07.04.2016
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                      ПОСТАНОВА                      |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                    25.02.2016  № 235                    |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 квітня 2016 р.
за № 493/28623 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Відповідно до Закону України «Про природні монополії», статті 12 Закону України «Про електроенергетику», підпункту 5 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII, та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 26 липня 2013 року № 1030, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2013 року за № 1301/23833, що додаються.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

+----------------+---------+
| Голова Комісії | Д. Вовк |
+----------------+---------+
+---+------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
25.02.2016  № 235 |
+---+------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 квітня 2016 р.
за № 493/28623 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

1. Підпункт 3 пункту 2.2 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«3) довідки ДП «Енергоринок» про відсутність заборгованості ліцензіата за куповану електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України, у тому числі за договорами реструктуризації, за попередні розрахункові періоди з урахуванням останнього звітного місяця до дати подання заяви до НКРЕКП;».

2. У розділі IІІ:

1) пункти 3.1–3.3 викласти в такій редакції:

«3.1. Заява на перегляд тарифів та додані до неї відповідно до пунктів 2.1 та 2.2 цієї Процедури документи подаються до НКРЕКП не пізніше 15 числа місяця, що передує кварталу, з якого будуть встановлюватися тарифи.

3.2. Заява на уточнення тарифів та додані до неї відповідно до пункту 2.3 цієї Процедури документи протягом регуляторного періоду подаються до НКРЕКП за 2 місяці до початку кожного року регуляторного періоду.

3.3. Заява на коригування тарифів та додані до неї відповідно до пункту 2.4 цієї Процедури документи подаються до НКРЕКП не пізніше четвертого місяця після закінчення кожного року регуляторного періоду.»;

2) пункт 3.10 викласти в такій редакції:

«3.10. НКРЕКП приймає рішення щодо перегляду тарифів не пізніше останнього числа місяця, що передує кварталу, з якого будуть застосовуватися тарифи.

НКРЕКП приймає рішення щодо уточнення тарифів не пізніше останнього числа місяця, в якому закінчується кожний рік регуляторного періоду.».

+-------------------------+----------+
| Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетики | К. Сушко |
+-------------------------+----------+