03.03.2016

УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва

Неофіційний переклад

Київ, 4 грудня 2015 року

Високоповажносте,

Я маю честь підтвердити наступну домовленість, нещодавно досягнуту між представниками Уряду Японії та Уряду України щодо японського кредиту, який буде надаватися з метою підтримки економічної стабілізації та зусиль розвитку України:

1. Кредит в японських ієнах у розмірі до тридцяти шести мільярдів дев’ятсот шістдесяти дев`яти мільйонів єн ( 36 969 000 000) (далі - "Кредит") буде наданий як кредит на політику розвитку економічних реформ (II) згідно з відповідними законами та нормативними актами Японії Уряду України Японським агентством міжнародного співробітництва (далі - "JICA") з метою підтримки Уряду України у його програмі реформ в рамках Програми дій Кабінету Міністрів України (далі - "Програма реформування").

2. (1) Кредит надаватиметься через кредитну угоду, яка буде укладена між Урядом України і JICA. Умови надання Кредиту, а також процедури його використання, будуть регулюватися зазначеною кредитною угодою в рамках даної домовленості, яка міститиме, в тому числі, такі принципи:

(a) Термін погашення становитиме чотирнадцять (14) років після пільгового періоду у шість (6) років;

(б) Процентна ставка розраховується в розмірі ставки ЛІБОР, дійсної протягом шести місяців для японської єни, плюс нуль цілих п'ять сотих відсотка (0,05%) річних;

+---+--------------------------+
|   | Його Високоповажності
Арсенію ЯЦЕНЮКУ
Прем’єр-міністру України |
+---+--------------------------+

(в) Незважаючи на підпункт (b) вище, якщо значення процентної ставки, зазначеної у підпункті (b), нижче, ніж нуль цілих одна сота відсотка (0,1%), процентна ставка розраховуватиметься у розмірі нуль цілих одна сотих відсотка (0,1%) на рік; і

(г) Період виплати складатиме один (1) рік після дати набрання чинності зазначеної кредитної угоди.

(2) Період виплати, про який йдеться у підпункті (1) (d) вище, може бути продовжений за згодою відповідних органів двох урядів.

3. (1) Кредит буде надано для покриття бюджетних витрат, які здійснюватимуться компетентними органами Уряду України з метою підтримки реалізації Програми реформування, за винятком витрат на товари, які будуть зазначені у списку, взаємно узгодженому між зацікавленими органами двох урядів.

(2) Список, про який йдеться у підпункті (1) вище, може бути змінений за згодою між зацікавленими органами двох урядів.

4. Уряд України вживає заходів, щоб мати еквівалент у валюті України єнової суми виплат Кредиту перерахованих на державний бюджетний рахунок, відкритий на ім'я Уряду України. Таким чином, сума переказу має бути включена до державного бюджету Уряду України.

5. Що стосується доставки і морського страхування товарів, куплених в рамках Кредиту, уряд України має утримуватися від будь-яких обмежень, які можуть перешкоджати справедливій та вільній конкуренції між судноплавними і морськими страховими компаніями.

6. Уряд України звільняє JICA від усіх фіскальних зборів та податків, що стягуються в Україні з та/або у зв'язку з Кредитом і нарахованими відсотками.

7. Уряд України має вживати необхідних заходів для забезпечення того, щоб Кредит використовувався належним чином і виключно на бюджетні витрати, зазначені у підпункті (1) пункту 3.

8. Уряд України має, на прохання, забезпечити Уряд Японії та JICA наступним:

(a) Інформацією та даними стосовно використання Кредиту та про хід реалізації Програми реформування; та

(б) Будь-якою іншою інформацією стосовно Кредиту та Програмою реформування.

9. Обидва уряди мають консультуватися один з одним щодо будь-яких питань, які можуть виникати з або у зв'язку з цією домовленістю.

Далі я маю честь запропонувати, щоб ця нота і нота Вашої Високоповажності у відповідь, що підтверджує дану домовленість від імені Уряду України, являли собою угоду між двома Урядами, яка набере чинності з дати отримання Урядом Японії письмового повідомлення від Уряду України про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності такої угоди.

Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб поновити Вашій Високоповажності запевнення в своїй найвищій повазі.

Київ, 4 грудня 2015 року

Високоповажносте,

Я маю честь підтвердити отримання ноти Вашої Високоповажності від сьогоднішньої дати, в якій говориться таке:

"Високоповажносте,

Я маю честь підтвердити наступну домовленість, нещодавно досягнуту між представниками Уряду Японії та Уряду України щодо японського кредиту, який буде надаватися з метою підтримки економічної стабілізації та зусиль розвитку України:

1. Кредит в японських ієнах у розмірі до тридцяти шести мільярдів дев’ятсот шістдесяти дев`яти мільйонів єн ( 36 969 000 000) (далі - "Кредит") буде наданий як кредит на політику розвитку економічних реформ (ІІ) згідно з відповідними законами та нормативними актами Японії Уряду України Японським агентством міжнародного співробітництва (далі - "JICA") з метою підтримки Уряду України у його програмі реформ в рамках Програми дій Кабінету Міністрів України (далі - "Програма реформування").

2. (1) Кредит надаватиметься через кредитну угоду, яка буде укладена між Урядом України і JICA. Умови надання Кредиту, а також процедури його використання, будуть регулюватися зазначеною кредитною угодою в рамках даної домовленості, яка міститиме, в тому числі, такі принципи:

(a) Термін погашення становитиме чотирнадцять (14) років після пільгового періоду у шість (6) років;

(б) Процентна ставка розраховується в розмірі ставки ЛІБОР, дійсної протягом шести місяців для японської єни, плюс нуль цілих п'ять сотих відсотка (0,05%) річних;

+---+-------------------------------+
|   | Його Високоповажності
Шігекі СУМІ
Надзвичайному та Повноважному
Послу Японії в України |
+---+-------------------------------+

(в) Незважаючи на підпункт (b) вище, якщо значення процентної ставки, зазначеної у підпункті (b), нижче, ніж нуль цілих одна сота відсотка (0,1%), процентна ставка розраховуватиметься у розмірі нуль цілих одна сотих відсотка (0,1%) на рік; і

(г) Період виплати складатиме один (1) рік після дати набрання чинності зазначеної кредитної угоди.

(2) Період виплати, про який йдеться у підпункті (1) (d) вище, може бути продовжений за згодою відповідних органів двох урядів.

3. (1) Кредит буде надано для покриття бюджетних витрат, які здійснюватимуться компетентними органами Уряду України з метою підтримки реалізації Програми реформування, за винятком витрат на товари, які будуть зазначені у списку, взаємно узгодженому між зацікавленими органами двох урядів.

(2) Список, про який йдеться у підпункті (1) вище, може бути змінений за згодою між зацікавленими органами двох урядів.

4. Уряд України вживає заходів, щоб мати еквівалент у валюті України єнової суми виплат Кредиту перерахованих на державний бюджетний рахунок, відкритий на ім'я Уряду України. Таким чином, сума переказу має бути включена до державного бюджету Уряду України.

5. Що стосується доставки і морського страхування товарів, куплених в рамках Кредиту, уряд України має утримуватися від будь-яких обмежень, які можуть перешкоджати справедливій та вільній конкуренції між судноплавними і морськими страховими компаніями.

6. Уряд України звільняє JICA від усіх фіскальних зборів та податків, що стягуються в Україні з та/або у зв'язку з Кредитом і нарахованими відсотками.

7. Уряд України має вживати необхідних заходів для забезпечення того, щоб Кредит використовувався належним чином і виключно на бюджетні витрати, зазначені у підпункті (1) пункту 3.

8. Уряд України має, на прохання, забезпечити Уряд Японії та JICA наступним:

(a) Інформацією та даними стосовно використання Кредиту та про хід реалізації Програми реформування; та

(б) Будь-якою іншою інформацією стосовно Кредиту та Програмою реформування.

9. Обидва уряди мають консультуватися один з одним щодо будь-яких питань, які можуть виникати з або у зв'язку з цією домовленістю.

Далі я маю честь запропонувати, щоб ця нота і нота Вашої Високоповажності у відповідь, що підтверджує дану домовленість від імені Уряду України, являли собою угоду між двома Урядами, яка набере чинності з дати отримання Урядом Японії письмового повідомлення від Уряду України про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності такої угоди.

Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб поновити Вашій Високоповажності запевнення в своїй найвищій повазі."

Далі я маю честь підтвердити від імені Уряду України вищезгадану домовленість і погодитися, що нота Вашої Високоповажності і ця нота у відповідь являтимуть собою угоду між двома урядами, яка набере чинності з дати отримання Урядом Японії письмового повідомлення від Уряду України про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності такої угоди.

Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб поновити Вашій Високоповажності запевнення в своїй найвищій повазі.