30.03.2016
+------------------------------------------+
|                     |
+------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ |
+------------------------------------------+
|         НАКАЗ          |
+------------------------------------------+
|      23.02.2016  № 161       |
+------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2016 р.
за № 385/28515 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян", статті 1 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" з метою вдосконалення організації особистого прийому громадян в апараті Мінсоцполітики НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 07 листопада 2011 року № 426, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2011 року за № 1320/20058 (із змінами), що додаються.

2. Управлінню звернень громадян та контролю виконання (С. Гацанюк) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Іванкевича.

+---------+------------+
| Міністр | П. Розенко |
+---------+------------+
+---+----------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства соціальної політики
України
23.02.2016  № 161 |
+---+----------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2016 р.
за № 385/28515 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України

1. Абзац перший пункту 2 після слова "проводиться" доповнити словами "лише за попереднім записом".

2. Доповнити Порядок після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Інформація про порядок особистого прийому громадян керівниками Міністерства і графік розміщуються на офіційному веб-сайті та у громадській приймальні Міністерства.».

У зв’язку з цим пункти 3-13 вважати відповідно пунктами 4-14.

3. Пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Попередній запис на особистий прийом до керівників Міністерства проводиться працівниками відділу звернень та прийому громадян Управління звернень громадян та контролю виконання (далі - Відділ) не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення особистого прийому:

з понеділка по четвер - з 09.30 до 13.00 та з 14.00 до 17.00;

у п’ятницю - з 09.30 до 13.00 та з 14.00 до 15.30.

Запис проводиться за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, перший поверх, громадська приймальня, або за телефонами: (044) 289-54-48 та (044) 226-24-45.

Напередодні святкових та неробочих днів проведення попереднього запису громадян на особистий прийом скорочується на одну годину.

Запис громадян на прийом до керівників Міністерства проводиться у разі, якщо питання, порушене громадянином, залишилось не вирішеним по суті після особистого прийому керівниками і спеціалістами самостійних структурних підрозділів Міністерства відповідно до компетенції.

За зверненням начальника Відділу до проведення попереднього запису громадян на прийом до керівників Міністерства можуть залучатися працівники відповідних структурних підрозділів Міністерства.

Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, осіб, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні, проводиться в першочерговому порядку.».

4. Пункт 7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8-14 вважати відповідно пунктами 7-13.

5. Абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

"Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, чи звертався громадянин до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, а також центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра соціальної політики України (далі - органи влади), до повноважень яких належить вирішення порушеного питання; вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження), з’ясовується, яка відповідь була надана або яке рішення з порушеного питання було прийнято відповідним органом влади, визначається структурний підрозділ апарату Міністерства, що проводитиме особистий прийом, або орган влади для вирішення порушеного питання по суті (у разі відсутності позиції цього органу). При цьому обов’язково заповнюється реєстраційно-контрольна картка згідно з додатком 1 до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві соціальної політики України, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 15 березня 2012 року № 139, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 березня 2012 року за № 438/20751.".

+-----------------------+------------+
| Начальник Управління
звернень громадян
та контролю виконання | С. Гацанюк |
+-----------------------+------------+