01.04.2016
+------------------------------------------+
|                     |
+------------------------------------------+
|  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  |
| МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ |
+------------------------------------------+
|         НАКАЗ          |
+------------------------------------------+
|     22.02.2016  № 139/158      |
+------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2016 р.
за № 387/28517 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Положення про Всеукраїнський форум учнівських трудових об’єднань

Відповідно до статей 4, 6 і 8 Закону України «Про позашкільну освіту», підпунктів 5 і 11 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, підпунктів 2 і 71 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, та з метою підтримки обдарованих дітей і молоді, які займаються практичною та експериментально-дослідницькою роботою в галузі сільського господарства, організації їх змістовного дозвілля НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський форум учнівських трудових об’єднань, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України (Супрун В.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Хобзея П.К. та заступника Міністра соціальної політики України Ярошенка В.С.

+--------------------------------+-----------+
| Міністр освіти і науки України | С.М. Квіт |
+--------------------------------+-----------+
+-----------------------------+--------------+
| Міністр
соціальної політики України | П.В. Розенко |
+-----------------------------+--------------+
+---+----------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства освіти і науки
України,
Міністерства соціальної політики
України
22.02.2016  № 139/158 |
+---+----------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2016 р.
за № 387/28517 |
+---+------------------------------+

ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський форум учнівських трудових об’єднань

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського форуму учнівських трудових об’єднань.

2. Всеукраїнський форум учнівських трудових об’єднань (далі - Форум) - це відкритий захід, який проводиться щорічно з метою підтримки обдарованих дітей і молоді, які займаються практичною та експериментально-дослідницькою роботою, у тому числі в аграрній галузі, організації їх змістовного дозвілля.

3. Основними завданнями Форуму є:

підвищення рівня національно-патріотичного і трудового виховання дітей та учнівської молоді;

формування активної життєвої позиції дітей та молоді шляхом залучення їх до вирішення проблем аграрного виробництва;

відродження кращих традицій дослідництва та натуралістичної роботи сільськогосподарського напряму;

обмін досвідом щодо організації діяльності учнівських трудових аграрних об'єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;

пошук нових форм і методів трудового виховання дітей та молоді;

створення умов для розвитку та самореалізації інтелектуального потенціалу дітей та молоді.

4. Під час проведення Форуму обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Організатори Форуму

Організаторами Форуму є:

Міністерство освіти і науки України;

Міністерство соціальної політики України;

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі - НЕНЦ);

державне підприємство «Український дитячий центр «Молода гвардія» (далі - ДП «УДЦ «Молода гвардія»).

ІІІ. Повноваження організаторів Форуму

1. МОН забезпечує організаційну підтримку Форуму.

2. Мінсоцполітики передбачає квоту путівок для дітей - учасників Форуму для направлення до ДП «УДЦ «Молода гвардія».

3. ДП «УДЦ «Молода гвардія» забезпечує організацію та проведення Форуму в рамках однієї з тематичних змін та змістовний відпочинок його учасників.

4. НЕНЦ:

здійснює безпосереднє керівництво проведенням Форуму;

спільно з ДП «УДЦ «Молода гвардія» розробляє програму Форуму та забезпечує якісне її виконання;

спільно зі структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі освіти забезпечує підбір та формує склад учасників Форуму;

подає списки учасників Форуму до Мінсоцполітики не пізніше ніж за один місяць до початку тематичної зміни в ДП «УДЦ «Молода гвардія», під час якої проводиться Форум;

залучає до організації Форуму громадські організації, благодійні фонди, об’єднання громадян та меценатів (за їх згодою) у встановленому законодавством порядку;

вносить пропозиції щодо відзначення учасників Форуму;

сприяє висвітленню результатів Форуму в засобах масової інформації;

подає творчий звіт у довільній формі до Мінсоцполітики протягом 10 робочих днів після проведення Форуму.

ІV. Учасники Форуму

У Форумі беруть участь учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів; вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів віком від 9 до 16 років включно (далі - учасники) з числа переможців всеукраїнських, обласних, міських, районних етапів конкурсів еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти (Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, Всеукраїнського фестивалю «Україна - сад», Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна», Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик», Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників, Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів).

V. Умови, порядок та програма проведення Форуму

1. Форум проводиться щороку в рамках тематичної оздоровчої зміни в ДП «УДЦ «Молода гвардія».

2. Строки проведення Форуму визначає Мінсоцполітики.

3. Програмою Форуму передбачено проведення таких заходів:

наукова конференція;

профільні майстер-класи;

робота гуртків агрономічного напряму;

презентація професійної майстерності;

тематичні екскурсії;

фестиваль колективів учнівських трудових об'єднань;

виставка досягнень юних дослідників;

гала-концерт авторської пісні;

трудові акції.

VІ. Фінансові умови

Витрати на організацію та проведення Форуму здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

+-----------------------------+-----------+
| Директор Департаменту
професійно-технічної освіти | В. Супрун |
+-----------------------------+-----------+
+---------------------------+--------------+
| Директор
Департаменту оздоровлення
та санаторно-курортного
лікування | І. Хохленков |
+---------------------------+--------------+