08.04.2016
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 23 березня 2016 р. № 254 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Про внесення змін до Порядку відбору державних інвестиційних проектів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 “Деякі питання управління державними інвестиціями” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2116), зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 18     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 р. № 254 |
+---+---------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку відбору державних інвестиційних проектів

1. Пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:

“Доопрацьовані державні інвестиційні проекти подаються до Мінекономрозвитку не пізніше 15 квітня.”.

2. У пункті 19:

1) в абзаці першому слово “п’яти” замінити словом “десяти”, а слова “повертає документи із зазначенням причин” - словами “повідомляє про причини”;

2) в абзаці третьому слово “прийнятих” замінити словом “поданих”.

3. Пункт 25 доповнити абзацом такого змісту:

“Головні розпорядники коштів державного бюджету подають Мінекономрозвитку уточнений розділ III додатка 1 відібраного проекту з урахуванням розподілу державних капітальних вкладень на плановий рік.”.

4. Пункт 26 доповнити абзацом такого змісту:

“Рішення Міжвідомчої комісії та результати моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів розміщуються на офіційному сайті Міністерства.”.

5. У додатку 1 до Порядку:

1) пункт 12 розділу I у графі “Характеристика, показники, результати аналізу та оцінки проекту” доповнити абзацом такого змісту:

“Показники аналізу ефективності витрат (для державного інвестиційного проекту до 30 млн. гривень включно)”;

2) пункт 14 розділу II у графі “Витрати” після слова “Разом” доповнити словами “, у тому числі за джерелами фінансування”;

3) у розділі III:

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. План реалізації та фінансування проекту (на весь період виконання інвестиційного етапу)

початок

завершення

1. Інвестиційний етап (розроблення):

дослідження та розроблення проекту (проектування за стадіями)

забезпечення земельною ділянкою (витрати на придбання/ оренду, оформлення прав)

інші заходи

Разом

2. Інвестиційний етап (розроблення):

виконання будівельних робіт, придбання устатковання, обладнання, меблів, інвентарю тощо

виконання пусконалагоджувальних робіт

інші заходи

Разом

___________ Усього, у тому числі за джерелами фінансування

План реалізації та фінансування проекту на плановий рік за місяцями у розрізі заходів інвестиційного етапу (розроблення та/або реалізація).”;

у пункті 2:

у підпункті 1 слова “на початок поточного року та у поточному році” замінити словами “окремо за попередній рік та у поточному році”;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) план та результати закупівель у рамках проекту (за заходами відповідно до пункту 10 розділу II проекту), зазначивши інформацію про укладені договори;”.