04.03.2016
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 18 лютого 2016 р. № 124 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Про внесення зміни до § 33 Регламенту Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміну до § 33 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2013 р., № 35, ст. 1238), доповнивши пункт 5 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Проект акта Кабінету Міністрів щодо затвердження положення про центральний орган виконавчої влади підлягає обов’язковому погодженню з Нацдержслужбою в частині функціонального обстеження з метою недопущення дублювання повноважень. Нацдержслужба протягом п’яти робочих днів з дати вхідної реєстрації зазначеного проекту акта надає відповідний висновок. У разі ненадання Нацдержслужбою такого висновку у зазначений строк проект акта вважається погодженим за вмовчанням.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 19     |     |
+-------------------------+----------+