01.04.2016
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 23 березня 2016 р. № 227 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”, що додається.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 18     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 р. № 227 |
+---+---------------------------------------+

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОН.

3. Кошти загального фонду спрямовуються на сплату внеску до загального бюджету Європейського Союзу за участь у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020” (далі - Програма “Горизонт 2020”).

4. Сплата внесків до загального бюджету Європейського Союзу за участь у Програмі “Горизонт 2020” здійснюється на підставі запитів Європейської Комісії відповідно до Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”.

5. Кошти спеціального фонду, отримані за рахунок відповідного зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу, спрямовуються на:

придбання обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень за пріоритетами Програми “Горизонт 2020” вищими навчальними закладами та науковими установами з метою стимулювання їх участі у Програмі “Горизонт 2020”;

участь українських делегатів та експертів у засіданнях комітетів Програми “Горизонт 2020” та у роботі Ради правління Об’єднаного дослідницького центру;

реалізацію вищими навчальними закладами та науковими установами науково-технічних та інноваційних проектів, визначених за результатами конкурсного відбору;

фінансову підтримку заходів, спрямованих на популяризацію Програми “Горизонт 2020” (тренінги, семінари, інформаційні дні тощо).

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

7. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому порядку.

8. МОН подає щокварталу до 20 числа наступного місяця та до 20 січня наступного року Мінфіну інформацію про використання коштів за напрямами відповідно до пунктів 3 і 5 цього Порядку.

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому порядку.

10. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому порядку.