08.04.2016
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 23 березня 2016 р. № 238 |
|       Київ       |
+-------------------------------+

Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли з Трастового фонду НАТО або цивільного бюджету НАТО для виконання положень Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про реалізацію співпраці у сфері медичної реабілітації

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, що надійшли з Трастового фонду НАТО або цивільного бюджету НАТО для виконання положень Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про реалізацію співпраці у сфері медичної реабілітації, що додається.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 73     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 р. № 238 |
+---+----------------------------------------+

ПОРЯДОК використання коштів, що надійшли з Трастового фонду НАТО або цивільного бюджету НАТО для виконання положень Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про реалізацію співпраці у сфері медичної реабілітації

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, що надійшли з Трастового фонду НАТО або цивільного бюджету НАТО (далі - кошти) для виконання положень Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про реалізацію співпраці у сфері медичної реабілітації (далі - Угода).

2. Для отримання коштів Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, які залучені до виконання Угоди (далі - заінтересовані органи та установи), відкривають:

валютні рахунки у ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” для зарахування коштів в іноземній валюті;

спеціальні реєстраційні рахунки в органах Казначейства відповідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого Мінфіном, для зарахування коштів у національній валюті.

3. Кошти спрямовуються на здійснення заходів, визначених Угодою, та інших заходів, що здійснюються в рамках Угоди (далі - заходи).

За рахунок коштів здійснюється оплата банківських послуг, у тому числі під час конвертації валюти.

4. За рахунок коштів може надаватися грошова допомога особам, зазначеним у пункті 2.2. статті 2 Угоди, шляхом оплати вартості товарів, робіт, послуг підприємствам, установам та організаціям.

5. Заінтересовані органи та установи для здійснення заходів укладають договори з вітчизняними або іноземними підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та здійснюють перерахування коштів у встановленому законодавством порядку.

6. У встановленому законодавством порядку здійснюються:

відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням коштів;

відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про використання коштів;

складення та подання фінансової звітності про використання коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням.