08.04.2016
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+-------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 26 березня 2016 року № 90 |
+-------------------------------+

Про окремі питання діяльності Верховинської районної виборчої комісії Івано-Франківської області

До Центральної виборчої комісії 24 березня 2016 року надійшло звернення Білоберізького сільського голови Іванюка Д.І. від 17 березня 2016 року № 52/02.2-18/01 щодо перебігу виборчого процесу перших виборів депутатів Білоберізької сільської ради об’єднаної територіальної громади (Верховинський район, Івано-Франківська область) та Білоберізького сільського голови 27 березня 2016 року, в якому, серед іншого, йдеться про прийняття Верховинською районною виборчою комісією Івано-Франківської області (далі - Верховинська районна виборча комісія) рішення про неутворення дільничної виборчої комісії з місцевих виборів (далі - дільнична виборча комісія) виборчої дільниці № 260072, яка є однією з тих, що забезпечують організацію і проведення вказаних виборів.

Крім того, 26 березня 2016 року до Комісії надійшли витребувані на її вимогу пояснення зазначеної районної виборчої комісії з указаного питання, а також копія постанови цієї комісії від 11 березня 2016 року № 1, за змістом якої Верховинська районна виборча комісія на перших виборах депутатів Білоберізької сільської ради об’єднаної територіальної громади та відповідного сільського голови 27 березня 2016 року утворила дільничні виборчі комісії виборчих дільниць № 260073 - 260076, а також вирішила не утворювати дільничну виборчу комісію виборчої дільниці № 260072.

Розглянувши вказані та інші наявні в Центральній виборчій комісії документи, Комісія встановила.

До Центральної виборчої комісії 11 жовтня 2015 року надійшло звернення Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо прийняття Центральною виборчою комісією рішення про призначення перших виборів депутатів Білоберізької сільської ради об’єднаної територіальної громади та Білоберізького сільського голови у зв’язку з добровільним об’єднанням територіальних громад сіл (у тому числі сіл Білоберізка, Хороцеве, Барвінків, Устеріки) у Білоберізьку сільську об’єднану територіальну громаду.

За таких обставин постановою Центральної виборчої комісії від 25 грудня 2015 року № 619 "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 27 березня 2016 року" призначено на неділю, 27 березня 2016 року, перші вибори депутатів Білоберізької сільської ради об’єднаної територіальної громади та Білоберізького сільського голови, а також з 6 лютого 2016 року оголошено початок виборчого процесу зазначених виборів.

Відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) виборчий процес місцевих виборів - це здійснення суб’єктами виборчого процесу відповідних місцевих виборів, визначеними у статті 12 Закону, виборчих процедур, передбачених Законом.

Згідно з частиною першою статті 93 Закону перші місцеві вибори проводяться в порядку і строки, встановлені Законом, з особливостями, передбаченими цією нормою.

За змістом частини першої статті 19 Закону систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, становлять Центральна виборча комісія, територіальні та дільничні виборчі комісії.

Пунктом 2 частини першої статті 93 Закону визначено, що територіальна виборча комісія утворює дільничні виборчі комісії у порядку та строки, передбачені Законом.

Відповідно до частини першої статті 23 Закону дільнична виборча комісія утворюється, зокрема, відповідною районною виборчою комісією у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.

Зазначеним положенням Закону також встановлено коло суб’єктів подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.

Водночас за змістом частини дев’ятої статті 23 Закону у разі якщо в установлений строк подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії не надійшли або до складу дільничної виборчої комісії запропоновано менше осіб, ніж встановлено, дільнична виборча комісія утворюється у визначені частиною першою цією статті строки відповідною територіальною виборчою комісією за поданням голови цієї територіальної виборчої комісії у мінімальній кількості з обов’язковим включенням до складу комісії кандидатур від визначених частиною першою статті 23 Закону суб’єктів, подання щодо яких внесені в установленому Законом порядку.

Таким чином, на перших виборах депутатів Білоберізької сільської ради об’єднаної територіальної громади та Білоберізького сільського голови 27 березня 2016 року Верховинська районна виборча комісія у порядку та строки, передбачені Законом, повинна була утворити всі дільничні виборчі комісії, що забезпечують організацію і проведення вказаних виборів, тобто дільничні виборчі комісії виборчих дільниць № 260072 - 260076.

Натомість, як вбачається з постанови Верховинської районної виборчої комісії від 11 березня 2016 року № 1, утворивши дільничні виборчі комісії виборчих дільниць № 260073 - 260076, указана комісія вирішила не утворювати дільничну виборчу комісію виборчої дільниці № 260072.

Згідно з частиною першою статті 20 Закону виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.

Територіальна виборча комісія на період здійснення своїх повноважень забезпечує організацію і проведення місцевих виборів у межах повноважень та у порядку, передбачених законами України (частина перша статті 25 Закону).

Згідно з частиною третьою статті 19 Закону територіальні виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України та законів України.

За змістом частини другої статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія здійснює контроль за діяльністю виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Центральна виборча комісія в межах своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав громадян України, однакове застосування законодавства України про вибори на всій території України (частина перша статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію").

Центральна виборча комісія здійснює контроль за організацією підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та за додержанням законодавства про місцеві вибори на всій території України (пункти 1 - 3 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", пункт 1 частини першої статті 24 Закону).

Пунктом 1 частини першої статті 19 Закону встановлено, що Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

Частиною дев’ятнадцятою статті 27 Закону передбачено, що рішення територіальної виборчої комісії, яке суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку територіальною виборчою комісією вищого рівня з відповідних місцевих виборів, Центральною виборчою комісією або судом.

З огляду на зазначене Центральна виборча комісія вважає за необхідне скасувати постанову Верховинської районної виборчої комісії від 11 березня 2016 року № 1 у частині неутворення дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № 260072 як незаконну та зобов’язати указану районну виборчу комісію та Білоберізьку сільську виборчу комісію Верховинського району Івано-Франківської області в межах компетенції невідкладно вжити вичерпних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації виборчих прав громадян України.

Враховуючи викладене, відповідно до статті 38 Конституції України, статті 19, частини першої статті 20, статті 23, пункту 1 частини першої статті 24, частини першої, пункту 20 частини другої статті 25, частини дев’ятнадцятої статті 27, статті 93 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 1, 2, 11 - 13, 16, пунктами 1 - 3 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скасувати постанову Верховинської районної виборчої комісії Івано-Франківської області від 11 березня 2016 року № 1 у частині неутворення дільничної виборчої комісії з місцевих виборів виборчої дільниці № 260072.

2. Зобов’язати Верховинську районну виборчу комісію Івано-Франківської області та Білоберізьку сільську виборчу комісію Верховинського району Івано-Франківської області в межах компетенції невідкладно вжити вичерпних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації виборчих прав громадян України.

3. Звернути увагу Верховинської районної виборчої комісії Івано-Франківської області на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України під час підготовки і проведення місцевих виборів та організації своєї роботи.

4. Копії цієї постанови надіслати Верховинській районній виборчій комісії Івано-Франківської області, Білоберізькій сільській виборчій комісії Верховинського району Івано-Франківської області, Білоберізькому сільському голові Іванюку Д.І.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+