06.04.2016
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   24.03.2016  № 831/5   |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2016 р.
за № 450/28580 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до Положення про Єдиний реєстр довіреностей

Відповідно до підпункту 2 частини першої статті 10 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 грудня 2006 року № 111/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2006 року за № 1378/13252, такі зміни:

1) главу 1 після пункту 1.7 доповнити новим пунктом 1.8 такого змісту:

«1.8. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), має доступ до Єдиного реєстру».

У зв’язку з цим пункт 1.8 вважати пунктом 1.9;

2) главу 6 викласти в такій редакції:

«6. Доступ до Єдиного реєстру Національного бюро та Національного агентства

6.1. Доступ до Єдиного реєстру надається на підставі укладеного договору з адміністратором Єдиного реєстру на безоплатній основі.

Доступ до Єдиного реєстру здійснюється з використанням електронного цифрового підпису.

6.2. Національне бюро під час здійснення повноважень, визначених Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», Національне агентство під час здійснення повноважень, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», користуються інформацією з Єдиного реєстру про зареєстровані довіреності (у тому числі їх дублікати), а також про припинення їх дії.

6.3. Пошук інформації в Єдиному реєстрі здійснюється за відомостями, визначеними у пункті 3.5 глави 3 цього Положення.

6.4. До здійснення пошуку інформації до Єдиного реєстру вносяться відомості про підставу користування інформацією з Єдиного реєстру (норми закону про покладення на посадову особу повноважень, для здійснення яких проводиться пошук інформації, тощо).

6.5. Інформація отримується під час доступу до Єдиного реєстру у вигляді, зазначеному у пункті 3.1 глави 3 цього Положення, залежно від заданих критеріїв пошуку.

6.6. Національне бюро та Національне агентство отримують інформацію з Єдиного реєстру безоплатно.

6.7. Обробка отриманої інформації здійснюється з дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.

Забороняється надавати іншим особам за їх зверненням інформацію, отриману відповідно до цього Положення, крім випадків, установлених законом.».

2. Департаменту з питань нотаріату (Мартинюк О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О. П.

+---------+-------------+
| Міністр | П. Петренко |
+---------+-------------+