04.03.2016
+-------------------------------------------------------+
|                            |
+-------------------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ |
|     МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ     |
+-------------------------------------------------------+
|             НАКАЗ             |
+-------------------------------------------------------+
|         16.02.2016  № 243/126         |
+-------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 лютого 2016 р.
за № 290/28420 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю

Відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством НАКАЗУЄМО:

1. Унести до Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 травня 2003 року № 311, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 червня 2003 року за № 436/7757, такі зміни:

1) пункти 3 - 7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8 - 11 вважати відповідно пунктами 3 - 6;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Інформація про взяті на облік організації колективного управління відображається в реєстрі (додаток 1).”;

3) додатки 1-3 виключити.

У зв’язку з цим додатки 4 - 7 вважати відповідно додатками 1 - 4.

У тексті Порядку посилання на додатки 1 - 3 замінити посиланнями відповідно на додатки 1 - 4.

2. Департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Мініч О.О.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України - Торгового представника України Микольську Н.Я., заступника Міністра освіти і науки України Стріху М.В. і Голову Державної служби інтелектуальної власності України Жарінову А.Г.

+-----------------------------+------------+
| Виконувач обов’язків
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України | Ю. Ковалів |
+-----------------------------+------------+
+--------------------------------+---------+
| Міністр освіти і науки України | С. Квіт |
+--------------------------------+---------+