05.04.2016
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+-------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 28 березня 2016 року № 91 |
+-------------------------------+

Про визнання обраними народними депутатами України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Бригинця О.М., Білоцерковця Д.О.

До Центральної виборчої комісії 26 березня 2016 року надійшли рішення № 8-ПД і 9-ПД XII Позачергового з’їзду ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" від 25 березня 2016 року та витяги із протоколу зазначеного з’їзду про дострокове припинення повноважень народних депутатів України Томенка Миколи Володимировича та Фірсова Єгора Павловича, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА", у зв’язку з виходом зазначених депутатів із складу фракції ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" у Верховній Раді України восьмого скликання.

Крім того, 28 березня 2016 року до Комісії з Апарату Верховної Ради України надійшли належним чином завірені копії заяв Томенка М.В. та Фірсова Є.П. про їх вихід зі складу фракції ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" у Верховній Раді України восьмого скликання, а також витяги із стенограм пленарних засідань Верховної Ради України від 27 січня, 2 лютого і 15 березня 2016 року, на яких було оголошено зазначені заяви.

Розглянувши вказані документи, Комісія встановила.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 81 Конституції України повноваження народного депутата України припиняються достроково в разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції.

Згідно з частиною шостою цієї статті у разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення.

Отже, статтею 81 Основного Закону України передбачено, що рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у зв’язку з його виходом зі складу фракції політичної партії, від якої його було обрано, приймається вищим керівним органом відповідної політичної партії. Повноваження такого народного депутата припиняються з дня прийняття відповідного рішення вищим керівним органом такої політичної партії.

Норми Конституції України є нормами прямої дії (частина друга статті 8 Конституції України).

Відповідно до Рішень Конституційного Суду України від 25 червня 2008 року № 12-рп/2008 та від 19 квітня 2001 року № 4-рп/2001 норми Конституції України, які є нормами прямої дії (частина третя статті 8), застосовуються безпосередньо незалежно від того, чи прийнято на їх розвиток відповідні закони або інші нормативно-правові акти. До законодавчого врегулювання вимог пункту 6 частини другої, частини шостої статті 81 Конституції України, згідно з якими вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку політичних партій) приймає рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України, питання дострокового припинення повноважень народного депутата України повинні вирішуватися виходячи з положень частини третьої статті 8 Конституції України (пряма дія конституційних норм) та відповідних положень чинного законодавства. Обов’язковими елементами для припинення повноважень народного депутата України є наявність хоча б однієї підстави, передбаченої частиною шостою статті 81 Основного Закону України, та рішення вищого керівного органу цієї політичної партії.

Згідно з підпунктом 6.1.1 наявної в Центральній виборчій комісії копії статуту ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", засвідченої Міністерством юстиції України 16 лютого 2016 року, вищим керівним органом Партії є з’їзд. При цьому підпунктом 6.1.8 статуту передбачено, що з’їзд має право, зокрема, приймати рішення з будь-яких питань діяльності Партії.

Рішення про дострокове припинення повноважень народних депутатів України Томенка М.В. та Фірсова Є.П., обраних на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА", було прийнято XII Позачерговим з’їздом ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" 25 березня 2016 року.

Таким чином, повноваження народних депутатів України Томенка М.В. та Фірсова Є.П., обраних на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА", були достроково припинені 25 березня 2016 року за рішенням XII Позачергового з’їзду ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ".

Частиною першою статті 105 Закону України "Про вибори народних депутатів України" встановлено, що в разі дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України і законами України, у строк не пізніш як на шостий день з дня отримання відповідного рішення Центральна виборча комісія своїм рішенням визнає обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку відповідної політичної партії.

Враховуючи викладене, беручи до уваги рішення № 8-ПД і 9-ПД XII Позачергового з’їзду ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" від 25 березня 2016 року, відповідно до пункту 6 частини другої, частини шостої статті 81 Конституції України, частини першої статті 105 Закону України "Про вибори народних депутатів України" та протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від 10 листопада 2014 року, керуючись статтями 11 – 13, пунктами 14, 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Визнати обраними народними депутатами України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі:

Бригинець Олександр Михайлович, 1962 року народження, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві, безпартійний, включений до виборчого списку ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" під № 75;

Білоцерковець Дмитро Олександрович, 1986 року народження, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, проживає в місті Севастополі, безпартійний, включений до виборчого списку ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" під № 76.

2. Витяг із цієї постанови про визнання Бригинця О.М., Білоцерковця Д.О. обраними народними депутатами України оприлюднити шляхом опублікування в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр".

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+