07.04.2016
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ |
+-------------------------------+
|       НАКАЗ       |
+-------------------------------+
|    04.03.2016  № 326    |
+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 березня 2016 р.
за № 443/28573 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до форм документів адміністративного затримання

Згідно з підпунктом 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із вимогами законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Внести до форм Рішення про адміністративне затримання та Протоколу адміністративного затримання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 2012 року № 608, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 червня 2012 року за № 917/21229, такі зміни:

слова «Державна митна служба України» замінити словами «Державна фіскальна служба України»;

слова «митний орган» у всіх відмінках замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідних відмінках.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Державній фіскальній службі України (Насіров Р.М.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

+---------+------------+
| Міністр | Н. Яресько |
+---------+------------+