02.04.2016
+------------------------------------------+
|                     |
+------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ |
+------------------------------------------+
|         НАКАЗ          |
+------------------------------------------+
|      29.02.2016  № 200       |
+------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2016 р.
за № 425/28555 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 16 серпня 2013 року № 512

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 414 «Питання діяльності деяких центральних органів виконавчої влади», з метою приведення нормативно-правових у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства соціальної політики України від 16 серпня 2013 року № 512 «Про затвердження форми звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2013 року за № 1515/24047 (далі – наказ), такі зміни:

1) у наказі:

у підпункті 3.2 пункту 3 слова «Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України» замінити словами «Міністерства соціальної політики України»;

пункт 4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5, 6 вважати відповідно пунктами 4, 5;

2) у формі звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування», затвердженій наказом:

слова «Державній службі з питань інвалідів та ветеранів України» замінити словами «Міністерству соціальної політики України»;

позицію

«

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України - Міністерству соціальної політики України | до 01 серпня
та до 01 лютого |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+

»

виключити;

3) в Інструкції щодо заповнення форми звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування», затвердженій наказом:

у розділі І:

у пункті 1.3 слова «Державній службі з питань інвалідів та ветеранів України» замінити словами «Міністерству соціальної політики України»;

пункт 1.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.5–1.7 вважати відповідно пунктами 1.4–1.6.

2. Департаменту соціального захисту інвалідів (Полякова О.Ю.) подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Шевченка.

+---------+------------+
| Міністр | П. Розенко |
+---------+------------+
+------------------------------+--------+
| ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державної служби
статистики України | І. Жук |
+------------------------------+--------+