27.12.2010

МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Н А К А З

23.11.2010 N 468

Про списання державного майна

Відповідно до Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314, та Інструкції про порядок розпорядження майном підприємств, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України, затвердженої наказом Мінвуглепрому від 03.06.2010 N 186, на підставі протоколу від 10.09.2010 N 53 засідання постійно діючої комісії Н А К А З У Ю:

1. За умови обов'язкової здачі лому, чорних, дорогоцінних металів і запчастин та за відсутності на момент списання застави, судових позовів, податкової застави на це майно, а також якщо не введено процедуру санації або ліквідації у справі про банкрутство, дати згоду:

1.1. ДП "Орджонікідзевугілля" на списання основних засобів, що обліковуються на балансах СП "Шахта "Вуглегірська", згідно з додатком N 1 повністю (лист від 19.07.2010 N 07/3-278), СП "Шахта ім. Карла Маркса" згідно з додатком N 2 повністю (лист від 19.07.2010 N 07/3-279).

1.2. ДП "Бурвугілля" на списання основних засобів згідно з додатком N 3 повністю (лист від 23.06.2010 N 03-316).

1.3. ДП "Сніжнеантрацит" на списання основних засобів згідно з додатком N 4 повністю (лист від 26.07.2010 N 14/3-27-08-3968).

1.4. ДП "Свердловантрацит" на списання основних засобів, що обліковуються на балансах ВП "Автобаза", згідно з додатком N 5 повністю (лист від 16.07.2010 N 1-16/177), ВП "Шахта "Харківська" згідно з додатком N 6 повністю (лист від 20.08.2010 N 1-16/219).

2. Внести зміни до п. 1.6 наказу Мінвуглепрому від 08.10.2010 N 395 "Про списання державного майна", а саме: слова та цифри "листи від 21.07.2010 N 10-5/248" замінити словами та цифрами "лист від 10.08.2010 N 1-54/1172".

3. Керівникам підприємств, зазначених у пункті 1 цього наказу, здійснити списання основних засобів, що зазначені у додатках до наказу, в порядку, визначеному чинним законодавством України, та протягом 30 календарних днів з моменту списання майна надати Мінвуглепрому звіт за результатами списання майна згідно з додатком 3 до наказу Мінвуглепрому від 03.06.2010 N 186 .

4. Взяти до уваги, що додатки, зазначені у пункті 1 цього наказу, зберігаються в Департаменті бухгалтерського обліку, звітності та внутрішнього аудиту.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Чередниченка Ю.Я.

Міністр Ю.Ященко Текст надано ЗАТ «ІНФОРМТЕХНОЛОГІЯ»