03.03.2016
+------------------------------------------+
|                     |
+------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ |
+------------------------------------------+
|         НАКАЗ          |
+------------------------------------------+
|       28.01.2016  № 55       |
+------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2016 р.
за № 235/28365 |
+---+------------------------------+

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 09 серпня 2005 року № 250

Відповідно до Закону України „Про альтернативну (невійськову) службу” та постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 „Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України”, з метою приведення нормативно-правових актів з питань проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби у відповідність із законодавством НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 09 серпня 2005 року № 250 „Про затвердження форми звітності № 1-АС „Звіт про проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби та звільнення громадян від призову на військові збори за релігійними переконаннями” та Інструкції щодо її заповнення” , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року  за № 926/11206.

2. Департаменту ринку праці та зайнятості (Кікіна С.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ярошенка В.С.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+---------+------------+
| Міністр | П. Розенко |
+---------+------------+
+-------------------------------------------------+--------+
| ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державної служби статистики України | І. Жук |
+-------------------------------------------------+--------+