07.04.2016
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+-------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 23 березня 2016 року № 85 |
+-------------------------------+

Про виключення кандидатів у народні депутати України Гаркуши В.П., Ялового А.І., Банаха І.Р., Кузьменка О.В., Шпака Г.В., Толкачова О.А., Шкільняка В.П., Солодовнікова Р.Є., Тара Ю.П., Міщенка В.В., Качура І.В. з виборчого списку Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ"

До Центральної виборчої комісії 18 березня 2016 року надійшли витяг № 1 із протоколу № 9 VIII з’їзду Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ" від 14 березня 2016 року та рішення № 1 зазначеного з’їзду цієї партії про виключення кандидатів у народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Гаркуши В.П., Ялового А.І., Банаха І.Р., Кузьменка О.В., Шпака Г.В., Толкачова О.А., Шкільняка В.П., Солодовнікова Р.Є., Тара Ю.П., Міщенка В.В., Качура І.В. з виборчого списку Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Розглянувши вказані документи, Комісія встановила.

Згідно з пунктом 2.3 наявної в Центральній виборчій комісії копії статуту Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", засвідченої Міністерством юстиції України 19 лютого 2016 року, до мети та завдань діяльності політичної партії належить, зокрема, участь у виборах народних депутатів України. Відповідно до підпункту 4.1.1 статуту політичної партії її вищим керівним органом є з’їзд. При цьому підпунктом 4.1.6 статуту передбачено, що з’їзд має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності політичної партії.

Постановою Центральної виборчої комісії від 25 вересня 2014 року № 1149 зареєстровано кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, зокрема, Гаркушу Володимира Петровича, Ялового Андрія Івановича, Банаха Ігоря Романовича, Кузьменка Олексія Віталійовича, Шпака Григорія Володимировича, Толкачова Олексія Анатолійовича, Шкільняка Вадима Петровича, Солодовнікова Руслана Євгеновича, Тара Юлія Петровича, Міщенка Вячеслава Вячеславовича, Качура Ігоря Васильовича відповідно під № 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 48, 53, 58, 59.

Частиною третьою статті 105 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) встановлено, що політична партія, яка висувала кандидатів у народні депутати України, включених до її виборчого списку, що взяла участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата в депутати, який за підсумками результатів виборів згідно з частиною десятою статті 98 Закону вважається необраним, зі свого виборчого списку в будь-який час після дня виборів до прийняття рішення Центральною виборчою комісією про визнання його обраним. Таке рішення приймається відповідно до статуту політичної партії з’їздом (зборами, конференцією) партії, який може бути проведений тільки після складення присяги народними депутатами України, обраними на чергових або позачергових виборах народних депутатів України. Витяг з протоколу з’їзду (зборів, конференції) політичної партії, підписаний головуючим, та рішення, підписане керівником і скріплене печаткою партії, не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття рішення передаються до Центральної виборчої комісії. На підставі цих документів Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата в народні депутати України з виборчого списку політичної партії.

Згідно з частиною дев’ятою статті 61 Закону в разі прийняття політичною партією рішення, передбаченого частиною третьою статті 105 Закону щодо кандидата в народні депутати України до прийняття рішення Центральною виборчою комісією про визнання його обраним, Центральна виборча комісія приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата в народні депутати України з виборчого списку партії.

Враховуючи викладене, відповідно до частини дев’ятої статті 61, частини третьої статті 105 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Виключити з виборчого списку Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ" кандидатів у народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Гаркушу Володимира Петровича, Ялового Андрія Івановича, Банаха Ігоря Романовича, Кузьменка Олексія Віталійовича, Шпака Григорія Володимировича, Толкачова Олексія Анатолійовича, Шкільняка Вадима Петровича, Солодовнікова Руслана Євгеновича, Тара Юлія Петровича, Міщенка Вячеслава Вячеславовича, Качура Ігоря Васильовича, включених до зазначеного виборчого списку відповідно під № 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 48, 53, 58, 59.

2. Цю постанову надіслати Політичній партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", Гаркуші В.П., Яловому А.І., Банаху І.Р., Кузьменку О.В., Шпаку Г.В., Толкачову О.А., Шкільняку В.П., Солодовнікову Р.Є., Тару Ю.П., Міщенку В.В., Качуру І.В. та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+