05.04.2016
+------------------------------------------+
|                     |
+------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ |
+------------------------------------------+
|         НАКАЗ          |
+------------------------------------------+
|      10.03.2016  № 239       |
+------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 березня 2016 р.
за № 445/28575 |
+---+------------------------------+

Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек"

Відповідно до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 227 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити вартість одного ліжко-дня путівки до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" в сумі 297 (двісті дев’яносто сім) грн 50 коп. для путівок, що будуть придбані за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою КПКВК 2501450 "Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода гвардія", та вартість путівки в сумі 6 247 (шість тисяч двісті сорок сім) грн 50 копійок.

2. Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування (Хохленков І.О.) та Фінансово-економічному департаменту (Задніпрянець В.А.) при затвердженні розподілу путівок для оздоровлення дітей у державному підприємстві України "Міжнародний дитячий центр "Артек" керуватися пунктом 1 цього наказу.

3. Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування (Хохленков І.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 19 березня 2013 року № 137 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2013 року за № 569/23101.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ярошенка В.С.

+---------+------------+
| Міністр | П. Розенко |
+---------+------------+