05.04.2016
+---------------------+
|           |
+---------------------+
|     Указ    |
| Президента України |
+---------------------+

Про внесення змін до Указу Президента України від 19 лютого 2002 року № 155

1. Внести до Положення про контроль за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 2002 року № 155 "Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України" (в редакції Указу від 26 липня 2005 року № 1132, зі змінами, внесеними Указом від 13 січня 2006 року № 2), такі зміни:

1) у пункті 3:

абзац четвертий підпункту 1 після слів "органів і фахівців" доповнити словами "одержання від посадових осіб пояснень з питань, що виникають під час проведення вивчення (перевірок)";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) інформування Президента України про хід виконання актів, доручень, порушення за наявності підстав у встановленому порядку питання про притягнення до відповідальності посадових осіб, надання Главі Адміністрації Президента України пропозицій щодо здійснення дальшого контролю за станом виконання актів, доручень";

2) абзац перший пункту 4 і пункт 5 викласти відповідно в такій редакції:

"4. Контроль за виконанням актів, доручень здійснює Головний контрольний департамент Адміністрації Президента України (далі - Головний контрольний департамент)";

"5. При здійсненні контролю Головний контрольний департамент взаємодіє з відповідними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, які здійснюють функції контролю за виконанням актів, доручень, одержує в установленому порядку від Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади інформацію, довідкові та інші матеріали з питань виконання актів, доручень";

3) у тексті Положення слова "Державний секретар України", "Секретаріат Президента України", "Служба контролю" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Глава Адміністрації Президента України", "Адміністрація Президента України", "Головний контрольний департамент" у відповідному відмінку.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

+----------------------+-------------+
| Президент України  | П.ПОРОШЕНКО |
+----------------------+-------------+
|    м. Київ    |       |
| 11 березня 2016 року |       |
|   № 85/2016    |       |
+----------------------+-------------+