горизонталі та за висотою, підніжки регулюються за кутом нахилу та глибиною опори стопи, оснащені м`яким сидінням та спинкою, можуть комплектуватися підголівниками

Мод. 375 Мод. КР 375

9 018

Мод. 375П

Мод. 375-01

Мод. 375-01П

Мод. 375-02

Мод. 375-02П

МО.1.1.2.1-2-2-1-1Д

нескладані, регулюються за висотою, оснащені підголівником, що регулюється за висотою, бічними упорами для тіла, валиком для збереження зазору між ногами

ОСП

стійки-парти (базові)

МО.1.1.2.2-1-2-2-2 Д

складані, регулюються за висотою та кутом нахилу, спинка регулюється за висотою, глибина сидіння регульована, підніжки регулюються за кутом нахилу та глибиною опори стопи, оснащені тримачами для ніг, валиком для збереження зазору між ногами, фіксуючим поясом, фіксаторами гомілок, столиком, який регулюється за висотою та кутом нахилу, може використовуватися як вертикалізатор

АНТ430/ 11ММ.11Д

6 132

МО.1.1.2.2-2-2-2-2 Д

нескладані, регулюються за висотою та за кутом нахилу, глибина сидіння регульована, підніжки регулюються за кутом нахилу та глибиною опори стопи, оснащені тримачами для ніг, валиком для збереження зазору між ногами, фіксуючим поясом

СП-1

СП-4

стійки (вертикалізатори, стійки похилі) (базові)

МО.1.1.2.3-1-2-2-1 Д

складані, регулюються за висотою та за кутом нахилу, глибина сидіння не регульована

Стоік-12 НМ 005

5 155

МО.1.1.2.3-1-2-1-1 Д

складані, регулюються за висотою, не регулюються за кутом нахилу та глибиною сидіння, стільниця та фіксуючий пояс регулюються за висотою, оснащені тримачами для ніг та задниками-тримачами

АНТ410/ 11ММ.08Д

МО.1.1.2.3-1-2-2-1 Д

складані, регулюються за висотою та кутом нахилу, глибина сидіння не регульована, спинка, стільниця та підлокітники регулюються за висотою та за кутом нахилу

АНТ402/ 11ММ.09.02 АНТ401/ 11ММ.09.01

6 728

складані, не регулюються за висотою та глибиною сидіння, спинка та стільниця регулюються за кутом нахилу

АНТ403

МО.1.1.2.3-1-2-2-1 Д

складані, регулюються: спинка - за кутом нахилу, елементи фіксації тулуба - за шириною, система опори тулуба - за висотою, абдуктор - за висотою та глибиною за допомогою пневмоциліндра

ВО-1

6 254

складані, регулюються за висотою та за кутом нахилу, глибина сидіння не регульована, регулюються: стільниця - за кутом нахилу, система опори тулуба - за висотою, абдуктор - за висотою та глибиною за допомогою пневмоциліндра

СПд-1

МО.1.1.2.3-1-2-2-1 Д

складані, регулюються: спинка - за кутом нахилу, елементи фіксації тулуба - за шириною, система опори тулуба - за висотою, абдуктор - за висотою та глибиною за допомогою механічного домкрата

ВО-2

7 625

нескладані, регулюються: стільниця та стійка - за висотою та за кутом нахилу, глибина сидіння не регулюється

Мод. ВД

МО.1.1.2.3-1-2-1-1 Д

складані, регулюються за висотою, не регулюються за кутом нахилу та глибиною сидіння, регулюються: стільниця та опора для тулуба - за висотою, абдуктор - за глибиною та висотою

СВн-1 СВн-2

4 612

МО.1.1.2.3-2-2-1-1

нескладані, регулюються: стільниця та опора для тулуба - за висотою, глибина сидіння не регулюється, оснащена пахівниками, що регулюються за висотою

Мод. ВДР ВДР-01 ВДР-02

10 133

стійки (вертикалізатори, стійки похилі) (з розширеними функціями)

МО.1.1.2.3-1-2-2-1Д

складані, регулюються: спинка - за кутом нахилу, елементи фіксації тулуба - за шириною, система опори тулуба - за висотою, абдуктор - за висотою та глибиною за допомогою електричного приводу, який оснащено пультом керування

ВО-3

23 831

МО.1.1.2.3-2-2-2-1Д

нескладані, регулюються: система опори для тулуба та абдуктор - за висотою, стільниця - за кутом нахилу, глибина сидіння не регулюється

ОСПВ

9 760

МО.1.1.2.3-2-2-1-1Д

нескладані, регулюються: система опори для тулуба - за висотою, стільниця - за глибиною та висотою, глибина сидіння не регулюється

ОСВ

МО.1.1.2.3-2-2-2-1Д

нескладані, регулюються: стільниця - за кутом нахилу та глибиною, всі система опори тулуба - за висотою, фіксатори тулуба та стегон - за шириною, фіксатори колін - за висотою та шириною, підголівник - за висотою та глибиною з регулюванням кута нахилу та ширини, можливість передньої та задньої вертикалізації

Мод. 390

17 297

стійка функціональна (базова)

МО.1.1.2.4-1-2-1-1

складана, регулюється за висотою, не регулюються кут нахилу та глибина сидіння

Стоік-12 НМ099/8ММ.35

3 956

підставка (базова)

МО.1.1.2.5-1-1-2-1

складана, регулюється кут нахилу, не регулюється висота

Стоік-12 НМ058/9ММ.08

802

столи приліжкові (базові)

МО.1.1.3.1-2-2-1

нескладані, регулюються за висотою, не регулюється кут нахилу

6ММ.04.01 Стоік-14 НМ055/6ММ.02

1 580

нескладані, регулюються за висотою, не регулюється кут нахилу, двостійкові

СП-1/6ММ.01

МО.1.1.3.1-2-2-2

нескладані, регулюються за висотою та за кутом нахилу

СП-3/6ММ.03

1 886

МО.1.1.3.1-1-2-2

складані, регулюються за висотою та за кутом нахилу

СТОІК71-027

табурети (базові)

МО.1.2.1.1-2-1-1-1Д

нескладані, нерегульовані, складаються з трьох табуретів різного розміру

Стоік-14 НМ054/ 11ММ.25.01 Стоік-14 НМ054/ 11ММ.25.02 Стоік-14 НМ054/ 11ММ.25.03

1 049

стільці стаціонарні (не пересувні) (базові)

МО.1.2.1.2-2-2-1-1Д

нескладані, не регулюються за кутом нахилу та глибиною сидіння, регулюються за висотою

АНТ320/ 11ММ.17Д СРд-1

724

стільці пересувні (базові)

МО.1.2.1.3-2-2-1-1Д

нескладані, регулюються за висотою, не регулюються за кутом нахилу та глибиною сидіння, оснащені м`якою спинкою, чотирма колесами, обмежувачами тулуба, рукояткою для тримання

АНТ340/ 11ММ.10Д ССМд-1

2 082

ліжка (базові)

МО.1.3.1-2-2-2

не регулюються за висотою, трисекційні, три регульовані секції, з ручним регулюванням

300-HC-LA

20 048

МО.1.3.2-1-3-2

регулюються за висотою, чотирисекційні, три регульовані секції, регулюються за допомогою електричного приводу, оснащені матрацем, додатково можуть бути укомплектовані поручнем для підіймання та мотузковими сходами

TAURUS P025001140111036

41 630

шведські стінки (базові)

МО.1.4.3.1

не регулюється кут нахилу, жорстко кріпляться до стіни

АНТ453

2 071

МО.1.4.1.1

не регулюється кут нахилу, жорстко кріпляться до стіни, оснащені турніком

АНТ451

2 348

МО.1.4.2.1

не регулюється кут нахилу, жорстко кріпляться до стіни, оснащені турніком, дошкою для вправ

АНТ452

3 033

МО.1.4.3.2Д

регулюється кут нахилу

Стоік-12 НМ003/ 11ММ.27.01Д

4 128

МО.1.4.1.2Д

регулюється кут нахилу, оснащені турніком

Стоік-12 НМ003т АНТ450/ 11ММ.07Д

3 049

МО.1.4.2.2Д

регулюється кут нахилу, оснащені турніком, дошкою та мотузковими сходами

СТОІК72-058

4 368

матраци протипролежневі (базові)

МО.1.5-1-4

одношарові, пневматичні, оснащені автоматичним компресором та додатковим водонепроникним чохлом

Арр-Р08

10 802

16

Оснащення

Перила (базові)

МО.2.1.1.2Д

виготовлені з деревини, не регулюються за висотою, оснащені обмежувальними дерев`яними дошками для запобіганння схрещенню ніг при ходьбі

АНТ440/ 11ММ.19Д ПДВХ-2

2 056

Брусся, руків’я, опори (базові)

МО.2.1.2.2

виготовлені зі сталі, конструкція може бути прямою або кутовою

Стоік-14 НМ067/8ММ.25 Стоік-14 НМ066/8ММ.23 ПП-5.1.2.1 ПП-5.1.2.9 ПП-5.1.2.17 ПП-5.1.2.25 ПЗ1-5.1.2.1 ПЗ1-5.1.2.5 ПЗ2-5.1.2.1 ПЗ2-5.1.2.5

308

МО.2.1.2.3

виготовлені зі сталі, відкидні

ОТ-6.1.2.5 Стоік-14 НМ065/8ММ.21 ОТ-6.1.2.7

847

МО.2.1.2.4

виготовлені зі сталі, поворотні

Стоік-14 НМ062/8ММ.22

Підтримуючі пристрої (базові)

МО.2.1.3.2

виготовлені зі сталі, поворотні

ОТ-6.1.1.1

819

МО.2.1.3.3

виготовлені зі сталі, комбіновані

ОТ-5.1.2.9 ОУ-5.1.2.45

521

17

Спеціальні засоби для орієнтування та обміну інформацією

мобільний телефон для письмового спілкування

технічні характеристики: екран 4.5, розподільча здатність екрану 480?800; великі шрифти; великі кнопки; динамік підвищеної гучності; кнопка SOS

3 909

аудіоплеєр для осіб з вадами зору

технічні характеристики: відтворення файлів MP3/WMA/WAV з mikroSD карти та USB-носіїв; відтворення треку з останньої точки після відключення USB-носія; вимір номерa треку; відтворення радіостанцій FM-діапозону; відтворення звуку через вбудований гучномовець чи навушники; акумулятор 600mAh; можливість зарядки акумулятора від мережевого зарядного пристрою та від комп`ютера через USB-кабель

913

+------------------------+-----------------+
| Директор
Фінансово-економічного
департаменту | В. Задніпрянець |
+------------------------+-----------------+