30.03.2016
+---------------------------------------------------------+
|                             |
+---------------------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ |
+---------------------------------------------------------+
|             НАКАЗ             |
+---------------------------------------------------------+
|           22.02.2016  № 54          |
+---------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2016 р.
за № 398/28528 |
+---+------------------------------+

Про внесення зміни до Порядку розгляду кандидатур на посади, погодження призначення на які здійснюється Міністром аграрної політики та продовольства України

Відповідно до статті 18 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до пункту 6 Порядку розгляду кандидатур на посади, погодження призначення на які здійснюється Міністром аграрної політики та продовольства України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 серпня 2015 року № 331, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2015 року за № 1106/27551, після слів “проводиться співбесіда.” доповнити пункт новим реченням такого змісту: “З особами, погодження призначення яких здійснюється на посади керівників районних та міських управлінь та їх заступників, співбесіда не проводиться.”.

2. Департаменту роботи з персоналом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

+---------+---------------+
| Міністр | О.М. Павленко |
+---------+---------------+