01.04.2016
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   18.03.2016  № 758/5   |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2016 р.
за № 411/28541 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2014 року № 953/5

Відповідно до підпункту 71 пункту 4 та пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою забезпечення реалізації прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб на території Донецької області НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2014 року № 953/5 «Про невідкладні заходи щодо захисту прав громадян на території проведення антитерористичної операції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 року за № 640/25417 (із змінами), такі зміни:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова «Державному підприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» замінити словами «Адміністратору Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України»;

підпункт 2 після слів «Спадкового реєстру» доповнити словами «, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень»;

після підпункту 2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«3) відновити доступ користувачів до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру довіреностей на території села Новобахмутівка Ясинуватського району Донецької області.»;

2) пункт 2 після слова «Ясинуватського» доповнити словами «(за винятком села Новобахмутівка)»;

3) в абзаці першому пункту 3 слово «, Світлодарськ» виключити;

4) у пункті 5:

в абзаці першому слова «Державному підприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» замінити словами «Адміністратору Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України»;

в абзаці третьому слово «підпункту» замінити словом «підпунктів» та після цифри «2» доповнити цифрою «, 3».

2. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Адміністратору Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

+---------+-------------+
| Міністр | П. Петренко |
+---------+-------------+