30.03.2016
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   12.03.2016  № 671/5   |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2016 р.
за № 393/28523 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до Переліку типових видів документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності підприємств, установ і організацій

Відповідно до абзацу третього пункту 4 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 02 червня 2015 року № 497-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою" НАКАЗУЮ:

1. Внести до розділу XI Переліку типових видів документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 липня 2014 року № 1188/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 липня 2014 року за № 873/25650, такі зміни:

у графі 2 статті 307 слово "(республіканські)" виключити;

у графі 2 статті 308 слова "адміністративно-територіальних утворень (одиниць)" замінити словами "адміністративно-територіальних одиниць";

статтю 311 викласти в такій редакції:

"

";

графу 2 статті 312 після слів "історико-культурного призначення" доповнити словами ", лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворювальних об’єктів";

статті 318, 319 викласти в такій редакції:

"

319

Технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України

";

графу 2 статті 320 після слова "встановлення" доповнити словом "(відновлення)";

статтю 321 викласти в такій редакції:

"

".

2. Департаменту взаємодії з органами влади та інформаційно-аналітичної роботи (Козловська Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О.П.

+---------+-------------+
| Міністр | П. Петренко |
+---------+-------------+