27.12.2010

МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Н А К А З

23.11.2010 N 468

Про списання державного майна

Відповідно до Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314, та Інструкції про порядок розпорядження майном підприємств, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України, затвердженої наказом Мінвуглепрому від 03.06.2010 N 186, на підставі протоколу від 10.09.2010 N 53 засідання постійно діючої комісії Н А К А З У Ю:

1. За умови обов'язкової здачі лому, чорних, дорогоцінних металів і запчастин та за відсутності на момент списання застави, судових позовів, податкової застави на це майно, а також якщо не введено процедуру санації або ліквідації у справі про банкрутство, дати згоду:

1.1. ДП "Орджонікідзевугілля" на списання основних засобів, що обліковуються на балансах СП "Шахта "Вуглегірська", згідно з додатком N 1 повністю (лист від 19.07.2010 N 07/3-278), СП "Шахта ім. Карла Маркса" згідно з додатком N 2 повністю (лист від 19.07.2010 N 07/3-279).

1.2. ДП "Бурвугілля" на списання основних засобів згідно з додатком N 3 повністю (лист від 23.06.2010 N 03-316).

1.3. ДП "Сніжнеантрацит" на списання основних засобів згідно з додатком N 4 повністю (лист від 26.07.2010 N 14/3-27-08-3968).

1.4. ДП "Свердловантрацит" на списання основних засобів, що обліковуються на балансах ВП "Автобаза", згідно з додатком N 5 повністю (лист від 16.07.2010 N 1-16/177), ВП "Шахта "Харківська" згідно з додатком N 6 повністю (лист від 20.08.2010 N 1-16/219).

2. Внести зміни до п. 1.6 наказу Мінвуглепрому від 08.10.2010 N 395 "Про списання державного майна", а саме: слова та цифри "листи від 21.07.2010 N 10-5/248" замінити словами та цифрами "лист від 10.08.2010 N 1-54/1172".

3. Керівникам підприємств, зазначених у пункті 1 цього наказу, здійснити списання основних засобів, що зазначені у додатках до наказу, в порядку, визначеному чинним законодавством України, та протягом 30 календарних днів з моменту списання майна надати Мінвуглепрому звіт за результатами списання майна згідно з додатком 3 до наказу Мінвуглепрому від 03.06.2010 N 186 .

4. Взяти до уваги, що додатки, зазначені у пункті 1 цього наказу, зберігаються в Департаменті бухгалтерського обліку, звітності та внутрішнього аудиту.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Чередниченка Ю.Я.

Міністр Ю.Ященко Текст надано ЗАТ «ІНФОРМТЕХНОЛОГІЯ»

Архів новин та нормативних актів: