06.04.2016
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   18.03.2016  № 762/5   |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2016 р.
за № 437/28567 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Положення про комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами), та з метою захисту соціальних гарантій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 24 грудня 2014 року № 2164/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2014 року за № 1644/26421, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади та інформаційно-аналітичної роботи (Козловська Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Іванченко О.П.

+---------+-------------+
| Міністр | П. Петренко |
+---------+-------------+
+---+---------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18.03.2016  № 762/5 |
+---+---------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2016 р.
за № 437/28567 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Положення про комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

1. Пункт 1 розділу I викласти в такій редакції:

«1. Комісія Державної пенітенціарної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – комісія) створюється відповідно до пункту 5 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами) (далі – Порядок).».

2. У розділі II:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Комісія призначена для прийняття рішень про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, який захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення при виконанні ним своїх функціональних обов’язків, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції (далі – персонал).»;

2) у пункті 2:

в абзаці другому слова та цифри «Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413, та документи» замінити словами та цифрою «Порядку та документи, зазначені в абзаці другому пункту 4 Порядку (далі – документи);»;

абзаци п’ятий, шостий викласти в такій редакції:

«розглядати звернення персоналу у разі неподання керівниками органів і установ документів до комісії;

направляти документи зі спірних питань, які потребують міжвідомчого врегулювання, на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, утвореної Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – міжвідомча комісія);»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«приймати рішення про надання (позбавлення) статусу учасника бойових дій персоналу.»;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Комісія у місячний строк з дня надходження документів із органів і установ приймає рішення про надання статусу учасника бойових дій, або повернення їх до органів і установ для подальшого доопрацювання у разі відсутності підстав для надання статусу учасника бойових дій, або направлення документів зі спірних питань, які потребують міжвідомчого врегулювання, на розгляд міжвідомчої комісії.»;

4) доповнити розділ новими пунктами 5-8 такого змісту:

«5. Комісія у місячний строк інформує Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про осіб, яким надано статус учасника бойових дій, за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

6. У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій питання про надання персоналу цього статусу може повторно виноситися на розгляд комісії за рішенням Голови ДПтС.

7. Комісія відмовляє в наданні статусу учасника бойових дій у разі:

відсутності документів, що містять достатні докази безпосередньої участі особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення;

надання недостовірних даних про особу;

виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення;

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції.

8. Комісія позбавляє статусу учасника бойових дій у разі:

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;

виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про особу;

подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.».

3. Пункт 5 розділу III викласти в такій редакції:

«5. Секретар комісії:

організовує підготовку та надсилання членам комісії повідомлень про час та дату проведення засідання, проекту порядку денного;

веде та оформляє протокол засідання комісії;

готує та направляє до міжвідомчої комісії документи;

інформує Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.».

4. Пункт 6 розділу IV викласти в такій редакції:

«6. Рішення комісії Державної пенітенціарної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, форма якого наведена в додатку до цього Положення, підписується головою і секретарем комісії та скріплюється гербовою печаткою ДПтС.».

5. Доповнити Положення додатком (додається).

+-----------------------------+-----------------+
| Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
та інформаційно-аналітичної
роботи | Н.А. Козловська |
+-----------------------------+-----------------+
+---+----------------------------------------+
|  | Додаток
до Положення про комісію Державної
пенітенціарної служби України з питань
розгляду матеріалів про визнання
учасниками бойових дій персоналу
Державної кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 6 розділу IV) |
+---+----------------------------------------+

РІШЕННЯ комісії Державної пенітенціарної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України